O aktuálnej ekonomickej pozícii Európskej únie by sa dali napísať desiatky článkov a analytických štúdií. Ak by sme ju chceli posudzovať cez pozíciu a silu jej spoločnej meny – eura – známka na pomyselnom vysvedčení by nebola dobrá. Európska únia ako spoločenstvo vznikla s cieľom priniesť európskemu kontinentu prosperitu a bezpečnosť a vytvoriť priestor pre úzku vzájomnú spoluprácu.

To sa jej síce dlhé roky darilo, dnes sa však pozícia únie zhoršuje. Naposledy sme to videli na odchode jedného z významných členov - Veľkej Británie -, dopadoch pandémie a tiež pri dôsledkoch konfliktu na Ukrajine. Stagnácia EÚ sa prejavuje aj veľkými ťažkosťami pri boji s vysokou infláciou a najmä klesajúcou hodnotou eura.

Euro je medzi obchodníkmi populárne

Zavedenie jednotnej meny prinieslo európskym krajinám zásadné výhody. Napríklad optimalizáciu obchodu a odstránenie menového rizika pri cezhraničným investíciách, ktoré otvárajú cestu prítoku kapitálu. Napríklad len vďaka euru môžu investori z Nemecka a Holandska využiť nižšie úrokové sadzby a požičiavať finančný kapitál firmám v iných krajinách eurozóny bez menového rizika.

Euro je jednou z najobľúbenejších mien pre obchodovanie na forexe a celkovo druhou najobchodovanejšou menou po americkom dolári. Využíva ho nielen väčšina členov EÚ, ale sú naň naviazané aj ďalšie štáty – napríklad z afrického kontinentu - kvôli stabilizácii výmenných kurzov. To všetko ju robí ako menu zaujímavou pre obchodníkov. Osobitne sa to v predchádzajúcich rokoch prejavovalo pri politických udalostiach v eurozóne, napríklad pri dramatickom poklese miestnych úrokových sadzieb v Grécku a Taliansku v čase vzniku eura. V takých okamihoch obchody s eurom rástli.

Európskej menej hrozí historické oslabenie

Situácia sa však otočila a dnes je euro v oveľa nevýhodnejšej pozícii. Európa je momentálne v ťažkej situácii s vojnou na hraniciach, ktorá ďalej zhoršuje terajšiu energetickú krízu a vysokú infláciu. Mnohí sa práve pre ťažkú situáciu zamýšľajú, akým smerom sa uberie hodnota meny. Problémom je, že stredná trieda sa v Európe začína vytrácať a najmenej príjmoví obyvatelia sa môžu ocitnúť v pásme chudoby. To všetko má vplyv aj na hodnotu eura, keďže možná stagflácia ohrozuje aj vývoj meny.

Podľa nového prieskumu MLIV Pulse časť odborníkov vyjadrila obavu, že hodnota eura môže klesnúť až na úroveň dolára. Až 60 percent respondentov predpokladá, že euro na čas vstúpi do fázy parity, čiže kurzu 1:1, pričom niečo cez polovica z vyše 400 účastníkov prieskumu predikuje, že sa neskôr vráti na hodnotu 1,15 dolára. Aktuálne je kurz eura voči doláru na úrovni 1,07.

Vývoj menového páru EUR/USD za posledných 5 rokov
Zdroj: Investing
Vývoj menového páru EUR/USD za posledných 5 rokov

Eurozóna je pod tlakom

Ekonomická budúcnosť eurozóny aktuálne nevyzerá dobre. Vysoká inflácia, rastúce ceny a spomalenie hospodárskeho rastu môžu ešte v priebehu tohto roka negatívne dopadnúť na európsku menu. Hospodársky rast v EÚ dosiahol za prvý kvartál iba 0,2 percenta, produkcia fabrík a nové objednávky klesli, podnikatelia čelia vysokým nákladom a ich dôvera sa vytráca.

Euro zostáva na slabej úrovni aj preto, že inflácia je v eurozóne na rekordnej úrovni a tlak na Európsku centrálnu banku je vysoký. Treba si otvorene priznať, že ECB úlohu regulátora aktuálne vôbec nezvláda. Vysoké ceny plánuje obmedziť pomalým navyšovaním úrokových sadzieb v priebehu tohto roka, zatiaľ však váha. Inflácia tak naďalej rastie na rekordné úrovne, a súčasne prichádza citeľné spomalenie rastu európskej ekonomiky. Uvidíme, ako sa centrálnej banke podarí aspoň redukovať existujúci rast cien. Ak by v tom bola úspešná, spoločnej mene by to len pomohlo.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora