Plán obnovy mohol byť pre Slovensko, najmä z pohľadu objemu financií, obrovskou šancou skokovo pozdvihnúť úroveň zdravotníckych zariadení na Slovensku. Predložený návrh Plánu obnovy pre zdravotníctvo je však v jeho terajšej podobe z pohľadu neštátnych zdravotníckych subjektov veľkým sklamaním. Za najzásadnejší problém považujem diskrimináciu neštátnych zariadení.

Na snímke v popredí prezident Asociácie nemocníc Slovenska Marián Petko počas tlačovej konferencie ANS na tému: Spoločná výzva ministrovi zdravotníctva SR Marekovi Krajčímu, vláde SR a poslancom NR SR, 24. novembra 2020 v Bratislave. FOTO TASR - Pavel Neubauer
Neprehliadnite

Marián Petko: Kvôli plánu obnovy zvažujeme aj žaloby na štát

Ťažká pandemická situácia ukázala, aká je v oblasti zdravotníctva dôležitá spolupráca, pomoc, a to odborná i ľudská, bez ohľadu na charakter zriaďovateľa. Bol to v pozitívnom zmysle slova náznak úplne novej filozofie prístupu k zdravotníctvu. Návrh Plánu obnovy však znamená návrat k rozdielnemu prístupu, k diferenciácii nemocníc, k zvýhodňovaniu štátnych zariadení pokiaľ ide o zamestnanosť, prístrojové a technologické vybavenie, ako aj k zhovievavosť v prípade neplnenia si zákonom daných finančných povinností. To pocítia nielen nemocnice, zdravotníci, ale predovšetkým pacienti z oblastí, kde nie sú umiestnené štátom preferované subjekty.

Mám tú možnosť porovnať aktuálny stav aj s Českou republikou. Tá pristúpila k Plánu obnovy úplne na inom princípe. Ten neberie za základ charakter vlastníctva zdravotníckeho zariadenia, ale princíp modernizácie preferovaných oblastí v zdravotníctve, ktoré sú zadefinované v prioritných osiach – akútna zdravotná starostlivosť, onkológia, kardiovaskulárne ochorenia, obezita, následná zdravotná starostlivosť a duševné zdravie. Cieľom je modernizovať systém ako taký, bez ohľadu na vlastníctvo a geografickú polohu, ktorého výsledkom je zlepšenie dostupnosti kvalitnej zdravotnej starostlivosti pre všetkých občanov.

ilustracia, zdravotnictvo, nemocnica, peniaze, euro, pozierac
Neprehliadnite

Betón za miliardu. To je výsledok investícií plánu obnovy do zdravotníctva

Nejde teda o vlastníctvo nemocníc, ale o úroveň zdravotnej starostlivosti v danom regióne. Obávam sa, že slovenský prístup, ktorý má financovať z Plánu obnovy len zdravotnícke zariadenia v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva, spôsobí ešte väčšiu priepasť medzi nemocnicami. To zákonite prinesie ďalší exodus lekárov, odborníkov aj zdravotníckeho personálu primárne do Českej republiky, čo bude znamenať ďalší prepad neštátnych nemocníc v regióne. Rukojemníkom tohto poklesu úrovne zdravotnej starostlivosti sa stane v prvom rade pacient, a to najmä chronickí a starší ľudia, ktorí potrebujú pravidelne a aj urgentne navštevovať nemocnicu vo svojom regióne, no nemajú možnosť výberu z viacerých objektívnych dôvodov. Napriek globálnej masívnej investícii do sektora bude  výsledkom zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre občanov Slovenskej republiky.

Michal Pišoja.
Zdroj: EMIL VAŠKO
Michal Pišoja (37)
pracuje pre skupinu Agel od roku 2014, keď po dlhoročnom pôsobení v zahraničí prijal ponuku realizovať rozvoj akvizície skupiny Agel na Slovensku. Za jeho pôsobenia sa sieť rozrástla zo štyroch akvizícií na dnešných trinásť. Pôsobil v nemocniciach Bánovce, Handlová, viedol nemocnicu v Košiciach-Šaci, neskôr vrcholovo pôsobil aj v štatutárnych orgánoch ďalších slovenských a českých nemocníc siete Agel. Od roku 2016 vedie celú skupinu Agel na Slovensku, ktorej sa podarilo za posledné roky etablovať na jednu z dvojice top sietí zdravotníckych zariadení u nás, aj čo sa týka počtu zdravotníckych zariadení, aj počtu pacientov. Na jeseň tohto roka sa stal M. Pišoja prvým podpredsedom Predstavenstva Agel, a. s. Vyštudoval medzinárodné vzťahy a obchod. Finančné a manažérske zručnosti získaval v Rakúsku a Rusku.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora