V priateľskej debate so Zulfom Hyatt-Khanom boli spomenuté témy nielen rozvoja obchodnej spolupráce medzi Slovenskom a Kazachstanom, ale aj nedávny vývoj okolo celospoločenských nepokojov v tejto stredoázijskej krajine začiatkom roka, či dopady súčasnej bezpečnostnej krízy v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Odkaz Romana Vassilenka je jasný, Kazachstan naštartoval nové reformné procesy, liberalizuje podnikateľské prostredie s cieľom zvýšiť investičnú atraktivitu krajiny. V predvečer zasadnutia Medzivládnej komisie pre hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskom a Kazachstanom sa diskutujúci dotkli aj inovačného potenciálu Slovenska, nových obchodných príležitostí či úlohy Rady slovenských exportérov v tomto vzájomnom úsilí.