"Kapitalizmus" má pre mnohých ľudí vo svete negatívnu konotáciu. Určite je to prípad 14-tich krajín, v ktorých urobila agentúra Ipsos MORI prieskum postojov voči kapitalizmu. Prieskum preukázal, že podpora kapitalizmu rastie všade významne len ak nespomeniete to iritujúce slovo a v otázkach popíšete, čo znamená kapitalizmus s použitím iných slov. To nebolo prekvapenie. Presne to som očakával. Oveľa zaujímavejšie však bolo, že v deviatich zo 14-tich skúmaných krajín nemal kapitalizmus väčšinu ani keď to slovo nebolo použité v otázkach. Vo väčšine krajín vyvolali antikapitalistické názory väčšiu podporu ako prokapitalistické, aj keď sme sa vyhli použitiu tohto pojmu.

Nebolo by preto múdrejšie to slovo nepoužívať, ak irituje tak veľa ľudí? Ekonómka Deirdre McCloskey, ktorú si veľmi vážim, navrhla pred rokmi alternatívny pojem „inovizmus“, lebo ten lepšie popisuje, čo znamená „kapitalizmus“. Neuchytil sa. Je ťažké, takmer nemožné, zaviesť úplne nový pojem do verejnej diskusie. Koniec-koncov, 99,99 percent ľudí ani nevie, čo takéto nové slovo znamená.

V niektorých krajinách ľudia radšej hovoria o „trhovej ekonomike“. V Nemecku často začujete ľudí hovoriť o „sociálne trhovom hospodárstve“.  Význam tohto pojmu sa však vyvíjal odkedy ho spopularizoval Ludwig Erhard, v tom čase nemecký minister hospodárstva (1949 - 1963). Pre Erharda „sociálne trhové hospodárstvo“ neznamenalo — ako je to vykladané dnes - akúsi tretiu cestu medzi socializmom a kapitalizmom. Erhard bol presvedčený, že čím je ekonomika slobodnejšia, tým je sociálnejšia. Na konci štyridsiatych rokoch minulého storočia spojenie „sociálne trhová ekonomika“ slúžilo hlavne k návratu k pre Nemcov stráviteľnému kapitalistickému hospodárskemu systému, čo vtedy vôbec nebolo isté. Napokon, národní socialisti používali silnú antikapitalistickú rétoriku, a v tom čase sa v Nemecku kládol veľký dôraz na „sociálne“ aspekty.

Na rozdiel od jej moderného významu, Erhard považoval trhovú ekonomiku ako takú za „sociálnu“ - bez ohľadu na následné úsilie o prerozdeľovanie, voči ktorému bol skeptický. Čím je úspešnejšia hospodárska politika, tým zbytočnejšou sa stáva sociálna politika v tradičnom zmysle.

Avšak pojem „sociálne trhové hospodárstvo” si uzurpovali už dávno jeho oponenti. Dnes (zdá sa) že v Nemecku je každý jeho zástancom. Dokonca aj zástupcovia antikapitalistickej extrémne ľavicovej strany Die Linke to o sebe tvrdia. Preto radšej hovorím o kapitalizme, hoc aj by taký pojem ako „podnikateľská ekonomika“ vystihovala lepšie podstatu toho, čo mám na mysli pod „kapitalizmom“.

Ak má nejaký pojem negatívne konotácie, nemá zmysel zamerať sa iba na zmenu slova. Práve naopak. Tí, ktorí sa nejakému slovu vyhýbajú, lebo sa boja kritiky, iba prejavujú vnútornú neistotu a slabosť. A v tomto prípade neexistuje ani najmenší dôvod cítiť sa neistý alebo slabý. Skôr, než sa zrodil kapitalizmus, väčšina ľudí na svete žila v extrémnej chudobe – v roku 1820 to bolo 90 percent. Dnes tento podiel klesol na 10 percent. Je pozoruhodné, že v nedávnych desaťročiach rýchlosť poklesu chudoby sa zvýšila viac než v akomkoľvek predchádzajúcom období ľudských dejín. V roku 1981, bola jej miera ešte 42,7 percent, v roku 2000 klesla na 27,8 percent a v roku 2021 bola pod 10 percentami. Berúc toto do úvahy, žiadny zástanca kapitalizmu nemusí pociťovať hanbu ani sa skrývať.

Príliš často počúvam ľudí „obhajovať“ kapitalizmus tvrdením: „Áno, kapitalizmus nie je vôbec ideálny a má veľa nevýhod, ale v konečnom dôsledku je stále lepší ako iné systémy“.

Prečo byť v takejto defenzíve?

Mám dobré skúsenosti ako ofenzívny obhajca kapitalizmu. Rozprávam na túto tému na podujatiach po celom svete a často nosím tričko s nápisom „I love Capitalism“. Hoci je medzi poslucháčmi veľa mladých ľudí s antikapitalistickými sklonmi, obvykle oceňujú fakt, že je tu niekto, kto vyznáva svoj pohľad jasne a jednoznačne. A ak ten pojem niektorých dráždi, tým lepšie. Veď potom môže okamžite začať diskusia o prínosoch kapitalizmu!

Článok bol pôvodne zverejnený 26.3.2022 na webe Foundation for Economic Education.  Preložil ho Svetozár Gavora, spolupracovník Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika.

Rainer Zitelmann je historik, sociológ a autor bestsellerov.

Rainer Zitelmann bude mať 10. januára 2023 v Bratislave verejnú prednášku na tému „Mýty a fakty o kapitalizme“, organizovanú Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika v rámci programu CEQLS. Viac o prednáške, prednášajúcom a o možnostiach prihlásiť sa na prednášku je na webe tu

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora