Aj keď v diskusii zaznievajú výzvy na okamžité zastavenie dovozu energií z Ruska, reálne na to EÚ dnes nie je pripravená. Vojna však urýchli diverzifikáciu a pripravenosť Európy znížiť závislosť od Ruska.

Načasovanie vojenskej intervencii Ruska na Ukrajinu nemohlo byť pre Európu z hľadiska vývoja cien energií horšie. Kombinácia postcovidového oživenia ekonomiky, nedostatočných energetických zásob a odstavovania jadrových elektrární v Nemecku priniesla už niekoľko mesiacov pred vojnou extrémny rast nákladov na elektrinu a plyn. K tomu sa pridala nebývalo vysoká inflácia v celej únii. Vojnový konflikt, ktorý šokoval Európu a celý svet a ktorého koniec zďaleka nevidno, situáciu ešte zhoršuje. Vojna už vyhnala ceny energií na rekordné hodnoty a v EÚ počujeme o hlbokej energetickej a ekonomickej kríze. Navyše vo vzduchu visia stále obavy z prerušenia dodávok energií. To by bol pre európsky región, ktorý je od ruských zdrojov výrazne závislejší ako USA či V. Británia, výrazný problém.

Bez ruských energií to aktuálne v Európe nejde

Pozrime sa, ako vyzerá európska energetická bilancia a pozícia jednotlivých štátov. V roku 2021 sa doviezlo na územie Európskej únie 155 miliárd kubických metrov zemného plynu z Ruska. Toto číslo predstavuje približne 45 percent dovozu plynu do EÚ a takmer 40 percent celkovej spotreby plynu.

Objem dovozu plynu do EU
Zdroj: www.iea.org
Objem dovozu plynu do EU

V zásade všetky oči sa v otázke energetickej politiky logicky obracajú na Nemecko ako najsilnejšiu európsku ekonomiku. Nemecký kancelár Olaf Scholz však jasne hovorí, že ruské dodávky sú aktuálne nevyhnutné pre energetickú bezpečnosť Nemecka aj celej Európy. Aj preto boli dodávky plynu, uhlia a ropy vyňaté z tvrdých sankcií, ktoré sa západné krajiny rozhodli uvaliť na Rusko.

Problémom je, že EÚ si v uplynulých rokoch a desaťročia postupne vybudovala na Rusku energetickú závislosť. Ani po roku 2014 a invázii na Donbas a obsadení Krymu, ktoré mali byť pre Európu jasnými varovnými signálmi o ruskej agresivite a územných chúťkach, neurobila nič pre výrazné urýchlenie posilnenia alternatívnych dodávok energií. Preto dnes čítame vyjadrenia nemeckého kancelára, ktorý tvrdí, že náš región sa bez dodávok z Ruska nezaobíde.

Nemecko a Taliansko by mali s odstrihnutím od ruských energií najväčší problém

Keď sa pozrieme na situáciu v  krajinách EÚ, až na výnimky by „vypnutie“ ruského plynu a ropy bolo problémom pre všetky. Napríklad v Nemecku vyše 2/3 nemeckých priemyselných podnikov hovorí, že by ich odstavenie dodávok ruských energií zasiahlo. Nehovoriac o tom, že odstavenie tohto zdroja by ďalej zvýšilo ceny. A rastúce ceny sú enormnou záťažou: podľa prieskumu Nemeckého hospodárskeho inštitútu, ktorý zrealizoval v prvom týždni vojny medzi 200 podnikmi, až 62 percent  z nich očakáva v dôsledku zvýšených cien energií výrazné zvýšenie nákladov.

Veľký problém by pri potenciálnom vypnutí ruských energií malo aj Taliansko. Ich oceliarne už v súčasnej situácii boli nútené vypnúť elektrické pece a časť rybárov zostáva v prístavoch kvôli výraznému nárastu cien nafty. Taliansko je príkladom krajiny, ktorá sa s Ruskom v posledných dekádach zbližovala, čo prinieslo za posledných desať rokov zvýšenie podielu ruského zemného plynu na dovoze z 27 na 43 percent. Navyše, štyridsať percent elektriny vyrábajú paroplynové elektrárne zo zemného plynu, ktorý prevažne pochádza z Ruska.

Naopak, Veľká Británia hovorí o ukončení dovozu ropy a plynu z Ruska do konca tohto roka. Premiér Johnson uviedol, že pracujú na zvyšovaní výroby veternej energie a všeobecnom zvýšení investícií do obnoviteľných energií. Spojené kráľovstvo doviezlo počas roku 2021 ropu z Ruska za 4 miliardy libier.

Je nesporné, že jedinou možnou cestou pre európske štáty je čo najširšia diverzifikácia zdrojov pri dovoze energetických surovín a súbežné zvyšovanie investícií do obnoviteľných energií. Je zrejmé, že Európa premrhala čas od roku 2014, keď Rusko obsadilo Krym. Bol to jasný signál, že energetická závislosť od Ruska je bezpečnostné riziko. Nestalo sa, a Putin sa na tento fakt spoľahol pri svojom rozhodnutí napadnúť Ukrajinu. Európa sa síce nevie od ruských energií okamžite odstrihnúť, ale aktuálna vojna jej pomôže zintenzívniť snahy o výrazné rozšírenie možnosti nákupu energií z rôznych zdrojov.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora