V posledných mesiacoch niekto realizoval obrovské nákupy tzv. call opcií na akciách Tesly. Call opcia je právo v stanovenom čase nakúpiť akciu za vopred stanovenú cenu.

Fungovalo to nasledovne. Cena Tesly bola na úrovni 1 800 dolárov za akciu. Niekto zrealizoval nákup call opcie na milión kusov akcií s bariérou uplatnenia (strike) na 3-tisíc dolárov. Nákupca call opcie by sa tak dostal do zisku v momente, ak by sa cena prehupla cez 3-tisíc dolárov a on by si uplatnil svoje právo nakúpiť akcie. Každý dolár nad túto bariéru je jeho ziskom. V opačnom prípade si právo neuplatní a iba vyhodil peniaze za nákup.

 Spomínaná bariéra na call opcie však bola priveľmi vzdialená od aktuálnej ceny. A uplatnenie opcie malo prebehnúť už za 4 dni. Pravdepodobnosť toho, že akcie Tesly vzrastú za 4 dni o 66 percent je veľmi malá a zdá sa, že nákupca len tak vyhodil desiatky miliónov dolárov. Prečo by to niekto robil?

Vývoj akcií Tesla
Zdroj: Dominik Hapl, Across
Vývoj akcií Tesla

Kľúčom je protistrana

Pri akomkoľvek obchode na burze musia byť dve strany. V prípade opčných obchodov sú vypisovateľom (predajcom) call opcií špecializovaní opční obchodníci – spoločnosti, ktoré kótujú opcie na nespočetné množstvo akciových titulov. Vypisovatelia opcií sa však musia chrániť pred samotným rastom ceny podkladového aktíva. V tomto prípade voči rastu ceny akcií Tesly.

Predstavme si situáciu, že by akcia poskočila za pár dní nad 3-tisíc dolárov. Dosiahla by úroveň 5-tisíc dolárov, čo by znamenalo, že každé euro nad bariérou je stratou vypisovateľa call opcie. A zhora cena nie je ohraničená. Akcie Tesly by mohli rásť aj na 10-tisíc dolárov. Je to veľmi nepravdepodobné, ale voči tomuto riziku sa opční špecialisti musia zaisťovať. Najčastejšie to robí automatizovaný algoritmus, ktorý vypočíta, koľko podkladového aktíva – akcií Tesly – treba nakúpiť, aby minimalizovali svoje riziko straty v prípade, že by došlo k uplatneniu opcie jeho nákupcom.

Nákup na prvý pohľad bezcenných opcií zo strany Softbank viedol k reálnemu rastu akcií Tesly z toho dôvodu, že predajca opcií sa musel zaisťovať voči riziku reálnym nákupom akcií. To však tlačí ich cenu nahor, a teda sa musí zaisťovať ešte viac. A roztáča sa špirála.

ECB
Neprehliadnite

Inflácia v záporných hodnotách čoraz viac brzdí ekonomiku

Hľadanie vinníkov

Kto by vyhadzoval stovky miliónov na bezcenné opcie s cieľom posunúť cenu nahor? Niekto, kto má nakúpený balík akcií Tesly a dostatočnú sumu peňazí na to, aby mohol každý týždeň vyhadzovať desiatky až stovky miliónov „von oknom“.

Prvým odhaleným je Softbank, ktorá priznala, že túto stratégiu používala v posledných mesiacoch na akciách Tesly, Zoomu či Applu. Špekuluje sa, kto ďalší je do tejto činnosti zapletený a či budú viesť stopy k zakladateľovi Elonovi Muskovi. V čase, keď boli akcie na vrchole, emitoval nové za 5 miliárd dolárov. Zdá sa, že išlo o priam zázračne načasovanie emisie. Od toho momentu klesli akcie o 30 percent a nákupy zjavne nezmyselných opcií sa zastavili.

Inflácia v Argentíne
Neprehliadnite

Inflácia rastie. Zakročí centrálna banka a začne znižovať stimuly?

Regulátor začne vyšetrovanie

Nakupovanie opcií, nech sa javia byť akokoľvek nezmyselné, nie je trestné. Úmyselne manipulovať s cenou akcií však áno. SEC – americký úrad pre cenné papiere – je na to veľmi citlivý.

Investičná banka Softbank tak využila trhový mechanizmus a špecifické prepojenie opčného a akciového trhu na to, aby posunula cenu akcií Tesly nahor. Viac detailov odhalí až dôkladné vyšetrovanie regulačných orgánov.  

Dominik Hapl
Analytik v spoločnosti Across Private Investments. Zaoberá sa portfólio manažmentom, analyzovaním vývoja finančných trhov a obchodovaním na kapitálovom trhu. Pravidelne publikuje komentáre na aktuálne témy.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora