Historicky, počas období stagflácie niektoré špecifické komodity priťahujú zvýšenú pozornosť investorov. Je za tým niekoľko dôvodov. Prvým je ochrana pred infláciou. Tradičné komodity ako zlato a striebro sú vnímané ako poistky proti inflácii. Keďže inflácia narúša hodnotu papierovej meny, hmotné aktíva, najmä drahé kovy, si často udržia svoju hodnotu vďaka rastúcemu dopytu a cenám. Druhým faktorom je diverzifikácia. V prostredí stagflácie, kde štandardné finančné aktíva, ako sú akcie, môžu mať nedostatočnú výkonnosť, sa investori často snažia diverzifikovať.

Komodity ponúkajú triedu aktív s minimálnou koreláciou, čo v takýchto časoch potenciálne zvyšuje výkonnosť portfólia. Centrálne banky sa môžu zdráhať zvyšovať úrokové sadzby v podmienkach stagflácie zo strachu z ďalšieho brzdenia ekonomického rastu. Navyše, slabší dolár môže spôsobiť, že komodity denominované v dolároch budú dostupnejšie pre nedolárových kupujúcich, čo môže zvýšiť dopyt a ceny. Rovnako, v prostredí, kde inflácia znižuje nominálne výnosy z konvenčných finančných, môžu hmotné aktíva, ako sú komodity, poskytnúť pozitívne reálne výnosy.

Určité komodity, ako sú energia a najmä vzácne kovy, vrátane zlata a striebra, preto môžu počas obdobia stagflácie získať výhodu. Na druhej strane poľnohospodárske produkty môžu byť pod negatívnym vplyvom vzhľadom na ich závislosť od spotrebiteľského dopytu, ktorý môže slabnúť kvôli nižším disponibilným príjmom. To isté by sa dalo povedať o priemyselných kovoch, ale pokračujúci dopyt po zelených transformačných kovoch by mohol pridať niektoré z týchto kovov do skupiny komodít, ktoré potenciálne môžu profitovať zo stagflácie.

Komoditný index Bloomberg
Zdroj: Saxo Bank
Komoditný index Bloomberg

Saxo Bank upravila svoj výhľad pre americkú ekonomiku na rok 2024. Kým predtým očakávala, že sa vyhne recesii, teraz očakáva miernejšiu formu stagflácie, ktorú charakterizuje pomalý hospodársky rast spojený s pretrvávajúcou infláciou. Dôvodom úpravy je výrazný nárast reálnych úrokových sadzieb, ktoré vyhnali náklady na financovanie na takmer neprekonateľnú úroveň, čo sa odzrkadlilo aj v nedávnom znížení ratingu USA zo strany agentúry Fitch.

Zaznamenali sme v dôsledku vysokých úrokov tiež výraznú eskaláciu spotrebných výdavkov, ktoré sa prejavili vo všetkom od kreditných kariet cez nové vozidlá až po hypotéky, ktoré v súčasnosti dosahujú dvojnásobok dlhodobého priemeru a blížia sa k represívnym úrovniam. Navyše dochádza k citeľnému spomaleniu v dátach o pracovnom trhu.

Táto kombinácia nízkeho rastu a vyššej inflácie indikuje stagfláciu. Ak sa táto téza potvrdí, ukáže sa, že americký Fed a centrálne banky na celom svete vedú prehratý boj s tvrdohlavo vysokou infláciou a že ďalšie kroky len poškodia hospodársky rast, no neskrotia lepkavý tlak na ceny. Vedie nás to k presvedčeniu, že Fed zníži úrokové sadzby ešte pred dosiahnutím dvojpercentného inflačného cieľa a že FOMC zvýši túto hranicu na 3 percentá. To si vynúti precenenie budúcich inflačných očakávaní a tým aj pokles reálnych sadzieb podporujúci komodity.

Ole Hansen

Ole Hansen je odborníkom v obchodovaní s využitím všetkých druhov investičných nástrojov. Môže sa pochváliť viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami s nákupmi aj predajmi. Do Saxo Bank prišiel v roku 2008 a stal sa súčasťou jeho strategického a analytického tímu ako vedúci stratégie komodít. Pred príchodom do Saxo Bank Ole Hansen 15 rokov pracoval v Londýne, kde bol zodpovedný za chod obchodného výkonného tímu pre multi-asset Futures a Forexové hedžové fondy. V súčasnosti sa sústreďuje predovšetkým na vývoj komodít. Jeho týždenná správa na tému komodity je pravidelne publikovaná na online báze a v printových médiách po celom svete.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora