Ich marcové tržby zaznamenali na medziročnej báze nárast o 3,6 percenta. Nárast tržieb oproti vlaňajšiemu roku o takmer 45 percenta zaznamenali špecializované predajne s ostatným tovarom. Špecializované predajne s ostatným tovarom pre domácnosť a špecializované predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu zaznamenali v marci nárast tržieb o vyše 37 percenta.

Tržby sa zvýšili aj špecializovaným predajniam s potravinami, nápojmi a tabakom a to o 19,3 percenta. Čerpacie stanice si zase medziročne polepšili o 13,9 percenta. Tržby vzrástli aj predaju v stánkoch a na trhoch a to o 8,4 percenta. Po prudkom náraste tržieb vo februári (o vyše 40 percenta) zaznamenal maloobchod so zariadeniami pre IKT v marci medziročný pokles tržieb o – 4,6 percenta.

Predaj mimo predajní a stánkov, ktorého súčasťou sú aj e – shopy, zaznamenal už tretí mesiac po sebe medziročný pokles tržieb, tentokrát o – 3,1 percenta. Dobrou správou je i fakt, že objem tržieb maloobchodu v marci 2022 prekonal úrovne spred pandémie, t.j. z marca roku 2019.  

Pod pozitívne výsledky maloobchodu sa v marci podpísali otvorené kamenné obchody. Vlani boli počas marca (až do 19. apríla 2021) kamenné prevádzky väčšiny obchodov zatvorené. Napriek tomu, že väčšina značiek a predajní, ktoré boli zatvorené, majú zriadené aj online kanály, tržby z predaja v kamenných obchodov im to nedokázalo vynahradiť. Zjednodušene povedané, obchodníci cez online kanál nedokážu predať alebo utŕžiť toľko, ako keď majú otvorenú kamennú prevádzku. Tento rok v marci takéto prísne opatrenia neboli, čo sa pozitívne prejavilo na tržbách obchodníkov.

Potvrdilo sa, že pre veľkú skupinu spotrebiteľov je tak aj naďalej kľúčovým kontakt s predajcom. Tovar chcú pred nákupom vidieť, ohmatať,  vyskúšať, porozprávať sa o ňom. Zakúpený tovar chcú mať taktiež k dispozícii ihneď. Pre mnohých je zase nakupovanie forma relaxu alebo zážitku.

Niektorí spotrebitelia nenakupujú cez online kanál aj kvôli tomu, že položky s nízkymi cenami sa im neoplatia nakupovať kvôli poštovnému alebo poplatkom za doručenie. Pochopiteľne online nakupovanie má svoje dôležité miesto v schéme nakupovania. Ale ako sa ukazuje, z dlhodobého hľadiska je ideálne v kombinácii s klasickým nakupovaním vo fyzických prevádzkach.

 Marcové maloobchodné tržby mohli byť do určitej miery ovplyvnené aj vojnovým konfliktom na Ukrajine. Slováci ihneď po vypuknutí vojny na Ukrajine prejavili vysokú mieru solidarity.

Pomáhali finančnými príspevkami, ale aj kúpou potrebných vecí ako sú napr. trvanlivé potraviny, drogéria, vankúše a paplóny, matrace, deky, oblečenie, detský tovar a mnohé iné. Na druhej strane v takýchto časoch to môže čiastočne stlmiť u Slovákov a Sloveniek chuť míňať na seba, teda ich osobnú spotrebu. Inak povedané, radšej pomôžu iným, ale nekúpia si pre seba niečo, čo nevyhnutne nepotrebujú.

Je zároveň možné, že niektoré slovenské domácnosti sa rozhodli urobiť si zásoby niektorých tovarov - napríklad trvanlivých potravín. Ak sa tento efekt prejavil do štatistík, tak hlavne do tých marcových. V nasledujúcich mesiacoch bude tento efekt už zrejme postupne„vyprchávať“.

„Efekt otvorených obchodov“ bude mať pozitívny dopad na čísla maloobchodu aj v apríli 2022. Nakoľko vlani boli mnohé kamenné obchody až do 19. apríla zatvorené. Aj v nasledujúcich mesiacoch očakávame nárast maloobchodných tržieb, avšak tempo rastu už bude o niečo pomalšie.

Eva Sadovská

Ekonomická analytička nadnárodnej investičnej spoločnosti WOOD & Company. Predtým pôsobila o. i. ako vedúca analytička Poštovej banky. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – odborov matematická pravdepodobnosť a štatistika, finančná a poistná matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora