Podľa dát Európskej centrálnej banky bolo pred pandémiou 79 percent všetkých transakcií na miestach predaja v eurozóne realizovaných v hotovosti, pričom u nás to bolo 78 percent transakcií. Pandémia to čiastočne obmedzila, pokles bol v roku 2020 na úrovni 6 percent v rámci únie, v prípade Slovenska išlo o 4-percentný pokles. Bezkontaktné platby kartou však napriek obavám so šírenia nákazy prostredníctvom bankoviek využívalo vlani na Slovensku len 23 percent Slovákov. Podľa Európskej centrálnej banky Európania už postupne využívajú platby v hotovosti a bezkontaktne podobným spôsobom, ako aj pred začiatkom pandémie a neprehodnocujú ich používanie.

Nepredpokladá sa, že pandémia dlhodobo zmení pomer platieb v hotovosti a bezkontaktných spôsobov v najbližších mesiacoch. Zároveň však treba povedať, že samotné banky už dlhšiu dobu prehodnocujú efektívnosť kamenných prevádzok. Veľkú časť z nich už zrušil a zároveň viac spoplatňujú mnohé bankové operácie, ktoré sa nedejú elektronicky a v online priestore. To sa, samozrejme, prejavuje vo väčšom náraste bezkontaktných platieb.

Ako možno vidieť z nasledujúceho grafu, najobľúbenejšou platbou bezkontaktne je platba kartou, ktorú preferuje 88 percent Slovákov. Cez internetbanking platí zhruba 45 percent ľudí, a mobilnú aplikáciu má stiahnutú a využíva ju len tretina Slovákov.

Prístup obyvateľstva k iným inštrumentom ako hotovosti
Zdroj: FinGo

Prieskum centrálnej banky z vlaňajška takisto ukázal, že 67 percent Slovákov sa neobávalo prenosu nákazy covid-19 prostredníctvom bankoviek, 27 percent Slovákov túto obavu malo, a len 7 percent sa vyjadrilo, že neplatí v hotovosti. Priemerná suma, ktorú sme vlani minuli v hotovosti na deň bola 24,20 eur, v prípade bezhotovostných platieb to bola suma 14,14 eur. Denne sme spolu s ostatnými platbami, ako sú napríklad platby cez internet či prostredníctvom mobilných aplikácii, minuli v priemere 60 eur denne.

Vlani parlament kvôli pandémii koronavírusu schválil novelu zákona, ktorá zvýšila maximálny limit bezkontaktných platieb z pôvodných 20 eur na 50 eur a kumulatívny denný limit zo 100 na 150 eur.

Na grafe vidno, aké percento platieb sa uskutočňuje u nás v hotovosti a bezkontaktne platobnými kartami. Na Slovensku predstavujú platby v hotovosti až 63 percent z celkového objemu vykonaných platieb.

Podiel platobných inštrumentov
Zdroj: FinGo

Presun do online obchodov

Bezhotovostné platby sa v celej únii dostali do popredia od prvej vlny pandémie koronavírusu v marci 2020. Ľudia z obavy šírenia nákazy nechceli platiť hotovosťou, a tak využívali v obchodoch prevažne platbu kartou. Zároveň sme zaznamenali aj na Slovensku od vlaňajška výrazný nárast nákupov cez internet. V tomto prípade ľudia platili cez internetbanking, veľmi malé percento z nich volilo platbu na dobierku v hotovosti.

Priemer medzi hotovostnými a bezhotovostnými platbami sa bude približovať až o niekoľko rokov. Podľa niektorých odhadov to bude trvať minimálne 40 až 50 rokov, teda jednu až dve generácie, kým sa používanie bezhotovostných platieb zvýši natoľko, že budú vo výraznej prevahe oproti hotovosti. Slovensko v oblasti inovačných a digitálnych technológií v bankovníctve napreduje, avšak ruka v ruke s tým musí ísť aj o napredovanie vo finančnej gramotnosti obyvateľstva. Kľúčová je spolupráca štátu, finančných a vzdelávacích inštitúcií.

Čo sa týka akéhosi povedomia, vidíme, že napríklad internetbanking je veľmi populárny aj v skupine dôchodcov. Až 40 percent ľudí nad 65 rokov využíva služby internetbankingu. Vlani vyhľadávalo nakupovanie v e-shopoch až vyše 70 percent ľudí. V priemere urobili dva nákupy mesačne, pričom hodnota tovarov dosahuje aktuálne úroveň 214 eur. Potvrdilo sa, že nakupovanie cez internet zintenzívnila pandémia koronavírusu, čo sa odrazilo aj na nakupovaných položkách. Okrem oblečenia, kozmetiky či elektroniky vo väčšej miere nakupujeme aj potraviny a lieky.

Aj napriek tomu, že sa postupne otvárajú obchody, ukazuje sa, že  ľudia sa obávajú šírenia nákazy, a preto radšej uprednostňujú nakupovanie z domu. Online nakupovanie vzrástlo vlani medziročne celkovo v 27 krajinách Európskej únie až o štyri percentá. Až 72 percent Európanov nakupovalo online. V internetových obchodoch míňa až takmer polovica Slovákov mesačne približne od 100 do 500 eur. Zintenzívňuje sa aj nákup potravín, a to nielen trvanlivých. V priemere necháme v e-shopoch s potravinami za jeden nákup 45 eur. Kým v kamenných obchodoch minieme menšie sumy, ale častejšie. Práve internetové nákupy ukazujú, že ich realizujeme menej často, ale v prípade rôznych akcií vieme minúť oveľa vyššie čiastky.

Lenka Buchláková
Lenka Buchláková je ekonomickou analytičkou spoločnosti FinGO.sk. Venuje sa investičným a spotrebiteľským témam. Predtým pracovala viac ako 11 rokov v médiách. Je absolventkou medzinárodných vzťahov a diplomacie na Geneva School of Diplomacy and International Relations a medzinárodných a európskych štúdií na University of Cambridge vo Veľkej Británii.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora