23 % – nemuseli sme škrtať)

Rudolf Adam, predseda predstavenstva, Finportal
Zmenil sa iba spôsob práce. Presunuli sme takmer 80 % aktivit na home office.

Dušan Elko, Managing Partner, SAM Headhunting International
Jedným z parametrov manažmentu našich financií je budovanie rezerv. Teraz skôr naopak, využívame čas a investujeme financie na rozvoj a vzdelávanie aby sme po skončení obmedzení mohli o to kvalitenejšie fungovať.

Filip Vítek, Director Data Science, TeamViewer
Takmer žiadna kríza nepostihuje sto percent populácie. Treba pochopiť, ktorý segment bude kupovať, čoho viac a čoho menej v tejto dobe.

Gabriela Homolová, konateľ, Homola
Zatiaľ je krátky čas od vypuknutia pandémie na radikálne rozhodnutia.

Marek Polic, Garant ekonomických programov KROS a.s., KROS
Cielene sme zatiaľ neškrtli žiadne náklady. Prirodzene nám klesli náklady na vzdelávanie a služobné cesty. Je to z dôvodu pandémie. V iných oblastiach ideme podľa nastavených plánov.

Marián Ráno, riaditeľ, SOLIDITA
Krízu sme pocítili skôr vo forme zníženie výnosov, než potrebou škrtať náklady. Akurát sme museli posunúť audity u klientoch, keďže služobné návštevy sa firmy snažili minimalizovať.

Martin Spano, Počítačový vedec a futurista, Martin Spano
Škrtanie nákladov nás nezachráni. Inovácie áno.

Miroslav Očenáš, SEO, Kvety.sk
Nepocítili sme nič negatívne doteraz, ideme v štandardnom režime.

Miroslava Michalíková, výkonná riaditeľka, Produkcia
Malé dynamické firmy s vysokou špecializáciou a pridanou hodnotou produkcie žijú v rovnako dynamickom finančnom režime ako je predmet ich podnikania. Ak ste prežili krízu v minulej dekáde a dokázali ste sa poučiť, môžete síce nariekať, ale výdavky krátite plošne a začínate čo najskôr.

Peter Kubovič, managing partner / advokát, HKP Legal
Do obdobia korona-krízy sa nám podarilo vstúpiť s "vankúšom", ktorý nám umožnil (zatiaľ) neškrtať žiadne náklady - a naopak, investovať do nových rozvojových projektov...

Vladimír Hanes, Managing Director, Hanes Executive Search
Ak sa na jeseň obnoví obvyklý objem zákaziek pre Executive Search, škrtanie nás zrejme obíde úplne.

Vladimír Kupčo, CEO, VNET
Telekomunikačným spoločnostiam a zvlášť poskytovateľom internetu počas tejto krízy neklesli tržby, ale nastala situácia, keď internetový traffic skokovo narástol až o 40 % bez toho, aby sa zvýšili tržby.  Bolo preto potrebné vynaložiť niektoré dodatočné výdavky (jednorazové aj opakované) na zabezpečenie kvalitnej a spoľahlivej služby pri nezmenených výnosoch. Užívatelia služieb sa v tomto čase viac spoliehajú na ich spoľahlivosť, preto sme nerobili žiadne kompromisy a škrtanie investičných alebo prevádzkových rozpočtov by nebolo na mieste.  Na druhej strane sme zaznamenali napríklad úspory na palive alebo aj marketingových nákladov, nie však z nášho rozhodnutia, ale kvôli rušeniu niektorých podujatí.  Situácia bola náročná, nie však dramatická.

21 % – iné

Andreas Kreutz, CEO, TAILOR MADE
Snažíme sa o redukciu nákladov na nájom počas uzatvorenia prevádzky, ale štát v tomto smere len sľuboval, ale doteraz nepomohol...

Hana Kvartová, Regionálny riaditeľ, SAS Central Europe, SAS Slovakia
Zatiaľ sme nemuseli veľmi škrtať, keďže niektoré výdavky nám odpadli automaticky (náklady na cestovné a marketingové eventy), ale, samozrejme, dôsledne zvažujeme každý nový výdavok.

Ivan Paule, Partner, TPA Slovakia
Najskôr sme analyzovali a odhadli vplyv našich klientov a na príjmy (nielen výnosy). Následne prišla revízia všetkých nákladov mimo mzdových. A následne analýza potrebného personálneho obsadenia pre novú situáciu (tržby) a s tým súvisiacich mzdových nákladov.

Juraj Heger, Vydavateľ, Vydavateľstvo SLOVART
Obmedzili sme obstarávanie vecí, ktoré vieme získať alebo urobiť vlastnými silami, ale v bežnej prevádzke sa obraciame na externých spolupracovníkov.

Ladislav Gajdoschík, riaditeľ, Groupama poisťovňa
Náklady sme nateraz neškrtali, niektoré sme len posunuli o niekoľko mesiacov, napríklad nové nástupy. Ako malá a flexibilná poisťovňa sa nám zároveň podarilo veľmi rýchlo optimalizovať a realokovať aj ľudské zdroje cez nové projekty, home office a čerpanie dovolenky, čím sme eliminovali riziko prepúšťania.

Martin Kostic, CEO, EMARK & INPHINITY
Práve naopak. Neškrtali sme náklady. Berieme krízu ako príležitosť posunúť sa. Zdynamizovať, zagilniť, naplno využiť príležitosti online sveta. Zároveň sme ešte viac zvýšili dôraz na hodnoty vo všetkom, čo robíme. Nie je vždy nevyhnutné za každú cenu predať. Dôležitejšie je mať s klientom vzťah a dokázať mu reálne pomôcť, hoci aj v čase krízy. Potom príde všetko, po čom túžite.

Martin Mittner, CEO, Nestlé Slovensko
Vzhľadom na zavedenie opatrení spojených s pandémiou a zmenou režimu práce našich zamestnancov došlo prirodzene k revízii niektorých výdavkov spojených so štrukturálnymi a prevádzkovými nákladmi, ako sú služobné cesty, pohonné hmoty, školenia a pod. V neposlednom rade sme v reakcii na vzniknutú situáciu prehodnotili i náklady na marketing a reklamu, v súlade so zmenou správania spotrebiteľov.

Milan Hrbek, advokát, ČERNEJOVÁ & HRBEK
Podiely na zisku a mimoriadne odmeny.

Peter Augustinič, Obchodný a marketingový riaditeľ, QBSW
Rôzne typy nákladov prierezovo celou štruktúrou firmy s cieľom ostať efektívny a konkurencieschopný.

Peter Halasz, CEO, Jaga  Group
Veľmi rýchlo sme porozumeli, že nás čaká oveľa rýchlejší downhill ako v rokoch 2008-2011. Vtedy prichádzala kríza plazivo počas mnohých mesiacov – v komore bolo veľa slaniny, z ktorej sa dalo krájať. Dnes prisla kríza rýchlosťou blesku, a rezerv je podstatne menej ako pred desiatimi rokmi. Snažíme sa nešetriť na rozvojových projektoch. Všetky ostatné náklady  pozorne sledujeme, starostlivo vyhodnocujeme a podrobujeme úsporám.

Peter Stadler, CEO, Wealth Effect Management
Snažili sme sa nájsť vhodné riešenia a kompromisy, lebo ani jedno z možných riešení na škrtanie nie je vhodné. Bolo to hľadanie rovnováhy a schopnosti adaptovať sa na danú situáciu. V konečnom dôsledku to patrí k prapodstate podnikania.

Peter Vilem, riaditeľ, Vema
Všetky veci priamo nesúvisiace so základným zameraním spoločnosti.

Ronald Blaško, Výkonný riaditeľ, Americká obchodná komora
Škrtania musia zodpovedať pokračujúcej potrebe zabezpečiť funkčnosť organizácie. Výdavky na cestovanie sa obmedzili automaticky a okamžite, bonusy s ohľadom na očakávané hospodárenie podobne. Ostatné výdavky selektívne podľa možnosti vstúpiť do existujúcich zmluvných vzťahov.

Milan Michalik, Manager, PPA CONTROLL

19 %  – reklamu a marketing

Alica Orda Oravcová, Prezident, Daňové fórum Slovenska
Koronakríza nás zasiahla rovnako ako množstvo iných firiem na Slovensku, preto sme sa ani my nevyhli škrtaniu nákladov. Znížili sme náklady na reklamu - ktorú sme považovali za najmenej nevyhnutnú oblasť výdavkov firmy. Naopak - čelíme aj novým nákladom spojených s koronakrízou - či už je to nákup osobných ochranných prostriedkov pre zamestnancov alebo zvýšená, dôkladná sanitácia priestorov.

Martin Urban, Konateľ, Jungheinrich
Vzhľadom na fakt, že prichádzajúca kríza zmenila požiadavky našich zákazníkov, prehodnocujeme marketingovú stratégiu.

Peter Vrabel, Managing partner, Legate
Poskytli sme nasim klientom COVID zľavu a tiež sme sa pustili do pro-bono aktivít informovať našich klientov o záchranných vládnych balíčkoch, preto sme upustili od výdavkov na reklamu, keďže priorita pre nás bolo pomôcť našim súčasným klientom.

Tomáš Kalivoda, člen predstavenstva, Union poisťovňa, Union zdravotná poisťovňa
Snažili sme sa postupovať tak, aby sme sa prípadných znižovaní pracovných miest dotkli až na poslednom mieste. Takže sa primárne prehodnocovali viaceré existujúce dodávateľské zmluvy ako aj plánované marketingové aktivity.

Pavel Mík, Generálny riaditeľ ABB Slovensko & Riaditeľ robotiky pre región východnej Európy, ABB, ABB Slovensko

Andrej Révay, Prezident SAF, Slovenská asociácia finančníkov

Peter Krupa, CEO, Hubert J.E.

Anton Šnegoň, Riaditeľ, BATTAL

Stefan Macsadi, predseda predstavenstva, Coop Jednota Nové Zámky

Michal Obeda, konateľ, Spotreba.sk

Marek Juhas, Managing Director, STILL

14 % – platy a bonusy zamestnancov

Tomáš Osuský, gen. riaditeľ, Hollen
Naša spoločnosť je na tom finančne veľmi dobre, avšak keďže sme v automobilovom priemysle, museli sme mnohých zamestnancov dať na prekážku na strane zamestnávateľa.  Tým, ktorí ostali pracovať, sme pre neistotu z neznámej budúcnosti, dočasne pozastavili vyplácanie bonusov, ktoré sme im však prisľúbili doplatiť, hneď ako sa budeme blížiť k normálnemu výkonu. Naviac, majitelia našej firmy sa vzdali 40 % svojich príjmov počas tohto obdobia.

Martin Sukupčák, konateľ a spolumajiteľ, BCI S&T
Znížili sme počet zamestnancov prirodzenou cestou o 10 %.

Miroslav Krempaský, CEO, Millennium
Keďže v začiatkoch korony panovala veľká neistota, ako prvé opatrenie sme zrušili kvartálne odmeny a znížili sme platy manažmentu o 20 %. Mne (riaditeľovi) na 3 mesiace o 50 %.

Miloš Vašek, Generálny riaditeľ, DEXIS SLOVAKIA

Rudo Lukačka, konateľ, RELAS

Ondrej Smolár, výkonný riaditeľ, Soitron

Elena Kráľovenská, Managing owner, Keis Media Bratislava

Drahoslava Kovarova, Konateľka, VerbaLex

11 % – investície do rozvoja

Peter Dostál, CEO, Aliter Technologies
Pristupujeme k investíciám do rozvoja konzervatívnejšie. Krízu sme očakávali. Prekvapil nás iba dôvod.

Milan Mandák, konateľ, MASAM

Martin Jacko, partner / advokát, Lansky, Ganzger&Partner Rechtsanwälte

Jozef Bojčik, Konateľ, Medi Cool

Štefan Vadocz, Partner, Neopublic

Michal Rybárik, predseda, Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu

Miroslav Kunsch, chairman, IPESOFT

Roman Vlček, Člen predstavenstva AM SLSP, AM SLSP

Ján Kutan, advokát, KUTAN & PARTNERS

11 %  – školenia a kurzy

Vladimír Dvorový, CEO, ProCare & Svet zdravia
Ako prvé sme redukovali výdavky, ktoré sa za aktuálnych okolností nedali realizovať a nebolo ich racionálne postponovať. Samozrejme, že sme modifikovali následne veľa projektov, ktoré sme buď posunuli alebo zredukovali.

Miron Zelina, člen predstavenstva, Privatbanka

Lýdia Eckhardt, podnikateľ, Lýdia Eckhardt fashion

Peter Čavojský, Managing partner, CLS Čavojský & Partners

Martin Musil, Managing Director, Intrum Slovakia

Alan Sitar, Managing Director, Capital Partners Consulting

Robert Spišák, Predseda predstavenstva, AZC