Uplynulo takmer desať rokov, odkedy sme na Slovensku prvýkrát počuli o zámere vytvoriť unitárny systém zdravotného poistenia. Znamenalo by to zlúčenie všetkých zdravotných poisťovní do jednej – štátnej. Inými slovami, návrt k štátnemu monopolu.

V zdravotnej poisťovni Dôvera sme sa pozreli na správanie poistencov v tomto období. „Za necelých desať rokov zmenilo zdravotnú poisťovňu asi 1,3 milióna poistencov. Výsledok je taký, že až 434-tisíc z nich odišlo zo štátnej zdravotnej poisťovne do súkromných zdravotných poisťovní,“ konštatuje predseda predstavenstva a generálny riaditeľ zdravotnej poisťovne Dôvera Martin Kultan.

Prečo poistenci menia zdravotnú poisťovňu? Dôvera im položila presne túto otázku. „Najčastejšia odpoveď bola – kvôli službám a benefitom, ktoré im ponúkame a ktoré chcú využívať,“ pokračuje šéf Dôvery vo videu, ktoré zdravotná poisťovňa zverejnila na sociálnej sieti youtube.

Aj to podľa Martina Kultana potvrdzuje opodstatnenosť konkurencie a súťaže v zdravotnom poistení. Pretože len v konkurencii a v súťaži prinášajú všetci hráči — v tomto prípade všetky tri zdravotné poisťovne — nové služby a štedrejšie benefity pre klientov. A tí sa podľa aktuálnej ponuky rozhodujú, v ktorej poisťovni budú poistení.

„Veríme, že to pochopia aj politici a konečne sa myšlienky na unitár na Slovensku vzdajú,“ uzavrel šéf Dôvery.

Martin Kultan

Titul získal na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Svoje pracovné začal zbierať v Dôvere, kde nastúpil v roku 2003 ako klientský pracovník. Až na dve prestávky je celá jeho profesionálna kariéra spätá so zdravotbou poisťovňou Dôvera, kde momentálne zastáva pozíciu generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva. 

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 

Upozornenie: Zdravotná poisťovňa Dôvera a News  and Media Holding majú totožného vlastníka