Medzi trendmi v oblasti ľudských zdrojov vidíme, ako spoločnosti upravujú a nanovo definujú benefity ponúkané svojim zamestnancom.

Štúdia „Budúcnosť benefitov“ od spoločnosti The Hartford, ktorá je lídrom v oblasti zamestnaneckých výhod a manažmentu absencií, odhalila, že pandémia mení vnímanie benefitov v práci.

Zaujímajú sa o výhody

Súčasní zamestnanci sa začali omnoho viac zaujímať o výhody, ako je napríklad platené voľno (52 percent), poistenie zodpovednosti za škodu (48 percent), programy pomoci zamestnancom (56 percent), služby podpory duševného zdravia (51 percent) a rekreačný či wellness benefit (51 percent).

Firmy prechádzajú na používanie digitálnych nástrojov. Nie je preto prekvapením, že virtuálnejší zážitok sa prejavuje aj v ponuke zamestnaneckých výhod. Medzi benefity tak pribudli online prednášky a vzdelávanie, či pravidelné cvičenia.

Vplyv hybridného režimu

Čiastočná práca z domu a náročnejšie zosúladenie súkromného a pracovného života sa odzrkadľujú aj na požiadavkách zamestnancov. Prieskum, ktorý realizovala spoločnosť Profesia spolu s iniciatívou Open HR fórum od 16. júna do 31. augusta 2021, ukazuje, že najviac zamestnancov očakáva v najbližších 6 – 12 mesiacov nejaké to rozšírenie benefitov.

Očakávané benefity od zamestnávateľa
Zdroj: Profesia a Open HR Forum

Najväčší dopyt vidíme po výhodách v oblasti starostlivosti o zdravie, možnosti výberu  čiastočnej práce z domu a podpory udržiavania rovnováhy medzi osobným životom a prácou. O všetky spomínané benefity mala záujem približne štvrtina respondentov.

Nový normál tiež otvára tému finančného prispievania na home office. Takýto peňažný benefit očakáva v najbližšom čase viac ako pätina oslovených Slovákov.

Dominika Macháčová

Pracuje ako dátová analytička spoločnosti Profesia, kde sa zaoberá najmä dátami o pracovnom trhu. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, odboru manažérska matematika.

ilustračné foto
Neprehliadnite

Pandémia zmenila pohľad na zamestnanecké benefity. Kľúčovým sa stáva finančné zdravie.