Delenie akcií je zaujímavou udalosťou na trhu hneď z dvoch dôvodov. Firma aj inštitucionálni investori očakávajú nový impulz pre dopyt po akciách a malí investori možnosť kúpiť si akcie veľkej značky, ktoré si môžu dovoliť. Najsledovanejšie delenia tohto roka bezpochyby patrili Tesle a Apple – svoje akcie delili k 31. 8. 2020. Vývoj zatiaľ naznačuje, že z tohto kroku obe firmy vyťažili.

Gold i7 processor in hand
Neprehliadnite

Intel je dnes podhodnotený. A teda má jasný investičný potenciál

Rozdelenie akcií podporilo v oboch prípadoch rast ceny

Zopakujme si, čo sa udialo. Tesla delila akcie v pomere 5 ku 1, čo zmenilo cenu z približne 2 295 dolárov na 459 dolárov za akciu. Apple sa rozhodol rozdeliť akcie v pomere 4 ku 1, čo znamenalo zmenu ceny akcií z približne 520 dolárov na 130 dolárov za akciu.

Nižšie na grafe vidno vývoj akcií v prvý septembrový obchodný deň po rozdelení akcií (označený fialovým obdĺžnikom): obchodovanie akcií Apple zobrazuje sviečkový graf a akcií Tesly oranžová čiara. V reči čísel: Akcie Tesly v spojitosti s rozdelením rástli hneď v dvoch fázach: po prvýkrát o 7 percent hneď po oznámení tohto zámeru a po rozdelení o viac ako 12 percent. Pri Apple nastal po rozdelení 3,7-percentný rast.

Prvý septembrový obchodný deň po rozdelení akcií
Zdroj: Tradingview.com
Prvý septembrový obchodný deň po rozdelení akcií
tesla
Neprehliadnite

Po dlhom čase sme svedkami prepadu akcií Tesly. Je to investičná šanca alebo skôr výstraha?

Dodatočný štartovací impulz

Prečo vo všeobecnosti firmy pristupujú k rozdeleniu akcií? Dominantnou motiváciou býva sprístupnenie akcií malým retailovým investorom tým, že ich cena klesne. Napríklad 500-dolárová akcia Apple bola bezpochyby pre časť záujemcov o pravidelný mesačný nákup pridrahá. Nehovoriac o pôvodnej cene akcie Tesly.

Po rozdelení sa teda zvyšuje likvidita, avšak aj volatilita akcií. Tým pádom rozdelenie akcií môže zafungovať ako štartovací impulz pre oživenie rastu ceny akcií.

Tri najväčšie európske ekonomiky – Nemecko, Francúzsko a Taliansko – sú v súčasnosti zaseknuté v recesii
Neprehliadnite

Silnejšie euro si Európa zatiaľ nezaslúžila. Už o tri mesiace sa môže situácia otočiť

Rôzne možnosti delenia akcií

To, čo sme videli v prípade Apple a Tesly koncom augusta, bolo „klasické“ delenie akcií, keď sa každá „veľká“ akcia sa rozdelí na viac „menších“ akcií. Cena jednej akcie sa síce zníži, avšak zvýši sa počet držaných akcií. Celkový efekt na trhovú kapitalizáciu v momente delenia je nula. To isté platí o nezmenenej vnútornej hodnote spoločnosti.

Inou možnosťou je reverzné delenie akcií, ktoré reálne znižuje počet akcií na trhu, a tým zvyšuje ich cenu.

Burza cenných papierov Praha
Neprehliadnite

Ako ovplyvnila koronakríza obchodovanie na burzách krajín V4?

Psychológia nákupov tlačí ceny nahor

Aj keď by sa z čisto matematického pohľadu nemalo delením akcií nič meniť na cene spoločnosti, mnohé prípadové štúdie potvrdzujú, že psychológia a lepšia dostupnosť akcií jasne tlačia ceny nahor.

Kvôli nastavenému býčiemu trendu na trhu očakáva pokračujúci rast cien aj týchto dvoch akcií asi väčšina investorov. A posledné veľké rozdelenie akcií zároveň ukázalo, že aj pre špekulantov ide o skutočnú príležitosť na zhodnotenie investícií.

Lukáš Baloga

Popri štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave zbieral prvé skúsenosti ako junior analytik v brokerských spoločnostiach. Nedávno ukončil postgraduálne štúdium na NTU v Nottinghame. Ako hlavný analytik ProfitLevel a pracovník dealingu sa v súčasnosti venuje predovšetkým makroekonomickému dianiu a jeho aplikovaniu na finančné trhy. Jeho prácou je zároveň príprava podkladov pre investovanie do rôznych finančných nástrojov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
tesla
Neprehliadnite

Po dlhom čase sme svedkami prepadu akcií Tesly. Je to investičná šanca alebo skôr výstraha?