Je to úroveň, ktorá signalizuje, že centrálna banka ekonomiku ani nestimuluje, ani ju neochladzuje. Chýba však usmernenie do budúcnosti, čo zmenilo trhy na holubičie (neočakávajúce výraznejší rast sadzieb).

Nedostatok usmernení do budúcnosti zo strany americkej centrálnej banky uviedol trhy do omylu v očakávaní, že vrchol jastrabieho správania Fedu je už za nami. Trh už započítal do cien ďalšie pravdepodobné zvýšenie sadzieb o 50 bázických bodov v septembri, s následnými dvoma ďalšími zvýšeniami o 25 bps do konca roka. Na budúci rok očakávajú trhy naopak zníženie sadzieb o 50 bázických bodov, čím by sa úroková sadzba na konci roku 2023 dostala asi o 100 bps pod 3,8 percenta, teda pod júnové očakávania FOMC.

Šéf Fedu Powell odmietol komentovať nesúlad medzi očakávaniami trhu a júnovými očakávaniami Fedu. Finančné podmienky sa od júnového zasadnutia FOMC uvoľnili, čo pravdepodobne len zhorší problém s infláciou. To naznačuje, že Fed bude musieť v súčasnom cykle urobiť ešte aspoň jeden jastrabí ťah a zvýšiť úrokové sadzby.

Aj keď rozhodnutie členov FOMC zvýšiť sadzby o 75 bázických bodov bolo jednomyseľné, predseda Fedu sa vyhol odpovedi na otázku ohľadne budúceho smerovania sadzieb. Dokonca explicitne uviedol, že Fed žiadne „jasné usmernenie“ o budúcich pohyboch úrokových sadzieb nevydá a júnové prognózy FOMC sú jediné, ktoré sa dajú využiť na odhad pravdepodobného vývoja. Rovnako odmietol aj akékoľvek otázky týkajúce sa uvoľnenia finančných podmienok alebo trhových cien pri rozpočtových škrtoch na rok 2023.

Fed potvrdil, že „nedávne ukazovatele výdavkov a produkcie „sa zmiernili“, pričom poznamenal, že prírastok pracovných miest „bol silný“ a že inflácia „zostáva zvýšená“. Aj čísla o HDP v druhom štvrťroku potvrdili len miernu recesiu. Stav na trhu práce nezodpovedá ekonomike v recesii. Infláciu stále poháňa energetická kríza a napätý trh práce. Priestor na ďalší rozbeh teda stále má. Pred ďalším septembrovým zasadnutím Fedu môže volatilita porásť.

Charu Chanana

Charu Chanana je marketingová strategička Saxo Markets so sídlom v Singapure. Má viac ako 10-ročné skúsenosti na finančných trhoch, naposledy ako vedúca ázijská ekonómka v Continuum Economics, kde jej kompetencie zahŕňali makroekonomické analýzy pre rozvíjajúce sa ázijské krajiny s kľúčovým zameraním na Indiu a juhovýchodnú Áziu. Je odborníčkou na analýzu a monitorovanie vplyvu domácich a vonkajších makroekonomických šokov na región. Charu sa umiestnila na vysokom mieste v prieskumoch predpovedí agentúry Bloomberg a médiá s ňou pravidelne konzultujú názory na trhy a ekonomiky. Bola široko citovaná v článkoch v tlači a často sa objavuje na CNBC, Bloomberg TV a Channel News Asia a v singapurských obchodných rádiách.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora