Dlhodobo prehliadaný región sa stal centrom geopolitických zmien, ktoré poukazujú na širší kontext reálií medzinárodnej politiky. Konkrétne multipolarizáciu medzinárodného systému, čiže fragmentáciu globálneho vplyvu medzi viacero centier moci. V zastúpení veľmocí tu teraz vystupujú Arménsko a Azerbajdžan a ich dlhodobý spor o Náhorný Karabach, ktorý de iure patrí Azerbajdžanu.

V poslednom kole eskalácií v regióne sa Arménsko rozhodlo usporiadať vojenské cvičenia mierotvorných misií s USA v atmosfére presunov Azerbajdžanskej armády do prihraničných oblastí. Pozornosť na seba strhla v posledných týždňoch aj konfliktná rétorika, keď proti arménskym vyjadreniam o holokauste na Náhornom Karabachu vystúpila Konferencia európskych rabínov. Päťdesiat popredných európskych rabínov poslalo oficiálne listy prezidentovi a predsedovi vlády Arménska, v ktorých žiadajú „okamžité a úplné“ ukončenie používania témy holokaustu arménskou propagandou.

Aj tento problém zvýrazňuje geopolitické siločiary konfliktu. Kým na jednej strane sa USA a EÚ snažia uzavrieť mierovú dohodu medzi Arménskom a Azerbajdžanom, rabíni Európy vo svojom vyhlásení vyjadrili „hlboké sklamanie zo spolupráce arménskej vlády s vedením Iránskej islamskej republiky“.

Azerbajdžan je však dnes niekoľko násobne silnejší, ako v minulosti. Má lepšie vyzbrojenú a modernú armádu a je podporovaný Tureckom, ktoré disponuje jednou z najsilnejších armád NATO.

Bolo len otázkou času, kedy si Azerbajdžan začne postupne ukrajovať z Náhorného Karabachu. Arméni sú si vedomí asymetrického vzťahu so svojím protivníkom, a preto vláda arménskeho premiéra Nikola Pašinjana otvorene hovorí o priznaní územnej celistvosti Azerbajdžanu a pred ďalšou eskaláciou konfliktu sa snaží hľadať bezpečnostné garancie najmä vo Francúzsku a v USA. To aj napriek tomu, že Arménsko je stále členom Ruskom vedenej Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti.

Riešenie v dohľadne

Je takmer isté, že mierové rokovania povedú k novému regionálnemu usporiadaniu. To bude viac naklonené tandemu Azerbajdžan-Turecko, no aj pre Arménsko by mohla byť súčasná situácia výhrou. Arménsko je totiž momentálne chudobný štát a ďalšie udržiavanie Náhorného Karabachu by nebolo pre krajinu ekonomicky výhodné. Navyše v dôsledku konfliktov s dvomi zo svojich štyroch priamych susedov sa ocitlo v izolácii. Zvládnutie konfliktu by mohlo viesť k prílevu investícií, ktoré by potenciálne vedeli naštartovať ekonomiku tohto agrárneho štátu.

Mierové rokovania však v súčasnosti brzdia dva hlavné problémy. Prvým je požiadavka na rekonfiguráciu koridorov a vytvorenie Zangezurského koridoru, ktorý by však znemožnil Arménsku prístup k jeho najväčšiemu spojencovi v regióne – k Iránu. Druhým, omnoho väčším problémom, sú komplikované vzťahy medzi obomi krajinami.

Veľkou brzdou je aj snaha Arménska k prirovnaniu humanitárnej krízy v Náhornom Karabachu k holokaustu aj napriek tomu, že experti zatiaľ nepotvrdili žiadne viditeľné dôkazy o obvineniach Azerbajdžanu z genocídy Arménov. Je zrejmé, že takéto komunikačné pozície nepovedú k zvládnutiu konfliktu, ale skôr k predlžovaniu mierových rozhovorov.

Multipolarita v praxi 

Okrem mierových úmyslov sa za zvládnutím konfliktu v Náhornom Karabachu skrývajú aj záujmy mocností. Mocenská dynamika regiónu sa totiž zmenila úpadkom vplyvu Ruska po rozpade Sovietskeho zväzu. Mocenské vákuum otvorilo dvere nielen západným hráčom, ale aj Iránu a Turecku. V tomto prípade šiítsky Irán stavil na Arménsko a sunitské Turecko vytvorilo spojenectvo so sunitským Azerbajdžanom.

Kým Turecko posilňuje svoj vplyv a v tandeme s Azerbajdžanom sa stávajú dominantnou silou regiónu, USA a EÚ cítia možnosť dostať Arménsko z ruskej sféry vplyvu. Súčasný vývoj však nevyhovuje Iránu, ktorý je jediným spojencom Arménska a snaží sa zamedziť spojeniu Turecka s Azerbajdžanom a zachovať rovnováhu moci. Preto sa z južného Kaukazu stal povestný súdok s pušným prachom, a je zmenšeninou multipolárneho medzinárodného systému, v ktorom namiesto stabilných aliancií a jedného mocenského centra prevláda politika rovnováhy síl s rýchlo sa meniacimi alianciami.