SPAC (Special Purpose Acquisition Company) je spoločnosť, ktorá vzniká za účelom rýchleho a jednoduchého vstupu na burzu cenných papierov. V čase vzniku ide o prázdnu spoločnosť bez konkrétnej činnosti. Po jej uvedení na burzu sa stáva úložiskom peňazí, ktoré čakajú na príležitosť.    
 
V prvom kroku spoločnosť SPAC vstupuje na burzu, kde si jej akcie môžu kupovať investori. Tým, že investori vložia peniaze do SPACu, dávajú sponzorovi transakcie mandát na to, aby našiel vhodnú cieľovú spoločnosť s rastovým potenciálom. 

V ďalšej fáze SPAC kupuje podiel v takejto firme a prichádza k fúzii. Investori, ktorí s akvizíciou nesúhlasia, môžu požiadať o navrátenie vložených prostriedkov.  

Napokon, cieľová firma po spojení využije peniaze investorov k rozvoju, rastu a vstupu na nové trhy. Ak sa vhodná cieľová spoločnosť do určitej doby nenájde, SPAC investorom peniaze vráti a zanikne.

SPAC získava v Európe čoraz viac na popularite

Na Slovensku či v krajinách CEE ešte dosiaľ žiadny SPAC nebol realizovaný. V krajinách západnej Európy je to inak a tento investičný koncept čoraz viac získava na popularite.

Potvrdzujú to aj údaje spoločnosti White & Case, ktorá pravidelne v Európe monitoruje vývoj IPO (Initial Public Offering) spoločností typu SPAC.

Kým v rokoch 2019 a 2020 sa na uvedených európskych burzách cenných papierov uskutočnili 5 a 4 SPAC transakcie, tak za prvých osem mesiacov roka 2021 išlo až o 26 spoločností. Investičné koncepty typu SPAC sú pritom dominantou búrz v Holandsku a vo Veľkej Británii.

V tomto roku, za prvých osem mesiacov, pribudlo najviac, až 10 SPACov, kótovaných na burze v Holandsku. Nasledovali Francúzsko a Švédsko, nakoľko v ich prípade boli uvedené na burzu 4 spoločnosti typu SPAC, v Nemecku tri, v Taliansku a vo Veľkej Británii po dve a vo Fínsku jedna spoločnosť.

SPAC získava v Európe čoraz viac na popularite
Zdroj: White & Case
SPAC získava v Európe čoraz viac na popularite

Podľa údajov Mergermarket európske spoločnosti typu SPAC najčastejšie nakupujú podiely vo firmách zameraných na finančné služby, energetiku, ale aj biotechnológie, počítačový softvér, automotive, dopravu či e – commerce. 

Investovanie do SPACu prichádza aj k nám 

Investičná skupina Wood & Company pripravuje historicky prvý SPAC v strednej a východnej Európe pod názvom Wood SPAC One. Cieľom tohto SPACu je získať významný menšinový podiel v stredne veľkej českej, slovenskej alebo aj inej stredoeurópskej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre ďalší rozvoj.

Preferovanými sektormi sú technologický sektor, e-commerce, strojárstvo alebo gaming (vývoj hier), ale vylúčené nie sú ani spoločnosti z iných segmentov. 

Wood SPAC One sa nebude zameriavať na spoločnosti, ktoré nespĺňajú kritériá ESG (Environmental – Social - Governance), t. j. na spoločnosti pôsobiace v oblasti hazardných hier, ťažby uhlia, obchodovania so zbraňami, alkoholu alebo sexuálneho priemyslu.

Na realizácii SPACu sa bude podieľať tím investičných profesionálov z Wood & Company v spolupráci s partnerskými kanceláriami organizácie Oaklins. 

Ako si vybrať kvalitný SPAC?

KTO – Pri rozhodovaní o SPACu by sme mali venovať pozornosť aj tomu, kto je jeho sponzor, teda ten, kto za ním stojí. Malo by ísť o spoločnosť so skúsenosťami (napr. aj s úspešnými IPO na burze cenných papierov) a s tímom profesionálov, ktorí už majú za sebou skúsenosti s realizáciou SPAC transakcií.

KDE – Je veľkou výhodou, ak sponzori SPACu poznajú a sú súčasťou regiónu, v ktorom hľadajú cieľové spoločnosti. Dobrá orientácia na trhu optimalizuje výber takej cieľovej spoločnosti, ktorá má značný rastový potenciál a hľadá kapitál pre svoj ďalší rozvoj.

ČO – Dôležité je zohľadniť aj zameranie SPACu. Aj keď konkrétna cieľová spoločnosť na začiatku nikdy nie je známa, vo všeobecnosti sa úspešne darí SPACom zameraným na niektoré z rýchlo rastúcich odvetví, ako napríklad e-commerce alebo technologický sektor.