Dopyt bežných ľudí po investíciách na finančných trhoch stále rastie. Veľká časť investorov pritom vsádza na menej rizikové investície, tzv. blue-chip.

Pozreli sme sa preto s tímom analytikov na takéto investície v strednej Európe a na Balkáne. Konkrétne sme analyzovali investičný potenciál firiem zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Chorvátska a Slovinska.

Akcie TMR utrpeli pandémiou. Môže ísť o vhodnú dlhú investíciu

Slovenská kapitálový trh je malý a výber úzky. Z Bratislavskej burzy cenných papierov sme sa pozreli na spoločnosť Tatry mountain resorts, a. s. (TMR). Ako je známe, ide spolu s dcérskymi firmami o najväčšieho poskytovateľa služieb cestovného ruchu. Cena akcií TMR zaznamenala za posledné tri mesiace pomerne veľké výkyvy.

Samotná firma v najnovšej finančnej správe hovorí, že v dôsledku pandémie má finančnú rezervu na menej ako rok. Inak povedané, pri investícii treba zvážiť, že pri ďalšej pandemickej vlne a lockdowne môže mať TMR problém s pokrytím prevádzkových nákladov.

Pandémia sa na hospodárení TMR podpísala výrazne. Minuloročný zisk je v porovnaní s výsledkom spred piatich rokov nižší o 82,1 percenta. Keďže lockdown a obmedzenia na Slovensku patrili v európskom porovnaní medzi tie prísnejšie, niektorí investori považujú TMR v aktuálnej cene za dobrú príležitosť na dlhodobú investíciu.

Hodnota jej akcií je jasne pod historickým maximom. Potenciálny investor tak pri kúpe vsádza skôr na skoré odznenie pandémie a návrat cestovného ruchu do starých koľají ako na dobrú zimnú lyžiarsku sezónu.

Slušná voľba pre dividendových investorov: ČEZ

ČEZ je mamutia česká energetická spoločnosť so štátom ako väčšinovým akcionárom. Pri pohľade na jej výsledky sa mnoho odborníkov zhodne, že je to príkladná firma v otázke riadenia firmy národného významu.

ČEZ je najväčšou kótovanou spoločnosťou v strednej a východnej Európe s aktivitami v Českej republike, Nemecku, na Slovensku, vo Francúzsku a v Taliansku. Okrem expanzie je firma zaujímavá aj tým, že má značne diverzifikované výrobné portfólio: jadrová energia a obnoviteľné zdroje tvoria spolu 54,8 percenta výroby energie.

Zvyšok sa vyrába najmä spaľovaním hnedého uhlia. Náklady spoločnosti na palivá sú dlhodobo nízke, nezávisia od cien komodít. Aj keď aj ČEZ musí nakupovať emisné kvóty. Aktuálne však firma viac profituje z vyšších cien elektriny.

ČEZ aktuálne vypláca dividendu 52,00 českých korún na akciu. Pri cene akcie na úrovni 800 korún ide o veľmi slušnú voľbu pre investorov zameraných na dividendy.

ČEZ aktuálne vypláca dividendu 52,00 českých korún na akciu.
Zdroj: investing.com

Chorvátska Adris Grupa ponúka možnosť vstúpiť do poisťovníctva aj cestovného ruchu

Chorvátsko je vo veľkom závislé na cestovnom ruchu. To sa prejavilo na medziročnom poklese chorvátskeho HDP o 8,4 percenta v roku 2020, čo bol jeden z najvyšších prepadov v EÚ. Aj keď sa hospodárstvo koncom minulého roka postupne oživovalo, tempo bolo pomalé.

Výsledkom vládnych podpôr je nárast verejného dlhu na 87,2 percenta HDP. Medzinárodný menový fond (MMF) je však optimistom: za celý rok 2021 očakáva rast chorvátskeho HDP o 5,4 percenta a v roku 2022 o 5,8 percenta. To aj vďaka očakávanému oživeniu služieb cestovného ruchu a prílevu investícií.

