V porovnaní s júnovými hodnotami to predstavuje solídne zvýšenie. Vtedy index dosahoval +15 bodov. Aktuálne vnímanie slovenskej ekonomiky sa síce zlepšilo, stále je však na nízkej úrovni. Prešlo z –75 bodov na –54 bodov.

aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky
Zdroj: CFA Slovakia
aktuálny a očakávaný vývoj slovenskej ekonomiky

Tempo rastu indexov ekonomík USA, Slovenska a eurozóny sa zmiernilo. Stále však môžeme hovoriť o pozitívnom vývoji. Index Eurozóny prešiel z +22 b. na +31 bodov.  USA sa zvýšili iba mierne, z +23 b. na +29 b.

Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj ekonomík Slovenska, Eurozóny a USA

Očakávania na finančných trhoch sa po prudkej volatilite stabilizovali. Pri amerických akciách sa vyhliadky oproti minulému mesiacu mierne zlepšili. Hodnoty  sa zmenili z +6 b. na + 13 b. Rovnako to platí aj pre európske akcie, ktoré si polepšili z +3 b. na +5 b.

Očakávaný vývoj na akciových trhoch
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj na akciových trhoch

Pri očakávaniach vývoja výnosov z 10-ročných dlhopisov došlo len k minimálnym zmenám, pre slovenské dlhopisy vzrástol index z +5 b. na +7 b., pre nemecké z -3 b. na +1 b. a pre americké z +5 b. na +6 b.

Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
Zdroj: CFA Slovakia
Očakávaný vývoj výnosov z 10-ročných dlhopisov
CFA - poznámka
* Všetky indexy v prieskume sú vypočítané ako rozdiel medzi percentom kladných a záporných odpovedí. Najvyššie možné skóre je +100 a najnižšie -100 bodov.

Celkové výsledky májového prieskumu

Celkové výsledky za máj
Zdroj: CFA Slovakia
Celkové výsledky za máj

Odpovede boli zberané od 9. do 31. júla. V prvom týždni odpovedalo 50,6 percenta, v druhom 44,3 percenta a po druhom týždni 5,1 percenta respondentov.

Účastníci prieskumu CFA

Across Private Investments, Asset Management SLSP, Babocky Investment Office, Centrum pre hospodárske otázky, ČSOB Banka, Ekonomická fakulta UMB, Ekonomická fakulta TUKE, European Investment Centre, Európska banka pre obnovu a rozvoj, EY Slovenská Republika, Fakulta managementu UK, Fin4You, FINAX, Finstat, Hospodárske Noviny, IAD Investments, Infinity Capital, Infostat, IPM Group, ING, Inštitút finančnej politiky, J&T Banka, KPMG Slovensko, Kooperativa, LookingEast, , Metatron Capital, NN, Partners Asset Management, Pevoni, Privatbanka, ProRate, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Sandberg Capital, Slovak Investment Holding, Slovca, Slovenská Sporiteľňa, Sympatia Financie, Tatra Asset Management, Tatra Banka, Trend, Twin Capital, Unicredit Bank, VÚB, VÚB Asset Management, VÚB Generali, Wealth Effect Management, WOOD & Company, XTB, 365.bank, 365.invest

CFA Society Slovakia
CFA Institute je popredné globálne združenie profesionálov v oblasti riadenia investícií, ktorá združuje investičných analytikov, manažérov portfólií a ďalších finančných profesionálov. Hlavným cieľom tejto spoločnosti je formovanie investičnej profesie propagovaním najvyšších štandardov etiky, vzdelania a profesijnej excelencie pre všeobecný úžitok celej spoločnosti. Inštitút poskytuje záujemcom možnosť dosiahnuť celosvetovo uznávanú kvalifikáciu Chartered Financial Analyst (CFA). V súčasnosti má viac ako 175-tisíc členov a 354-tisíc kandidátov v 164 krajinách.