Skupina PPF v Petrovi Kellnerovi stráca najmä stratéga a vizionára, ktorý je pre svoju autoritu, ktorou z titulu svojho zakladateľstva disponoval, v podstate nenahraditeľný. To však neznamená, že sa skupina nemôže ďalej úspešne rozvíjať. Úmrtie zakladateľa, ktorý ju s určitou víziou rozvíjal de facto od samého počiatku, vlastne od porevolučných rokov v Československu, resp. Českej republike, je však nepochybne najväčšou výzvou, ktorej skupina vo svojej tridsaťročnej histórii čelí.

Petr Kellner
Neprehliadnite

V rebríčku najbohatších bol už takmer stálicou. Kto bol Petr Kellner?

Analógie vždy pokrivkávajú, ale situáciu možno prirovnať k stavu, v ktorom sa ocitla spoločnosť Apple po úmrtí svojho spoluzakladateľa Steva Jobsa. Prišla o nenahraditeľného vizionára s nezastupiteľnou zakladateľskou autoritou, avšak nadviazala na svoj úspešný rozvoj z čias jeho života. Aj preto, že kontinuitu zaistili kľúčoví pracovníci Applu, ktorí boli schopní aspoň čiastočne vychádzať z Jobsovho know-how, vďaka dlhoročnej blízkej spolupráci s ním. Rovnako tak aj v skupine PPF sú ľudia, ktorí majú potenciál zabezpečiť kontinuitu a jej ďalší rozvoj.