V Chorvátsku je však viac zaujímavých titulov: čaká sa napríklad na IPO spoločností InfoBip (prvý chorvátsky unicorn) a Rimac Automobil. Zaujímavým titulom je však firma, ktorá predala svoju divíziu na výrobu a predaj tabaku a tabakových výrobkov spoločnosti British-American Tobacco: Adris Grupa d.d.

Do skupiny Adris Grupa (ADRS) patrí chorvátska Osiguranje, čo je najväčšia a najstaršia poisťovňa v Chorvátsku, ďalej firmy Cromaris a Adria Resort. S aktuálnou cenou akcie 466 HRK a dividendou 12,50 HRK za rok 2021 nie je pre investorov do dividend až taká atraktívna.

Spoločnosť je však jednou z najlepších volieb pre dlhodobých investorov, ktorí chcú zachovať hodnotu svojich peňazí a získať expozíciu v chorvátskom sektore cestovného ruchu a poisťovníctva.

Adris Grupa
Zdroj: investing.com

OTP banka boduje v Maďarsku vysokou ziskovosťou

Pandémia zasiahla maďarskú exportne orientovanú ekonomiku zastavením stabilného rast z rokov 2016 až 2019. Maďarsko má – podobne ako Slovensko – silný automobilový priemysel a bude ešte nejaký čas trpieť nedostatkom čipov. Má pritom aj ďalší problém – starnúca a zmenšujúca sa pracovná sila. Riešením by bolo zvýšenie produktivity práce, čo však nie je jednoduché.

Niektorým spoločnostiam sa darilo aj počas krízy. Platí to aj o bankovej skupine OTP Bank Nyrt. Za posledných 5 rokov zaznamenala OTP rast o 12,6 percenta, pričom aktuálna čistá zisková marža je 34 percent (v porovnaní s 32,9 % v minulom roku).

Pri aktuálnej cene 17 500 HUF nie je ročná dividenda 1,42 percenta pre investorov príliš atraktívna. Avšak vysoká zisková marža banky a atraktívny ročný rast napriek kríze robia firmu atraktívnou pre investorov, ktorí investujú bezpečne.

OTP Bank Nyrt
Zdroj: investing.com

Slovinský Petrol má výbornú dividendu a potenciál rastu ceny akcií

Slovinsko si pandémiou prešlo s výrazným poklesom všetkých zložiek hospodárstva okrem vládnej spotreby. Nezamestnanosť však stúpla len minimálne (zo 4,4 % v roku 2019 na 5,1 % v roku 2020) a len 14,4 percenta populácie ohrozuje chudoba. To je hlboko pod priemerom EÚ (21,1 %).

Zo slovinských firiem vyzerá s výsledkami dobre Petrol, d.d., obchodník s ropou a ďalšími energetickými produktmi. Za posledných 5 rokov dosiahla síce firma ročný rast zisku len 2,9 percenta, pričom ju postihla najmä ropná kríza v polovici roku 2020.

Jej obežný a dlhodobý majetok je však väčší ako záväzky a firma by nemala mať problémy s pokrytím prevádzkových nákladov. Zvlášť, keď aktuálne profituje s rastúcich cien energetických surovín. Pomer dlhu k vlastnému kapitálu je 33,8 percenta.

Pre investorov je dôležité, že odbyt pohonných látok bude pravdepodobne v blízkej budúcnosti stabilný a firma ponúka atraktívnu dividendu. V pomere k aktuálnej cene akcií je to niečo vyše 5 percent ročne. S oživením dopytu po palivách má cena akcií väčší priestor na rast a pri porovnaní stability a možnosti rastu na najbližších 5 rokov by to mohla byť jedna z najlepších volieb na slovinskom trhu.

Jozo Perić

Chorvát Jozo Perić je skúsený obchodník s certifikátom Advanced CySEC. Od roku 2019 pôsobí ako hlavný analytik brokera CapitalPanda. Venuje sa príprave analýz pre klientov so zameraním na finančné trhy, komodity a obchodovanie menových párov. J. Perič vyštudoval Univerzitu v Záhrebe a po magisterskom štúdiu zostal na univerzite pôsobiť ako dátový analytik. V roku 2015 sa začal profesionálne zaoberať obchodmi na kapitálových trhoch.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora