Akcie firiem a fondov aktívnych v segmente obnoviteľných zdrojov už dlhší čas kontinuálne rastú. Dôvod stále vyššieho záujmu investorov je prozaický – v porovnaní investíciami do fosílnych palív dosahujú vyššie zhodnotenie. Tento fakt potvrdzuje napríklad rast akcií solárnych firiem za posledný rok.

Dvojnásobne vyššia návratnosť zelených akcií

Analýza londýnskej Imperial College a Medzinárodnej energetickej agentúry z augusta 2020 hovorí, že súčasný záujem o čistú energiu zatiaľ nedosiahol takú úroveň, aby dokázal zastaviť zhoršovanie otepľovania. To indikuje, že investície do zelených technológií sa zrejme budú aj naďalej zvyšovať. Pri analýze akcií firiem zo sektoru obnoviteľných zdrojov za posledných päť  resp. desať rokov vidno, že návratnosť investícií je v Európe aj v USA niekoľko násobne vyššia v porovnaní s fosílnymi palivami. Konkrétne v USA dosiahla návratnosť investícií do zelenej energie za posledných päť  rokov 200,3 percent v porovnaní s návratnosťou investícií do fosílnych palív na úrovni 97,2 percenta. Podobné či dokonca väčšie rozdiely vidieť na trhoch vo Veľkej Británii, Nemecku a Francúzsku.

Zelené investície sú populárne aj v Čechách

V tomto segmente sa aktivizujú aj investori v susednom Česku. Investície do zelenej energetiky sú podľa Martina Pšaidla, obchodného riaditeľa investičnej spoločnosti Cody, vyhľadávanou alternatívou k realitným fondom, akciám či komoditám pre diverzifikáciu investičných portfólií. Dôvodom je vyššie zhodnotenie vstupnej investície. Firma Cody spravuje v Česku MW Investičný fond SICAV, ktorý sa zameriava na investície skupiny Soleko, ktorá je českého pôvodu, pričom stavia solárne elektrárne predovšetkým v Čile.

Najväčší skokan v segmente: SolarEdge Technologies

Americký výrobca energetických optimalizátorov, solárnych invertorov a monitorovacích systémov pre fotovoltické panely síce prekonal v úvode pandémie drobnú korekciu ceny akcií, avšak už krátko na to cena nadviazala na predchádzajúci rastový trend. Za posledný rok akcie tejto firmy narástli o 205 percent. Za päť rokov dosiahli dokonca celkový nárast neuveriteľných 1 205 percent (z hodnoty 25,38 USD za akciu na súčasných 331,35 USD za akciu).

Vývoj hodnoty akcií SolarEdge Technologies Inc za posledných 5 rokov
Zdroj: googlefinance.com
Vývoj hodnoty akcií SolarEdge Technologies Inc za posledných 5 rokov

Brookfield Renewable Partners: prevádzkovateľ elektrární z obnoviteľných zdrojov

Táto firma vyrába energiu z obnoviteľných zdrojov po celom svete, väčšinou sa pritom sústredí na vodné elektrárne. Navyše stavia a prevádzkuje solárne a veterné elektrárne. Spravované elektrárne majú celkový výkon 20 000 megawattov a nachádzajú sa v Severnej Amerike, Južnej Amerike, Európe a Ázii. Firma sa snaží dosahovať dlhodobé výnosy vo výške 12-15 percent a rast objemu distribúcie na úrovni o 5-9 percent. Brookfield vykazuje pozitívne výsledky a jeho potenciál rastu je pomerne vysoký. Akcie spoločnosti dosiahli za posledný rok nárast 44 percent a v päťročnom horizonte vzrástla ich hodnota z 19 CAD (15 USD) na 57 CAD (45 USD) za akciu, čo predstavuje nárast o 194 percent.

Vývoj hodnoty akcií Brookfield Renewable Partners LP za posledných 5 rokov
Zdroj: googlefinance.com
Vývoj hodnoty akcií Brookfield Renewable Partners LP za posledných 5 rokov

First Solar sa sústreďuje na fotovoltiku

Americký producent solárnych panelov, úžitkových fotovoltických elektrární a podporných služieb dlhodobo investuje do výstavby a údržby FV elektrární a do recyklácie panelov po skončení ich životnosti. Hodnota akcií spoločnosti sa za posledný rok zvýšila o 73 percent, pričom za päť rokov predstavuje bilancia celkovo 54 percent. Na rozdiel od predchádzajúcej dvojice firiem je vývoj akcií tejto spoločnosti výrazne volatilný a v horizonte posledných 5 rokov bolo hneď niekoľko cenových korekcií. Celkovo sa však firma hodnotovo posilnila a rastie v rade niekoľkých desiatok percent.

Vývoj hodnoty akcií First Solar za posledných 5 rokov
Zdroj: googlefinance.com
Vývoj hodnoty akcií First Solar za posledných 5 rokov

Solárny segment má perspektívu

Záujem o akcie zelených spoločností je v dôsledku klimatých zmien (a opatrení, ktoré štáty prijímajú na spomalenie tohto javu) vysoký a krátkodobá volatilita, ktorú vidíme pri akciách niektorých firiem v segmente solárnych panelov, nie je pre investorov z dlhodobého hľadiska dôvodom na nervozitu. Celkovo sa akcie solárnych firiem za posledný rok ukázali ako výrazne odolné voči riziku na kapitálových trhoch.

Ak zvažujete investície, zabúdať netreba na avizovanú podporu amerického prezidenta Joe Bidena zelenej energii. To je bezpochyby silný stimul pre ďalší rast. Americká administratíva chce do tohto segmentu investovať hneď niekoľko biliónov dolárov. Podobne je na tom pri investíciách do ekologického hospodárstva aj EÚ. Podľa správy Európskej komisie parlamentu a Rade zo 14. 10. 2020 má globálna výroba fotovoltických panelov v súčasnosti hodnotu približne 57,8 miliardy eur, pričom podiel EÚ z tejto sumy je 7,4 miliardy eur (12,8 percenta).

V prospech ďalšieho rastu solárnych spoločností hovoria aj ďalšie fakty. Napríklad a, že náklady na takto vyrobenú elektrickú energiu – na rozdiel od klasicky vyrábanej elektrickej energie z fosílnych palív aj jadra - sú minimálne. Aj keď sú vstupné náklady na inštaláciu pomerne vysoké, ich priemerná návratnosť predstavuje len okolo 1,5 roka, avšak životnosť panelov sa pohybuje okolo 25 rokov. Nehovoriac o tom, že inteligentné merače už v súčasnosti dovoľujú domácnostiam predávať energiu, ktorú vyrobia, ale sami nespotrebujú. Technológie v tomto smere výrazne napredujú a potenciál segmentu fotovoltiky je obrovský.

Pre investorov, ktorí sú presvedčení o potenciáli solárnej energie pri redukcii uhlíkovej stopy a šetrenia nákladov na prevádzku domácností aj firiem, tak môžu byť akcie vyššie spomínaných spoločností vhodným doplnkom portfólia.

Olívia Lacenová

Po absolvovaní žurnalistiky na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre strávila 18 mesiacov ako redaktorka Hospodárskych novín. Vo svete finančných trhov začínala na oddelení sales, kde sa venovala klientom obchodujúcim prostredníctvom CFD certifikátov. Následne sa začala zaoberať analytickou činnosťou a pracovala pre značky xPartners a TopForex so zameraním na trh s komoditami a drahými kovmi, ktoré vo fyzickej podobe považuje za najlepšiu formu zabezpečenia majetku proti neistote. Aktuálne pôsobí ako hlavná analytička značky Wonderinterest.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora