Doteraz sme poznali dve formy peňazí, ktorých vydávanie a kontrolu mali v popise práce centrálne banky.

Tou prvou sú papierové peniaze v podobe bankoviek alebo mincí, ktorými ako reálnym obeživom môžeme platiť a držať ich ako hotovosť v peňaženke.

Druhou formou sú elektronické peniaze, ktoré v centrálnej banke držia bankové inštitúcie.

Častou otázkou ale je či sú peniaze na našom bankovom účte peniazmi centrálnej banky. 

Krátka odpoveď znie ؎ nie. 

Aktíva, ktoré tam máme uschované, sú len účtovnými záznamami na súvahe banky. Tento mechanizmus popisuje takzvaná teória tvorby kreditov (credit creation), podľa ktorej peniaze vznikajú v bankách prijímaním vkladov a následným poskytovaním úverov.

Tretia forma peňazí vstáva z popola 

Ako som už mnohokrát avizoval, centrálne banky prostredníctvom takzvaných digitálnych mien centrálnych bánk (CBDC) alebo ľudovo povedané digitálnych eur, mieria k tomu, aby sa stali treťou formou peňazí.

Aj keď Európska centrálna banka (ECB) tvrdí, že digitálne euro bude len doplnkom papierových peňazí, je vysoko pravdepodobné, že tretia forma v konečnom dôsledku úplne vytlačí predošlé dve, tak hotovosť ako aj elektronické peniaze.

Economist: Pripravte sa na svetovú menu

Pre niekoho to môže byť novinkou, no málokto vie, že o tejto forme peňazí sa písalo už pred viac ako tridsiatimi rokmi.

Neslávne známa titulka ekonomického časopisu Economist predpovedala takúto budúcnosť peňazí už v roku 1988 pod názvom Pripravte sa na svetovú menu. 

Na titulnej ilustrácii je možné vidieť mýtického vtáka Fénixa, ktorý vstáva z popola horiacich amerických dolárov. V strede titulky je umiestnená bronzová minca s vyrytým slovami „Desať Fenix 2018“.

Desať Fenix 2018
Zdroj: The Economist
Desať Fenix 2018

Je pozoruhodné, že takmer presne ako to britský časopis prognózoval, Fénix v podobe CBDC vstáva z popola a rozťahuje svoje krídla. 

Časopis Economist sa v posledných rokoch výrazne začal venovať téme novej svetovej meny a napríklad v máji minulého roka na titulke prezentoval takúto ilustráciu. 

TitulkaEconomistu
Zdroj: The Economist
TitulkaEconomistu

Britský časopis sa odvtedy CBDC téme detailne a obšírne venoval už niekoľko krát a vo viacerých článkoch autori spomenuli Fénixa a bitcoin.

Celé to môže pôsobiť ako pútavá teória, no realita je pravdepodobne menej atraktívna.

Každopádne, v histórii už nejednému vládcovi vzišla na um myšlienka, zaviesť jednotnú celosvetovú menu.

Napríklad, starogrécka drachma sa po úspešných dobyvačných vojnách už v piatom storočí pred Kristom na určitý čas stala svetovou menou. Podobne sa neskôr v arabskom svete dinár stal hlavnou menou v celej severnej Afrike a Ázii.

Je preto dôležité mať na pamäti, že aj keď jednotná svetová mena je lákavou konšpiračnou teóriou, v dejinách financií nie je ničím novým.

Nový pokus o jej vytvorenie je len otázka času. 

Rastislav Vasilišin
Rastislav Vasilišin je zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Zaoberá sa problematikou financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého” sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou krypto ekonomiky a digitálneho sveta.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora