„Sme presvedčení, že inflácia, ktorú dnes vidíme, je „lepkavejšia“, než si niektoré centrálne banky – najmä Fed – myslia, lebo ju nemôžeme pripisovať len dočasným impulzom. To môže spôsobiť na finančných trhoch turbulencie,“ očakáva Peter Garnry, hlavný akciový stratég Saxo Bank.

Inflácia vo svete
Zdroj: Saxo Group & Bloomberg
Inflácia vo svete

Ceny držia vysoko ľudia a energie

Primárnou zložkou súčasného nárastu cien je podľa Saxo bank globálny nedostatok pracovnej sily.

„Infláciu vidíme na vyššom konci historického rozpätia a jedným z dôvodov je nedostatok pracovnej sily, ktorý robí vyššiu infláciu trvalejšou. Nedostatok pracovnej sily tlačí hore mzdy v USA, Spojenom kráľovstve a v Európe na úroveň, akú sme nevideli už niekoľko desaťročí. Týka sa to najmä menej kvalifikovaných profesií s nižším príjmom, akými sú nákladná doprava či služby,“ hovorí P. Garnry.

Ďalšou oblasťou, ktorá môže prispieť k vysokej štrukturálnej inflácii, sú komodity. „V roku 2021 sme zaznamenali vyššie ceny vo všetkých sektoroch, vrátane energetiky, kovov, poľnohospodárstva. Poľnohospodárstvo je obzvlášť alarmujúce, pretože jeho ceny boli o viac ako 30 percent nad ročným priemerom, a vďaka poveternostným podmienkam je možné, že takéto vysoké ceny budú pokračovať aj v roku 2022,“ hovorí Ole Hansen, hlavný komoditný stratég Saxo bank.

Okrem ľudských zdrojov sú problémom aj ceny energií. Celý energetický sektor v Európe a Ázii je zasiahnutý prudkým nárastom cien plynu. Zároveň aj ceny ropy sú najvyššie za posledných niekoľko rokov. „Liekom na vysoké ceny sú zvyčajne vysoké ceny, pretože stimulujú výrobu a znižujú dopyt. Zelená transformácia však pripravuje pôdu pre ďalší rast cien energií,“ dodáva O. Hansen. Podľa neho by sme preto nemali v dohľadnej dobe očakávať pokles cien. „To znamená, že vysoké ceny energií budeme vidieť aj naďalej. A keďže ropa a plyn sú integrálnou súčasťou takmer všetkého, bude to spôsobovať štrukturálne zvyšovanie cien naprieč všetkými sektormi. Stačí sa pozrieť na hnojivá. Kto by si bol v minulosti pomyslel, že nám môžu dôjsť hnojivá?” pýta sa Ole Hansen.

Časť tlaku môže poľaviť

Aj keď vidíme viaceré argumenty, ktoré potvrdzujú, že vysoká inflácia zostane s nami dlhšie, časť tlaku sa môže uvoľniť. Podľa P. Garnryho by mali napríklad klesnúť napríklad vysoké ceny lodnej dopravy. „Kontajnerový a logistický priemysel boli historicky odvetviami s prudkými cyklami. Pri takýchto vysokých cenách sa vybudujú väčšie kapacity, na more vyplávajú ďalšie lode, takže si myslím, že tieto faktory pominú. Dostaneme sa tam, len to chvíľu potrvá,“ hovorí.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora