Pracuješ v zaisťovni, o ktorej aj ekonomicky vzdelaní ľudia majú len hmlistú predstavu čo je. Čo zaisťovňa robí a pre koho?

Zaisťovňa je v podstate poisťovňa, ktorá nepoisťuje priamo klientov ale poisťovne. To znamená že namiesto uzatvárania zmlúv s každým klientom osobitne poistí určité riziká, ktoré primárny poisťovateľ dohodol predtým, a to do budúcnosti alebo iba riziká, ktoré už boli dohodnuté. Poisťovne majú rôznu motiváciu, aby takéto zmluvy uzatvorili, ale v podstate ide najmä o zvýšenie efektívnosti kapitálu, ktorý používajú.

Pre mňa je poistenie o krytí rizík, ktoré som si nikdy nevedel dovoliť zaplatiť. Nie o tom, dostať pár sto eur za pokrčený blatník, ale skôr mať krytie, keď sa stane niečo veľmi zlé. Ak nepozornosťou spôsobím nejakú nehodu, kde dôjde k významnej škode, asi ťažko pokryjem stovky tisíc alebo milióny eur škôd. Podobne k tomu pristupujú aj poisťovne, ktoré si kupujú „poistenie“ proti udalostiam, ktoré sú mimo ich kapitálových kapacít. Napríklad vedia pokryť záplavy so výšky 10 mil. eur, ale viac už kryť nechcú lebo by to stálo príliš veľa kapitálu, ktorý plánujú použiť inde. Radšej sa podelia o časť poistného a zaplatia zaisťovni, aby takéto riziko, mimochodom relatívne nízke, pokryla. 

Koľko významných zaisťovní je vo svete?

Zaistný trh je veľmi rozmanitý, ale všeobecne najväčšie zaisťovacie firmy sú z Európy a USA. Ide o firmy ako Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR a Berkshire Hathaway. Ale na trhu pôsobia tisícky subjektov a naše poisťovne môžu použiť každú firmu, ktorá má na to príslušnú licenciu. Nie každá zaisťovňa je ochotná prevziať všetky riziká a preto je potrebné niekedy použiť viac špecializované inštitúcie ako je napr. Lloyd’s.

Je ponuka zaisťovní pre poisťovne v USA odlišná od ponuky u nás?

Všeobecne rozdiel je iba v tom, že v USA je potrebné mať príslušnú registráciu, ale veľké zaisťovne pôsobia globálne a majú registráciu aj na americkom trhu. Samozrejme, že na trhu pôsobia aj subjekty, ktoré nemajú európsku registráciu a v podstate nikto o nich v Európe „nepočul“, ale na americkom trhu majú významný podiel ako je napr. National Indemnity Co.

Aké sú v oblasti poistenia do budúcnosti najväčšie výzvy a riziká?

Poisťovníctvo bude určite v budúcnosti čeliť mnohým výzvam a to závisí aj od oblasti rizika, ktoré pokrývajú. Spomeniem len niektoré, ako je to rastúca konkurencia od netradičných poisťovacích subjektov, nízke výnosy z dlhopisových investícií, digitalizácia a s ňou spojená nevyhnutná optimalizácia procesov alebo dopad klimatických zmien. To všetko veľké výzvy, riziká ale aj príležitosti.

Pre zaisťovne je veľmi zaujímavou oblasť klimatických zmien, keďže poistné škody platené poisťovňami takmer každým rokom narastajú a zvyšujú tak tlak na cenu zaistenia ale aj na jeho ziskovosť do budúcnosti. Z tohto dôvodu sa snažíme čo najlepšie využívať dáta, ktoré máme o škodách od našich obchodných partnerov, ale aj zlepšovať naše vlastné modely škôd, aby sme im vedeli v prípade potreby poradiť alebo ich usmerniť.

V rozhovore sa ďalej dozviete, čím je poistný trh v USA iný, čo najviac straší ľudí v USA, ale aj, čo si ľudia v USA najviac poisťujú a mnoho ďalšieho.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora