Po väčšinu roka 2021 sa o inflácii hovorilo ako o prechodnom jave. Rozhodnutie Fedu opustiť túto rétoriku však trh zaskočilo. Výhľad úrokových sadzieb sa mení a čoraz viac hráčov sa prikláňa k téze Saxo banky, že inflácia nebude len prechodná. Alebo aj bude, vzhľadom na základné dôsledky, no jej úroveň sa ustáli na vyššej úrovni, než akú sme zažili za posledných 25 rokoch. „Kľúčovým hnacím motorom inflácie je zelená transformácia, ktorá je jedným z hlavných motorov súčasnej energetickej krízy,“ hovorí analytik Saxo Bank Peter Garnry. Dokonca aj Isabel Schnabel z ECB priznala, že zelená transformácia spôsobí problémy v dodávkach a povedie k vyšším cenám energií. To sa prenesie do domácností a podnikov v podobe vyšších nákladov takým spôsobom, aký sme už dlho nevideli.

„Spojme si zelenú transformáciu s obnoviteľnými energiami, ktoré v súčasnosti nie sú dostatočne škálovateľné na to, aby pokryli naše energetické nároky, pridajme veľmi nízku úroveň investícií do energetického sektora v celosvetovom meradle počas uplynulých 7 rokov, a máme recept na trvalé zvýšenie cien energií,“ vysvetlil P. Garnry. Keď sa trh konečne prebudí do tejto reality, akcie sa budú musieť vysporiadať nielen s vyššími cenami, ale potenciálne aj s nižšími prevádzkovými maržami v dôsledku vyšších vstupných nákladov, vrátane energií, kovov a ešte vyššej ceny práce.

MSCI World Materials and Energy Sectors
Zdroj: Bloomberg and Saxo Group
MSCI World Materials and Energy Sectors
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora