Genetické inžinierstvo čoraz viac vstupuje do našich životov. Postrehli sme to najmä v minulom roku, kedy genetické laboratóriá sekvenovali a rozlúštili genetický kód koronavírusu SARS-CoV-2, čo významným spôsobom pomohlo pochopiť fungovanie vírusu a pripravilo pôdu pre vytváranie úspešných vakcín na jeho elimináciu.

Rýchlo rastúci sektor

Genetické inžinierstvo je jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich sektorov. V roku 2020 bolo ohodnotené na 22,7 mld. dolárov a do roku 2025 by malo dôjsť k dvojnásobnému nárastu na úroveň 54,4 mld. dolárov. Malo by tak vykazovať ročnú mieru rastu na úrovni 19percent.

Jedným z impulzov pre rast sú štátne programy a rozsiahle investície. Hlavným sektorom v rámci génového inžinierstva je personalizovaná medicína, čo znamená, že liečba bude šitá pacientovi „na mieru“ na základe jeho genetického kódu a predispozícií. Dnes sa lieky podávajú podľa diagnózy a predpisujú tie, ktoré v klinických štúdiách vykázali vysokú účinnosť. Budúcnosťou je však personalizovaná liečba, kde sa pri diagnostike vychádza z osobitného genetického kódu. Založená bude na predispozíciách, ktoré sme dostali do vienka od rodičov či prarodičov, a  vyberie sa taká liečba, ktorá prinesie pacientovi najvyšší účinok.

Nie je vylúčené, že o výber liečby a presného pomeru účinných látok sa postarajú programy na báze umelej inteligencie. Rovnakým spôsobom sa bude pristupovať k prevencii, ak sa zistí, že máme genetickú predispozíciu na tú či onú chorobu.

Trhový podiel genomík podľa koncových užívateľov
Zdroj: Grandviewresearch
Trhový podiel genomík podľa koncových užívateľov

Akú mu chcete dať farbu očí? Zelenú alebo modrú?

Personalizovaná liečba je však len jednou z oblastí, ktoré genetické inžinierstvo ponúka. Ďalšími sú analýza génov, vírusov či kmeňových buniek u ľudí, zvierat alebo dokonca u rastlín a poľnohospodárskych produktov. Patrí sem aj schopnosť modifikácie génov u všetkých z týchto spomenutých oblastí.

Modifikácia génov znamená, že už pred pôrodom by malo byť možné odstrániť genetické poruchy dieťaťa alebo dokonca vybrať farbu jeho očí. Tu sa však dostávame na filozofickú hranicu genetického inžinierstva a otázku, či je správne takýmto spôsobom zasahovať do „matky prírody“ a „hrať sa na bohov“. Nič to ale nemení na veci, že genetické inžinierstvo bude v budúcnosti rozširovať svoje pole pôsobnosti. Je len na nás, ako ďaleko zájdeme.     

Investičná príležitosť

V kontexte vyššie uvedených informácií vie byť genetické inžinierstvo z dlhodobého hľadiska aj zaujímavou investičnou príležitosťou. Investor sa môže podieľať na raste tohto sektora nákupom akcií jednotlivých spoločností, akými sú Illumina, CRISPR Therapeutics, Natera či Pacific Bioscien. Tu je však veľmi ťažké identifikovať, ktorá z nich bude mať najväčší úspech.

Investor však môže kúpiť aj tzv. burzovo obchodovateľné ETF, akými sú napríklad ARK Genomic ETF alebo GLOBAL X Genomic ETF, ktoré v sebe zahŕňajú lídrov z daného sektora a investor tak mieri na „celý terč“.

Porovnanie indexu a genetických ETF
Zdroj: Bloomberg
Porovnanie indexu a genetických ETF
Dominik Hapl
Analytik v spoločnosti Across Private Investments. Zaoberá sa portfólio manažmentom, analyzovaním vývoja finančných trhov a obchodovaním na kapitálovom trhu. Pravidelne publikuje komentáre na aktuálne témy.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora