Farmaceutické firmy, v ktorých predaj vakcín na koronavírus covid-19 zďaleka netvorí zásadnú časť ich príjmov, získali z úspechu počas roka 2020 pomerne málo. Naopak, akcie spoločností, ktorých ekonomika je postavená na vakcíne na covid-19, raketovo rástli a z ekonomickej recesie dokázali získať najviac. Ekonomicky z boja proti pandémii najviac vyťažili firmy Moderna, Pfizer, BioNTech a AstraZeneca. Tieto firmy v súčasnosti štátom na celom svete dodávajú najväčšiu časť vakcín na covid-19, sú prijímateľom stimulov od vlád a aj do budúcnosti majú zakontrahované veľké objemy dodávok.

mRNA technológii slávi úspech

Svetová zdravotnícka organizácia WHO schválila vakcíny od Moderny, konzorcií Pfizer/BioNtech a AstraZeneca/Oxfordská univerzita na núdzové použitie. Podľa posúdenia WHO na základe údajov z rozsiahlych klinických testov sú vakcíny bezpečné a účinné. Najvyššiu účinnosť pri extenzívnom klinickom testovaní dosiahla vakcína od Pfizer/BioNtech s 95 percentnou  a Moderny s 94,1 percentnou účinnosťou. Výrazne nižšiu – 63 percentnú účinnosť  vykázala európska vakcína od AstraZenecy. WHO vo všeobecnosti tvrdí, že na zvládnutie pandémie covid‑19 je dostačujúce masové očkovanie vakcínami s minimálne 50 percentnou účinnosťou.

Faktom ostáva, že všetky vakcíny na covid-19, ktoré sa používajú, neprešli úplným schvaľovacím procesom a podávajú sa obyvateľstvu na základe povolení na núdzové použitie. Pri iných chorobách, pri ktorých sa vyvíjajú vakcíny na základe mRNA technológie, musia farmaceutické spoločnosti podstupovať oveľa dlhší schvaľovací proces. S výnimkou firmy Pfizer by sa všetky firmy s mRNA vakcínou vo svojej ponuke mohli považovať za špekulatívne. Aj keď sa pri covide-19 ukázali výhody technológie mRNA, nijako to neznamená, že tietomRNA vakcíny alebo lieky založené na tejto technológie budú rovnako úspešné aj pri zložitejších chorobách, ako je napríklad HIV alebo rakovina.

Najviac profitovali firmy zamerané primárne na covid-19

Pozrime sa, ako sa rok 2020 prejavil na cene akcií farmafiriem úspešných pri vývoji vakcíny na covid-19. Najväčší rast si zaknihovala Moderna (tyrkysová čiara) až o +1 018,11 percent, BioNtech (sviečkový graf) +531,48 percent. Naopak, Pfizer (oranžová čiara) s rastom o 5,33 percent a AstraZeneca (žltá čiara) s rastom  +12,60 percent sa zhodnotili len mierne.

Faktom je, že tržby firiem Moderna a BioNTech astronomicky explodovali v priebehu 1. štvrťroka 2021. Avšak počas najbližšie rok či dvoch  môžu dramaticky spomaliť. Dopyt po vakcíne covid-19 bude totiž logicky klesať. Trhová kapitalizácia spoločností sčasti naznačuje, že po odznení koronavírusu sa farmaceutické spoločnosti budú snažiť preniesť úspech z boja proti koronavírusu aj na iné lieky v portfóliu.

Aj tieto čísla ukazujú, že trhy si zásadne všímajú firmy v rannom štádiu vývoja, ktoré vďaka zásadnému vynálezu alebo produktu, po ktorom je obrovský dopyt, dokážu zaznamenať skutočne vysoký úspech. Ukazuje to prípad spoločností BioNTech a Moderna. Čo je kuriózne, je dopad na spoločnosť Pfizer, ktorá bola kľúčovým hráčom pri vývoji vakcíny mRNA na covid-19. Jej rola pioniera a úspech pri vakcíne nemal v podstate žiadny vplyv na cenu jej akcií. Ak by sa však podarilo Pfizeru preniesť úspech mRNA technológie napríklad na lieky na rakovinu, prinieslo by to americkej firme obrovský úspech a aj nárast cien akcií.

Lukáš Baloga

Popri štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave zbieral prvé skúsenosti ako junior analytik v brokerských spoločnostiach. Nedávno ukončil postgraduálne štúdium na NTU v Nottinghame. Ako hlavný analytik ProfitLevel a pracovník dealingu sa v súčasnosti venuje predovšetkým makroekonomickému dianiu a jeho aplikovaniu na finančné trhy. Jeho prácou je zároveň príprava podkladov pre investovanie do rôznych finančných nástrojov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora