Podľa posledného ročného štatistického prehľadu World Energy od BP je svetový dopyt po energiách teraz vyšší ako bol pred pandémiou a používanie fosílnych palív kleslo v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi len mierne. Stále žijeme v ekonomike založenej na fosílnych palivách.

Veci sa časom zmenia a podiel fosílnych palív bude pravdepodobne klesať, ale predstava, že svet môže prejsť zelenou transformáciou a kompletnou elektrifikáciou založenou na obnoviteľných zdrojoch energie, je naivná. Investori by mali pamätať aj na to, že zmenu v dopyte po primárnej energii poháňajú väčšinou krajiny, ktoré nie sú členmi OECD a že obnoviteľná energia sa nateraz neškáluje dostatočne rýchlo.

Pre náš energetický problém neexistuje jedno zázračné riešenie. Musíme prejsť na diverzifikáciu energií a nespoliehať sa príliš na jeden zdroj. Spoliehanie sa Nemecka na zemný plyn sa ukázalo ako krehká voľba. Dokonca aj francúzska stávka na jadrovú energiu sa ukázala byť riskantná v dôsledku korózie a teraz aj vysychania riek.

Nedávny návrh zákona o klíme a daniach v USA tiež pripúšťa, že ropu a plyn budeme potrebovať dlhšie, ako sa pred tromi rokmi očakávalo. Kvôli súčasnej energetickej kríze je pravdepodobné, že obe - obnoviteľné energie, ako aj energia z fosílnych palív budú dobrými investičnými príležitosťami.

Obnoviteľná energia predstavuje v tomto roku tretí najvýkonnejší investičný tematický kôš Saxo Bank, zatiaľ čo kôš komodít (ktorý zahŕňa ropné, plynárenské a ťažobné spoločnosti) je na tom absolútne najlepšie.

Saxo bank
Zdroj: Saxo bank

Už pred pandémiou sa veľa hovorilo o ekologickej transformácii, ktorá zahŕňa budovanie obnoviteľných zdrojov energie a elektrifikáciu ekonomiky s cieľom znížiť uhlíkové emisie. Prechod dopravného sektora na elektrinu či zelené palivá, zmena vykurovania zo zemného plynu na obnoviteľnú energiu pomocou tepelných čerpadiel sú však veľmi náročné.

Náš životný štýl je posledných 300 rokov veľmi naviazaný na fosílne palivá. Prestrihnúť väzbu medzi vytváraním bohatstva a emisiami je pravdepodobne najväčšou úlohou, akú si ľudstvo kedy stanovilo.

Peter Garnry

Peter Garnry, pôvodom z Dánska, pracuje ako hlavný akciový stratég Saxo Bank. V roku 2007 absolvoval Copenhagen Business School. Peter je autorom článkov o aktuálnom dianí na amerických a európskych trhoch. Pravidelne vydáva tiež strategické investičné správy. Ako komentátor vystupuje na televíznych staniciach vrátane CNBC alebo Bloomberg

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora