42 % rozhodne áno

Pavel Mík, Generálny riaditeľ ABB Slovensko & Riaditeľ robotiky pre región východnej Európy, ABB Slovensko
Zvýšenie predaja cez online kanály registrujeme najmä pri produktoch pre elektrifikáciu, ale záujem sa v čase covidu zvýšil aj v segmente robotizácie a automatizácie.

Elena Májeková, Člen predstavenstva Union zdravotná poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
Zaviedli sme možnosť vstupovať do verejného zdravotného poistenia vyplnením online prihlášky, kde je možnosť jej akceptovania aj bez podpisu (problémy karantény a pod.). Finančne sme podporili lekárov robiť vstupné vyšetrenia prostredníctvom telemedicíny.

Juraj VOZÁR, CEO, Biomin
Zásadným spôsobom, v našom segmente došlo k výrazným distribučným obmedzeniam a tým spomalením toku tovaru. Kríza preverila silu a schopnosť reakcie každého výrobcu. Tento kanál zásadne prispel k zníženiu negatívnych dopadov na celkovú ekonomickú situáciu a výhľad našej spoločnosti.

Peter Vilem, riaditeľ, Vema
Vzhľadom na obmedzenie osobného kontaktu sme riešili on-line spôsob informovania zákazníkov namiesto klasických seminárov a tiež aj školenia zákazníkov pri implementácii nových informačných systémov.

Vladimír Hanes, Managing Director, Hanes Executive Search
Vzhľadom na charakter nášho podnikania, kde je stretávanie sa s kandidátmi a klientmi pri projektoch Executive Search dennou rutinou, sa tieto osobné stretnutia na 90 percent preklopili do online prostredia.

Martin Chocholáček, viceprezident, Enterprise Investors
Vo všetkých retailových firmách v portfóliu význam online predaja vzrástol, niekde až trojnásobne. Vždy sme vsádzali na segment e-commerce, kríza však zmenila návyky zákazníkov a rozvoju obchodu na online veľmi pomohla.

Rudolf Adam, predseda predstavenstva, Finportal
Venujeme sa vyvoju online predaja a vylepšovaniu online prostredia dlhodobo a je to jedna z našich top priorit.
Tato situacia priniesla v poistovniach a bankach zrychlenie vyvoja. Potrebovali by sme väčšiu a rychlejšiu legislativnu podporu online procesov. Zjednodušenie ukonov pre klienta.

Ivan Paule, Partner, TPA Slovakia
Vďaka IT infraštruktúre ktorú sme implementovali už pár rokov dozadu sme boli schopní prejsť zo dňa na deň. Súčasťou je v prípade nášho biznisu aj bezpečný prenos elektronických dát medzi nami a klientom. Napriek tomu vidíme zmysel pracovať spolu v kancelárii a hlavne u klienta "Face to face". Hlavne výchova/rozvoj kolegov na začiatku kariéry je v súčasných podmienkach objektívne zložitejšia. Home office vidíme ako vhodné doplnenie ale nie bázu, na akej by mali fungovať firmy v našom biznise.

Alica Orda Oravcová, Prezident, Daňové fórum Slovenska
Vďaka dlhodobému využívaniu online kanálov sme boli schopní obmedziť dopad koronakrízy na naše služby. Zamestnanci dostali možnosť pracovať štýlom home office a ich produktivita sa udržala na vysokej úrovni. Avšak sú fyzické aspekty aj poradenskej firmy, ktoré sa nedajú plne nahradiť online riešeniami - fyzické jednania, či práca s papiermi, to sú veci ktoré ešte dlhú dobu ostanú "analógové".

Ronald Blaško, Výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora
Už pred krízou sme boli pre mnohých zákazníkov viditeľní a vnímaní výrazne prostredníctvom digitálneho sveta. Počas krízy online kanály zostali pre nás jediný prostriedok dodávania našich služieb. Osobný kontakt bude ale po kríze pre nás stále dôležitý. Aj pre kompenzáciu jeho dlhodobej absencie.

Pavol Benčík, CEO, Bencik Culinary Group
Tie spoločnosti, ktoré, mali online dlhodobo, zažívali taký boom ako otvorené potraviny.

Vladimír Dvorový, CEO, ProCare & Svet zdravia
Táto kríza významne urýchlila prijatie elektronizácie v zdravotníctve - a to ako pacientami, tak zdravotníkmi. Podiel elektronických receptov vzrástol na vyše 90%, ukázala sa výhoda telefonických konzultácií a telemedicíny ako takej. Návšteva nášho webu bola na historických maximách. Som presvedčený, že Slovensko je pripravené na digitálnu revolúciu aj mentálne. Teraz je potrebné toto nastavenie verejnosti a súčasné technologické možnosti využiť v prospech pacientov, systému a štátu.

Peter Krištofovič, CEO, SALVE GROUP
Spustili sme digitalizáciu produktov a služieb naprieč našimi firmami. Pandémia a následne opatrenia urýchlili tento nutný proces.

Filip Vítek, Director Data Science, TeamViewer
Samoobslužný online nákup bol nielen poslednou záchranou pre inak nedigitálne odvetvia, ale aj jediným spôsobom ako zvládnuť nápor v tých odvetviach, kde dopyt naopak prudko rástol.

Peter Stadler, CEO, Wealth Effect Management
Potreba online predaja bola pre nás mimoriadne dôležitá ešte pred koronakrízou a danú potrebu len umocnila a znásobila. Nemyslím si, že kvôli pandémii svet prišiel na niečo o čom nevedel predtým. Aktuálna situácia tak danú vec v zásade len urýchlila.

Alex Srank, Partner, PwC
Poradenský a audítorský biznis sa kompletne zo dňa na deň presťahoval na internet a namiesto fyzických mítingov, kde by sme prechádzali prezentácie alebo excely zobrazené na obrazovke v meeting roome sa na ne teraz všetci pozeráme na počítačoch alebo tabletoch na diaľku cez videokonferenciu.  Na začiatku projektov s novými klientmi je dobré mať fyzické stretnutie kvôli neverbálnej komunikácii a nadobudnutiu vzájomnej dôvery. Následne je to ale cez internet výrazne rýchlejšie, efektívnejšie a pohodlnejšie aj pre klientov takže myslím, že to s nami v nejakej miere už zostane.

Igor Hornák, CEO, Factory 4 Solutions a.s.
Podstatne sme zväčšili objem služieb poskytovať na diaľku.

Martin Spano, Počítačový vedec a futurista, Martin Spano
Pandémia nás vtlačí do digitálneho sveta. Pevne verím, že v ňom už zostaneme.

Miroslava Michalíková, Výkonná riaditeľka, Produkcia
Online komunikácia sa od marca 2020 dramaticky posilnila, čo navždy zmení nielen biznis, ale aj verejnú správu, vedu, kultúru a celé usporiadanie spoločnosti. V ale komunikačnom a kreatívnom priemysel to znamená revolúciu, lebo táto oblasť sa mení od základu a ešte bude musieť vedieť vo všetkom podporiť svojich klientov a osloviť svoje publikum a auditórium.

Bohuslav Benedek, Predseda predstavenstva, Partnersgroup holding sk
Online komunikácia je v súčasnosti jedinou možnosťou ako poskytnúť našu službu a pritom neohroziť zdravie klienta.

Roland Dvořák, CEO, Fingo.SK
Naše online kanály nám počas koronakrízy významne pomáhajú. Osobné stretnutia s klientmi sú síce pre náš biznis kľúčové, ale od svojho vzniku sme ako prví na Slovensku prišli so skutočnou digitalizáciou finančného poradenstva. Úspešne sa nám darí generovať a prepájať požiadavky klientov z online prostredia s našimi maklérmi, a tak im dokážeme aj v ťažších časoch prinášať nové obchody. Poradcovia sa naučili využívať online nástroje a produkty veľmi pružne a aj klienti sa s novým prostredím začínajú stotožňovať.

Marcel Kaščák, člen predstavenstva, Tatra banka
Malým pozitívom dnešnej nešťastnej krízovej doby je, že odradila našich klientov od návštevy pobočiek a podporila ich k výraznejšiemu využívaniu elektronických kanálov. Za posledný mesiac nám napríklad poklesol podiel manuálne spracovaných domácich platieb pod 0,5%.

Juraj Heger, Vydavateľ, Vydavateľstvo SLOVART
Knihy sú jedným z tovarov, pri ktorých si ľudia na online nákup už zvykli. Rastie aj popularita e-kníh a digitálnych audiokníh.

Miroslav Očenáš, SEO, Kvety.sk s. r. o.
Kamenné prevádzky sme mali zatvorené - online zostal ako jediný odbytový kanál, takže to bolo prirodzené.

Marek Polic, Garant ekonomických programov KROS
Jednoznačne áno. Vo všetkých smeroch stúpla online komunikácia. Nie len v predaji produktov, ale i v poskytovaní služieb (konzultácie, školenie, prezentácie . . . atď.). Osobne v tom vidím veľkú príležitosť do budúcna. Ukazuje sa, že táto forma je efektívna a v princípe dokážeme zákazníkom poskytnúť viac hodnotného obsahu. Výrazne rýchlejšie a lacnejšie pre obe strany.

Jozef Berko, konateľ, Delia potraviny
Je to forma predaja, ktorú sme rozvíjali aj pred pandémiou. Pandémia ešte viac zvýšila záujem zákazníkov o nákup cez nás eshop a do budúcna ju budeme naďalej rozvíjať, lebo predaj sa  sčasti presúva do online prostredia, pandémia tento trend iba zrýchlila.

Martin Kostic, CEO, EMARK & INPHINITY
Corona-kríza nás všetkých zasiahla. No na druhej strane tiež predstavuje obrovskú príležitosť pre inovácie. Úplný refocus aktivít na online je jednou z týchto inovácií smerom k vyššej dynamike a tiež efektivite. Dalo by sa dokonca paradoxne povedať, že vďaka online som aktuálne s ľuďmi viac v kontakte, než som bol pred tým.

Willmann Richard, CEO, crooce.com - the internet company

Miloš Vašek, generálny riaditeľ, DEXIS SLOVAKIA

Vladimír Kupčo, CEO, VNET a.s.

Norbert, Kuchta, TRUMPF Slovakia

24,3 Skôr áno

Peter Dostál, CEO, Aliter Technologies
Všetka obchodná komunikácia sa presunula do online priestoru, ale treba povedať, že tržby krátkodobo poklesli.

Milan Mandák, konateľ, MASAM
V spoločnosti sa dlhodobo snažíme poskytovať obchodným partnerom aj možnosť online objednávok. Počas koronakrízy sme posilnili marketingové nástroje tak, aby sme tento spôsob viac spropagovali a zároveň sme investovali viac do celkovej poznateľnosti značky na trhu

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu
V reakcii na krízu a dodržiavanie vládnych nariadení a zdravotných odporúčaní sme klientov smerovali na intenzívnejšie využívanie online komunikácie pri všetkých činnostiach spojených s našimi službami. Či už ide o predaj produktov, hlásenie škôd alebo bežnú administratívu, podarilo sa nám klientov úspešne preorientovať na tento spôsob komunikácie. Kríza nám zároveň ukázala množstvo možností, ktoré vieme využiť aj v čase, keď sa situácia pomaly opäť vráti do normálneho stavu. Našim cieľom aj naďalej zostáva poskytovanie kvalitných produktov a služieb s čo najjednoduchším a najprístupnejším servisom pre našich klientov.

Peter Augustinič, Obchodný a marketingový riaditeľ, QBSW
V našom službovom biznise vzrástla dôležitosť vhodnej komunikácie cez online kanály, keďže osobné stretnutia boli limitované na minimum a cestovanie tiež.

Maroš Ďurik, CEO, Across Private InvestmentsPri privátnom investovaní sa však väčšina obchodov rieši (a ešte aj nejakú dobu bude riešiť) najmä osobne.

Ján Palenčár, Prezident, Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
Realitné kancelárie začali do veľkej miery používať digitálne nástroje, ako napr. komentované video obhliadky, ktoré do veľkej miery nahrádzajú prvé obhliadky nehnuteľností, čím sa znižuje počet osobných stretnutí klienta s maklérom.

Peter Halasz, CEO, Jaga Group
Osobný kontakt so zákazníkom ostáva ale nenahraditeľný. Ani najmodernejšia online platforma nedokáže suplovať čaro a význam komunikácie tvárou v tvár.

Peter Vrabel, Managing partner, Legate, advokátska kancelária
Online predaj právnej služby nie je dominantným, ale jeho význam stúpa. Stúpli nám náklady na SEO a PPC kampane. Tiež sme reaktivovali našu webovú aplikáciu na založenie s.r.o a zápis zmien. Investovali sme aj do reklám na online platformách, inak printových médií. Aj poskytovanie služieb častejšie realizujeme cez videohovory a urýchlili sme zdieľanie dátových súborov s klientom cez klientské zóny.

Mikuláš Gazda, CEO, AGENDY
Na základe obmedzení vyplývajúcich z Nariadenia vlády bolo nevyhnutné pre zachovanie odberateľsko-dodávateľských vzťahov využívať aj online kanály

Martin Mittner, CEO, Nestlé Slovensko
Áno, počas tohto obdobia sme zaznamenali zvýšený záujem spotrebiteľov o kúpu produktov cez online kanály. Ide predovšetkým o kávové kapsule a produkty značky Nespresso a NESCAFÉ Dolce Gusto.

Alan Sitar, Managing Director, Capital Partners Consulting, a.s.

Juraj Suchánek, výkonný riaditeľ, Inštitút urbánneho rozvoja

Michal Rybárik, predseda predsedníctva, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu

Peter Gazik, CEO, O2 Slovakia

Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ, Soitron

Jozef Bojčík, konateľ, Medi Cool

Vadocz Stefan, Partner, Neopublic

14,9 % Skôr nie

Ludovit Cernak, Predseda predstavenstva, Sitno Holding
Charakter väčšiny našich projektov je taký, že sa nedajú realizovať použitím on-line metód . Tam kde to ide ( Expert Learning, Park Inn Hotel a iné ) sme on-line metódy využívali naplno aj pred koronakrízou.

Miloš Gloznek, projektový manažér, ŽSR

Peter Patek, konateľ, PLASTIX

Andreas Kreutz, CEO, TAILOR MADE

Miroslav Kunsch, chairman, IPESOFT

Stefan Macsadi, predseda predstavenstva, Coop Jednota

Elena Kráľovenská, managing owner, Keis Media Bratislava

Martin Wiedermann, CEO, Centrálny depozitár cenných papierov

Drahoslava Kovárová, konateľka, VerbaLex

Ondrej Laciak, partner advokátskej kancelárie Laciak & Co., Laciak & Co.

10,8 % Rozhodne nie

Rudo Lukačka, konateľ, RELAS
Zavretým hotelom asi ťažko mohol pomôcť.

Ing.Stanislav Hreha PhD., prezident, Asociácia vodárenských spoločností Slovenska
Vodárenských spoločností sa to netýka.

Štefan Kassay, predseda, I.D.C.Holding
Povedal by som „nie“, pretože už dlhšie adekvátny systém máme včlenený v našich informačno- komunikačných systémoch.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ, Hollen
Naša spoločnosť poskytuje služby v oblasti kvality v automobilovom priemysle a to je aj dôvod mojej odpovede.

Stanislav Kučírek, predseda SPOK, SPOK
Nakoľko sa venujem projektovému (i krízovému) managementu predovšetkým v Poľsku, Kazachstane a Ukrajine, sú online kanály pre môj biznis len vyslovene náhradné a časovo obmedzené riešenie.

Gabriela Homolová, konateľ, Homola

8,1 % Neviem / nevyjadrujem sa / iné

Martin Sukupčák, konateľ spoločnosti, BCI S&T
Servis nákladných vozidiel sa nedá robiť on line.

Ivana Vašíčková, CEO, Profesia
Naše služby sú online, skôr sa mení potreba na trhu práce, firmy zastavili nábor zamestnancov a počet pracovných ponúk, ktoré mohli objednať online klesol o 70 %.

Milan Drahoš, Country manager SK/CZ, PEPCO Slovakia
Nákup cez eshop neposkytujeme.

Andrej Révay, prezident SAF, Slovenská asociácia finančníkov