V najbližších rokoch Čína nepochybne upevní svoju pozíciu v globalizovanom svete. V roku 2000 tvorilo čínske HDP 5 percent celosvetového HDP. O 20 rokov neskôr predstavuje už 15 percent svetového HDP. Za ten istý čas eurozóna klesla z 23 percent na 17 percent a dá sa predpokladať, že v najbližších 5 rokoch bude hrať Čína  v celosvetovom meradle významnejšiu úlohu ako eurozóna. USA ako svetový líder poklesli z úrovne 27 percent na 24 percent svetového HDP.

Palác Motešických - výhľad na Staré mesto
Neprehliadnite

Čím menej sa svojich investícii dotýkate, tým viac zarobíte

Pod tlakom regulátora

Čínski zákonodarcovia predstavili nový protimonopolný návrh zákona. Akcie čínskych gigantov Alibaba, Tencent a ďalších sa dostali pod predajný tlak. Protimonopolný návrh má zvýšiť konkurenciu a viac regulovať sektor internetového predaja a služieb. Ide o pravidlá, ktoré majú zamedziť cenovej diskriminácii voči zákazníkom a podporiť hospodársku súťaž.

Akcie čínskych gigantov na to reagujú poklesom, pretože im to zvyšuje náklady na implementáciu a znižuje marže. Naopak, z dlhodobého hľadiska je to prospešné pre zvýšenie konkurencie a ochranu spotrebiteľov. Práve silnejúca stredná trieda vytvára potenciálne podhubie pre rast spomínaných spoločností. Regulačné zásahy možno vnímať ako snahu o zlepšenie podnikateľského prostredia.

Tencent vs. Alibaba
Zdroj: Dominik Hapl
Tencent vs. Alibaba

Nový Apple, Amazon či Google

Napriek všetkým regulačným novinkám sa čínsky trh približuje k západnému modelu. Na jednej strane, čínske komunistické vedenie zasahuje do podnikateľského prostredia, na strane druhej ho chráni pred vonkajšími konkurentmi, čo vytvára priestor na rast domácich firiem.

Silnejúca stredná vrstva je tak obsluhovaná domácimi firmami a nie zahraničnými korporáciami, ktoré by veľmi rady prenikli na čínsky trh. Vzniká prostredie, v ktorom môžu čínske firmy vyrásť na svetových gigantov typu Apple, Amazon, Facebook alebo Google.   

Dominik Hapl
Analytik v spoločnosti Across Private Investments. Zaoberá sa portfólio manažmentom, analyzovaním vývoja finančných trhov a obchodovaním na kapitálovom trhu. Pravidelne publikuje komentáre na aktuálne témy.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora