Chorvátsko malo prijať euro už v roku 2022. Koronakríza však tento termín posunula. Aktuálne chorvátska vláda aj centrálna banka hovoria o 1. januári 2023. Keďže v poslednom roku narástla aj podpora tohto kroku, rok 2023 by mohol byť prvým, kedy na dovolenke v Chorvátsku už budete platiť eurami.

Podpora eura v Chorvátsku
Zdroj: Capital Panda
Podpora eura v Chorvátsku

Podpora pre euro dlhodobo rastie

Mnohí Chorváti prechod na euro podporujú dlhodobo, avšak podľa Eurobarometra táto podpora minulý rok výrazne vzrástla: z necelých 49 na 56 percent (pri 41 % pre odporcov). Náladu v prospech euromeny potvrdzuje aj posledný prieskum portálu indeks.hr, ktorý patrí medzi najčítanejšie v Chorvátsku. Z 3 994 ľudí, ktorí v ňom hlasovali, bolo 64 % za prijatie eura, zatiaľ čo proti hlasovalo iba 36 %.

Národná banka vysvetľuje rastúcu podporu tým, že Chorváti si postupne uvedomujú ďalšie benefity členstva v eurozóne. Svoju rolu však určite zohráva aj praktická skúsenosť. Chorvátsko je už dnes mimoriadne „euroizovaná“ krajina, čiže eurá sa tu bežne používajú. Oficiálne prijatie eura je pre krajinu logický krok.

Chorvátsko má k euru dlhodobo blízko

Chorváti si už desaťročia držia svoje úspory v zahraničných menách. Od polovice šesťdesiatych rokov 20. storočia do nástupu eura si Chorváti ako občania Juhoslávie sporili typicky v nemeckých markách. Po včlenení nemeckej meny do jednotnej meny logicky prešli na eurá.

Dnes si väčšina Chorvátska sporí a požičiava v eurách. Aj cenovky prenájmov a nájomné v bytoch sa uvádza typicky v eurách. Najväčší chorvátsky priemysel – turizmus – čerpá primárne z eurozóny. Väčšina turistov, a teda aj veľká časť príjmov – prichádza z 19 členských krajín eurozóny. Prijatie eura aj v Chorvátsku zníži kurzovú neistotu a administratívu, čiže aj náklady firiem.

Výmenný kurz 7,53 kuny za euro

Chorvátsko oficiálne vstúpilo do Európskeho mechanizmu výmenných kurzov II (ERM II) v piatok 13. júla 2020. Podľa pravidiel v ňom má zotrvať minimálne dva roky, premiér Andrej Plenković však hovorí o troch rokoch. Následne vláda očakáva samotné formálne zavedenie eura.

Podobne ako ďalšie krajiny, vstupujúce do eurozóny, aj Chorvátsko musí splniť niekoľko kritérií tzv. nominálnej konvergencie, ktoré sú súčasťou Maastrichtskej zmluvy. Sem patrí stabilita výmenného kurzu, cenová stabilita a stabilita úrokových sadzieb. Popri týchto kritériách sa sledujú ešte ďalšie dva zásadné ukazovatele naviazané na verejné financie – rozpočtový deficit a verejný dlh.

Chorvátsko je už od jesene 2020 členom bankovej únie. Podobne ako ostatní členovia eurozóny má jedného zástupcu v centrálnom orgáne na dohľad s rovnakými právami a povinnosťami. Krajina sa už dnes zúčastňuje systému spoločného ozdravenia bánk na európskej úrovni. V praxi sa to v Chorvátsku stihlo už prejaviť ďalším znížením úrokových sadzieb.

Referenčný výmenný kurz, s ktorým Chorvátsko vstúpilo do ERM II, bol stanovený na 7,53540 HRK za 1 euro. V ERM II môže mena kolísať 15 percent nad a pod týmto kurzom, čiže finálny výmenný kurz ešte nie je istý.  Jeho pohyb bude primárne závisieť od vývoja ekonomiky Chorvátska v ďalších dvoch rokoch, čiže aj od tempa zotavenia z aktuálnej koronakrízy. V tomto smere mnoho napovie priebeh letnej turistickej sezóny 2021 so zásadným dopadom na tohtoročné hospodárenie štátu.

Autor je hlavným analytikom spoločnosti CapitalPanda

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora