Rast cien nehnuteľností v posledných rokoch nahráva vyššej zaúverovanosti obyvateľstva. Slováci však stále majú pomerne nízke finančné povedomie o poistení úverov aj o životnom poistení. Až 80 percent ľudí, ktorí sa s našimi maklérmi stretnú, nemá adekvátne poistné krytie. Hypotéka bez kvalitného poistenia je v dnešnej dobe hazardom. Ochranu príjmu netreba podceňovať, inak rodina môže ostať vo finančných problémoch.

Aby si klienti znížili úroky na hypotéke, mnohí si v banke uzavreli poistenie schopnosti splácania úveru, tzv. bankopoistenie. To však v náročných životných situáciách dlžníkovi a jeho rodine či pozostalým nepomôže tak ako životné poistenie, zdôrazňuje odborník.

Bankopoistenie chráni banku, životné poistenie vás a vašu rodinu

Bankopoistenie nie je povinné, ale banky klientom za jeho zjednanie väčšinou ponúknu výhodnejšiu úrokovú sadzbu a mesačnú splátku hypotéky tým pádom navýšia o poistenie. Bankopoistenie prioritne chráni pohľadávky banky. V

prípade poistnej udalosti akou môže byť smrť, invalidita alebo práceneschopnosť, bude plnenie z tohto poistenia poskytnuté priamo banke na splatenie zvyšku úveru. Bankoví pracovníci častokrát podcenia vyplnenie zdravotného dotazníka, aby zistili zdravotný stav klienta s hypotékou.

Treba si tiež uvedomiť, že bankopoistenie ponúka len predvolené balíky poistného krytia, ktoré sú obmedzené a naviazané len na ochranu banky, nie na ochranu dlžníka a jeho rodiny.  

Pri životnom poistení, ktoré si uzavriete mimo úverovej zmluvy, je to iné. Poskytne vám širšie poistné krytie, môžete si zvoliť vyššie poistné sumy a nastavíte si ho individuálne podľa vlastných potrieb. Rizikové životné poistenie zároveň chráni prioritne vás, nie banku.

Dobre nastavené životné poistenie klienta a jeho rodinu podrží v ťažkých situáciách. Pomôže splácať úver v prípade vážneho ochorenia, nahradí príjem počas pracovnej neschopnosti, vykryje potrebnú liečbu či rehabilitáciu po úraze alebo doplní znížený príjem v prípade invalidity či trvalých následkov.

Ostáva na rozhodnutí klienta, či z poistného plnenia splatí zostatok hypotéky alebo sa sústredí na iné naliehavé výdavky, úver si ponechá a bude ho splácať ďalej z financií od poisťovne. S porovnaním ponúk jednotlivých poisťovní a výberom najvýhodnejšieho životného poistenia na trhu vám pomôže skúsený finančný maklér.

Neriskujte a oprášte aj svoju staršiu poistnú zmluvu

Niektorí klienti už pred hypotékou majú uzavreté životné poistenie. Vo väčšine prípadov ho stačí oprášiť” a vhodne doplniť. Životné poistenie je flexibilný produkt a je potrebné prispôsobiť ho úverovej zaťaženosti klienta. Na novších produktoch sa dajú doplniť pripoistenia, napríklad si dopoistiť hypopoistenie alebo veľké riziká.

V niektorých prípadoch je vhodnejšie skombinovať staršie poistenie s novým. Poistné sa tak navýši napríklad o 10 eur mesačne, všetko samozrejme závisí od konkrétnej poistnej zmluvy a od situácie a potrieb klienta. 

Odborník ľuďom odporúča kontrolu životného poistenia najmenej 1-krát za 2 roky alebo po každej významnej zmene, ktorá môže mať vplyv na rozsah poistného krytia a výšku poistných súm. Poistná zmluva musí v prvom rade plniť účel klientovi, nie poisťovni.

Pri prerábaní starších zmlúv však treba dávať pozor na čakacie lehoty a zdravotný stav poisteného. Aj preto sa oplatí obrátiť na skúseného finančného makléra, ktorý vám s kontrolou poistnej zmluvy pomôže bezplatne a vďaka nemu s vašou hypotékou budete spávať o niečo pokojnejšie.

Prečo si poistiť hypotéku a aký je rozdiel medzi poistením nehnuteľnosti, poistením cez banku a cez životné poistenie?

Hypotéka je dlhoročný záväzok aj na 20 či 30 rokov, preto si ju treba poistiť pre prípad neočakávaných životných situácií. Riziká, vážne ochorenia či úrazy vedúce k strate alebo zníženiu príjmu netreba podceňovať. Veľkým rizikom je smrť živiteľa rodiny, ale môže dôjsť aj k úrazu, po ktorom zostanete s trvalými následkami alebo invalidní.

Podľa štatistík sa u ľudí stále častejšie vyskytujú aj závažné srdcovo-cievne či onkologické ochorenia, ktoré výrazne ohrozia schopnosť splácať úver. Najlepšiu ochranu vám poskytne životné poistenie, ktorým na rozdiel od bankopoistenia zabezpečujete seba a svoju rodinu. Môžete si ho nastaviť podľa vašich potrieb aj v závislosti od vášho zdravotného stavu, rizikovosti povolania, podľa toho, či máte deti a podobne.

Poistenie nehnuteľnosti

 • Toto poistenie je nutné uzatvoriť k hypotéke, pretože je podmienkou pre čerpanie úveru. Chráni vašu nehnuteľnosť, ktorú zakladáte v prospech banky.

 • Neuzatvárajte si však poistenie len v rozsahu, ktorý požaduje banka, čiže len na základné živelné riziká. Nastavte si ho tak, aby chránilo váš majetok komplexne.

 • Ideálna je kombinácia: poistenie nehnuteľnosti + poistenie domácnosti + poistenie zodpovednosti za škodu z vlastníctva a držby nehnuteľnosti + poistenie zodpovednosti z občianskeho života. 

 • Pozor, poistite si nehnuteľnosť na reálnu hodnotu svojho bytu či domu, nielen na výšku hypotéky. Vašu poistnú zmluvu potom pravidelne aktualizujte, aby ste sa vyhli podpoisteniu a situáciám, kedy by vám poistka nepokryla škody na nehnuteľnosti a domácnosti v plnej výške.

Poistenie schopnosti splácať úver (bankopoistenie)

 • Poistenie proti neschopnosti splácať úver si môžete k hypotéke uzavrieť nepovinne. Banka vám za jeho zjednanie väčšinou ponúkne výhodnejšiu úrokovú sadzbu a vaše mesačné splátky hypotéky navýši o poistenie. 

 • Toto poistenie zaistí banka (preto sa nazýva aj bankopoistenie) ako prostredník a vy sa stanete súčasťou zmluvy, ktorá je uzavretá medzi bankou a poisťovňou.

 • Ľudia ho často chápu ako poistenie hypotéky, ale jeho hlavným cieľom je v prvom rade chrániť banku pre prípad, že nebudete schopný splácať úver. Jeho krytie je pomerne úzke a obmedzené.

 • To znamená, že keď si hypotéku poistíte v banke, v prípade poistnej udalosti sa z poistného plnenia automaticky vyplatí úver alebo aspoň časť úveru. Ak dlžník úveru vážne ochorie, ostane po úraze s trvalými následkami alebo invalidný, ďalšie finančné záväzky bude znášať jeho rodina, v prípade smrti pozostalí. 

Poistenie hypotéky cez životné poistenie

 • Ak si úver poistíte formou životného poistenia, vašu rodinu v neočakávaných ťažkých situáciách „podrží”. Oproti bankopoisteniu je síce drahšie, ale poskytuje vám širšiu poistnú ochranu a môžete sa poistiť na vyššie poistné sumy.

 • V prípade poistnej udalosti bude na vašom rozhodnutí, či z poistného plnenia splatíte zostatok úveru alebo sa rozhodnete, že peniaze použijete na iné naliehavé výdavky, hypotéku si ponecháte a budete ju splácať ďalej z financií od poisťovne. 

 • Životné poistenie nie je o predvolených balíčkoch, ale odborník vám ho vyskladá na mieru. Vďaka tomu sa môžete výraznejšie poistiť proti rizikám, ktoré napríklad na základe rodinnej anamnézy považujete za významné a nebudete utrácať za pripoistenia, ktoré možno nepotrebujete. 

 • Životné poistenie je flexibilný produkt a viete si ho v čase  upravovať a prispôsobovať vašej aktuálnej životnej a finančnej situácii. Preto ho treba raz za čas skontrolovať. 

TIP: Ak už životné poistenie máte, finančný sprostredkovateľ ho prispôsobí vašim úverovým záväzkom. Ak to bude potrebné, navýši vám poistné sumy, upraví pripoistenia a celkovo vaše poistenie vyskladá tak, aby ste boli vy a vaša rodina kvalitne krytí a dostatočne chránení.

Patrik Szabó

S finančným svetom sa prvýkrát stretol už v detstve, keď ho babička motivovala odmeňovaním: ,,Za jednu prečítanú stranu v knihe dostaneš 5 halierov." Keďže mu to dávalo zmysel a ,,vymieňanie času za peniaze" chcel zefektívniť, popri štúdiu na vysokej škole sa rozhodol zapojiť do finančného biznisu. Naplno sa mu venuje už 8 rokov, má skúsenosti s budovaním obchodu a vedením tímov v maklérskom biznise. Vo FinGO.sk pôsobí na pozícií riaditeľa pre životné poistenie. Aktívne sa venuje ľadovému hokeju, in-line hokeju, no jeho vášňou je aj snowboarding a cestovanie.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora