Akcie týchto firiem zarobili v tomto roku investorom, ktorí vsadili na tento tematický kôš akcií (s názvom Mega caps), 37 percent. Niektorí trhoví komentátori preto hovoria, že akciový trh dosiahol svoj vrchol.

„Väčšinu roka sme hovorili, že sa investorom oplatí investovať do tohto koša akcií, lebo tieto spoločnosti dokážu vďaka svojej trhovej sile lepšie premietnuť infláciu do cien a preniesť ju tak na svojich zákazníkov. S rastúcimi inflačnými vyhliadkami to platí ešte viac, pretože tieto spoločnosti dosahujú vysoký rast výnosov (20 % za posledný rok) a neuveriteľnú stabilitu prevádzkových marží,“ hovorí analytik Saxo Bank Peter Garnry. Analytici zostávajú preto naďalej pozitívni ohľadom vývoja tohto akciového koša, keď cieľovú hodnotu vidia o 13 percent nad súčasnou úrovňou.

Trhová kapitalizácia najväčších firiem sveta
Zdroj: Bloomberg a Saxo Group
Trhová kapitalizácia najväčších firiem sveta

Pozn.: Rast tržieb a EPS sa meria na 12-mesačných koncových číslach, rozdiel k PT je rozdiel medzi cieľovou cenou konsenzu a aktuálnou cenou v %.

Spolu s tým rastie koncentrácia na americkom akciovom trhu. V súčasnosti dosahuje kombinovaná trhová kapitalizácia piatich najväčších firiem až 21,6 percentný podiel. Za doterajší rekord sa považoval rok 1977 s 18 percentami, kedy najväčšou spoločnosťou bola IBM s podielom okolo 5 percent. Pre porovnanie – dnes má Apple 7 percent a Microsoft 6,4 percentný podiel.

Apple flirtuje s trhovou hodnotou 3 bilióny dolárov

Jedným z najúspešnejších príbehov v rámci koša Mega caps je podľa analytika Saxo bank príbeh firmy Apple. Trhová hodnota tejto spoločnosti vo výške 3 biliónov amerických dolárov je výnimočnou „jazdou“ technologickej firmy, ktorej sa darí transformovať svoju ponuku od hardvéru smerom k službám a predplatnému. Tie jej zabezpečujú vyššiu prevádzkovú maržu. Tento trend trvá už roky a za ten čas vzrástla EBITDA marža Apple z 30,7 percenta v roku 2018 na súčasných 32,9 percenta. Zároveň to firme umožňuje generovať voľný cashflow, nakoľko sa kapitálové výdavky výraznejšie nezvýšili. Za tieto tri roky sa hodnota firmy k predaju zvýšila z 3,6 násobku na 7,9 násobok, čo odráža rastúcu dôveru trhu v to, že Apple bude schopný obhájiť svoj trhový podiel v hardvéri, aj rozšíriť svoje podnikanie predajom obsahu, služieb a predplatného.

Autor je akciový analytik Saxo Bank.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora