40 % Dobre

Peter Halász, konateľ Jaga Group
Za počet chorých a mŕtvych jednotka. Za radikálny kresťanský fundamentalizmus , za vládnu politiku v sekulárnom, právnom a demokratickom členskom štáte EÚ, za realizáciu ekonomických politik a opatreneni, za obmedzovanie ekonomiky nedostatočná.

Pavel Nechala, advokát Nechala & Co.
Vlád urobila potrebné a rázne opatrenia, čím zabránila riziku kolapsu zdravotníckeho systému. Riadenie krajiny však znamená zohľadňovať aj ďalšie aspekty života spoločnosti. Tunelové videnie iba korona rizika a nevnímanie dopadov v oblasti ekonomiky, vzdelávania, iných zdravotných rizík, rodinného života atď., radí túto vládu a jej výsledky k priemerným.

Vladimír Bolek, člen predstavenstva IAD Investments
V princípe napriek pravdepodobne správne zvolenému medicínskemu postupu vláda úplne nezvládla komunikáciu, ktorá bola miestami nejednoznačná a často v rozpore s reálne vykonanými krokmi.

Igor Hornák, predseda predstavenstva Factory 4 Solutions
Rozhodli najmä 2 faktory: 1) šťastie, že sme boli exponovaní neskôr a menej, 2) strach, ktorý sa podarilo v populácii vyvolať. Výsledkom oboch obyvateľstvo dodržiavalo sociálny distancing a hygienické opatrenia vrátane nosenia rúšok. Nosenie rúšok bolo dobrým psychologickým signálom: každý môže prispieť. Podobné opatrenia robili aj okolité vlády, takže žiadnym premiantom nie sme. Je otvorená otázka, či vláda použila zverené zdroje v pomere k skutočnej hrozbe efektívne. Kvalita vlády sa ale hlavne prejaví v tom, ako bude nápomocná, resp. ako málo bude zavadzať pri znovunaštartovaní Slovenska. Či využije krízu na reformy, alebo zabetónuje Slovensko na dávkach, pomociach, neefektívnom rozhadzovaní rozpočtových peňazí.

Pavol Múdry, dlhoročný člen IPI Slovensko
Otázka mala znieť ako ju zvláda premiér Matovič, lebo všetci ostatní ministri sa len podriaďujú. A ja mám dojem, že aj všetky premiérom vymyslené štáby sa riadia Matovičovými pokynmi. Čo sa týka zvládnutia možnej pandémie je to asi OK. Problém mám s núdzovým stavom a rôznymi súvisiacimi nariadeniami, či boli vydané oprávnenými orgánmi, či neboli porušené zákony a Ústava SR. O komunikácii premiéra Matoviča radšej pomlčím, pretože nezodpovedá žiadnym kritériám, kladeným na premiéra krajiny.

Silvia Hallová, daňová partnerka, Grant Thornton
Nová vláda mala pri nástupe výrazne sťaženú situáciu, ktorú celkovo zvládla so cťou. Opatrenia na podporu podnikateľov hodnotím pozitívne, sporné zostáva ich pretavenie do praxe a nastavenie detailných pravidiel. Aj dobre mienené opatrenia žiaľ trpia zbytočnou byrokraciou.

Drahoslava Kovárová, konateľka VerbaLex
K uvoľneniu opatrení malo prísť oveľa oveľa skôr. Bolo to umelo preťahované.

Milín Kaňuščák, konateľ Kami Profit
Jedna vec je preháňať opatrenia na zabránenie pandémie a druhá je chrániť hospodárstvo, konkurencie schopnosť slovenska ale aj celkovú reputáciu Slovenska.

Marek  Polic, garant projektov KROS
Je to nesmierne ťažká téma a takmer nemožné jednoznačne povedať, čo je správne a čo nie. Z pohľadu počtu nakazených to zvládame na výbornú. Z pohľadu obmedzovania ľudí si myslím, že to bolo zbytočne tvrdé. Z pohľadu ekonomiky je to zlé. Budeme to pociťovať dlhšie obdobie. Myslím si, že vláda reaguje veľmi pomaly.

Vladimír Dvorový, generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia
Je extrémne komplikované previesť štát cez tak náročný stav akým bola pandémia. To ako sa to podarilo, bude potrebné hodnotiť z viacerých aspektov a určite z dlhšieho časového odstupu. Aspekt hodnotiaci počet nakazených je veľmi dôležitý. No sú aj iné aspekty, ktoré sa ukážu po čase a nastavia zrkadlo prijatým opatreniam. Sú to napr.: dopad opatrení na HDP a nezamestnanosť (a to najmä v období zotavovania sa), dopad na celkový počet úmrtí (teda aj to, koľko ľudí nevyhľadalo potrebnú zdravotnú starostlivosť včas), dopady na počet psychických ochorení v populácii (a tiež nárast počtu izoláciou akcelerovaných demencií) a pod. Skutočný účet za krízu a adekvátnosť opatrení budeme poznať o rok až dva roky.

Štefan Kassay, predseda dozornej rady I.D.C. Holding
Neľahká úloha a vysoká zodpovednosť. Ak sa nejaké chyby prihodili, treba ich vnímať ako poučenie a  rast znalostí.

Mikuláš Gazda, predseda predstavenstva Agendy
Epidemiologickú, medicínsku časť pod vedením pánov Mistríka a Krčméryho zvládli na výbornú, ale krízové riadenie hospodárstva a ekonomiky totálne nezvládli a prepadli.

Matej Bošňák, vedúci partner EY na Slovensku EY v SR
Epidemiologickú časť sme dali veľmi dobre, ale nielen vďaka vláde, ale disciplíne obyvateľov, napriek často chaotickým opatreniam. Čakajú nás, ale ekonomické a s nimi spojené následky. Prvé problémy sme už videli - komplikovaná byrokracia v pomoci firmám, nedostatočná výška pomoci a to ešte len začíname. Tak držme si klobúky, pôjdeme z kopca.

Milan Mandák, konateľ MASAM
Bilancia bude známa takto o rok. Výkričníky však v porovnaní s inými krajinami už svietia teraz. Hlavne slabé čerpanie pomoci zo strany podnikateľov a živnostníkov nie je o tom, že sa majú dobre, ale že „pomoc" zrejme nedáva zmysel. Pričom treba mať na pamäti: zabiješ podnikateľa – zabiješ ekonomiku.

Luboš Vančo, partner KPMG Slovensko

Anton Šnegoň, konateľ Battal

Elena Kráľovenská, konateľka Keis Media

Jaroslav Šedivý, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Danfoss Power Solutions

Miloš Vašek, generálny riaditeľ DEXIS SLOVAKIA

Pavol Krúpa, spolumajiteľ Arca Capital

Roman Fila, výkonný riaditeľ,  Wisdom Factory

32 % Chválitebne

Andreas Kreutz, konateľ Tailor Made
Z epidemiologického hľadiska je to bez diskusie výborné, ale práve preto sme mohli pohnúť ekonomikou už skôr. Obávam sa, že za to dosť draho zaplatíme.

Ivan Paule, partner TPA Audit
Vôbec nezávidím súčasnej vláde situáciu v akej vedenie krajiny preberala. Človek môže mať výhrady k individuálnym výkonom, ale celkovo to myslím nebolo zlé. V zdravotnej oblasti OK. V oblasti podpory menších podnikateľov a dotknutých odvetví si myslím, že to mohlo byť lepšie. Vidím však prirodzené obmedzenia: nové vedenie a tím vybraný staršou garnitúrou, čiže riziko slabej zohratosti a možno aj nie úplne úprimnej snahy spolupracovať.

Peter Lang, konateľ Caarnie
Vláda nastúpila v neskutočne náročnom období a zvládlo ho celkom dobre. K lepšiemu hodnoteniu bráni výkon predsedu vlády - očividne ešte úplne nezbadal, že už nie je (oprávnene) rebelujúcim poslancom alebo to jednoducho inak nevie. A to potom máme naozaj problém.... Obavy vzbudzuje aj pár ďalších členov vlády, ako sa zhostia svojej role a kam svoj rezort a aj Slovensko nasmerujú.

Simona Bubánová-Tauchmanová, konateľka CD-Creative Department
To, že Slovensko je krajina s tak malým výskytom COVID19, je zázrak, v ktorý málo kto zo súčasných kritikov pomalého otvárania ekonomiky si trúfol čo i len pomyslieť.

Ján Palenčár, prezident Národná asociácia realitných kancelárií
Rýchle rozhodnutia v oblasti prevencie mali pozitívny vplyv na zastavenie šírenia korony. Negatívom boli často protichodné mediálne vystúpenia a pomalý nábeh programov pre podporu ekonomiky.

Michal Král, CEO Pricemania
Podľa mňa rozhodnutia boli viacmenej správne, hoci miestami s masívnym dopadom na ekonomiku (čomu sa ale nedalo úplne vyhnúť), niektoré rozhodnutia však neboli dobre komunikované. Aktuálne sa treba zamerať na povzbudenie spotrebiteľov aj firiem psychicky aj finančne, aby bol návrat alebo aspoň priblíženie sa predošlému stavu čo najrýchlejšie.

Tomáš Rybár, partner Čechová & Partners
Po stránke verejného zdravia to skutočne zatiaľ vychádza nad očakávania. Po ekonomickej stránke tam prevážilo zbytočné pretekanie sa v štatistikách nad racionálnou ochranou ekonomiky. Po právnej stránke je síce pochopiteľné, že sa veci šili horúcou ihlou, ale to, že na mnohé opatrenia dodnes neexistuje riadny právny základ, je škandál, ktorý nás ešte dobehne.

Michal Rybárik, predseda Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
Na takúto situáciu nebol pripravený nikto vo svete. Súčasná vláda, ktorá ju dostala na riešenie od prvého dňa, na to nemohla byť pripravená už vôbec. Určite je aj čo kritizovať, no vzhľadom na okolnosti si podľa mňa zaslúži pochvalu.

MartinSpano, počítačový vedec a futurista
Krajiny, ktoré korovanírus na začiatku podcenili, teraz platia vysokú daň vo forme životov a ekonomických dopadov. My sme, našťastie, na opačnom konci spektra, a to vďaka obom slovenským vládam, ktoré počas koronavírusu vládli či vládnu.

Juraj Heger, riaditeľ Vydavateľstvo Slovart
Každý má právo kritizovať, ale súčasne by mal mať každý morálnu povinnosť mlčať, ak je hlboko v duši šťastný, že nie on má na starosti riešenie tejto situácie.

Miron Zelina, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ úseku privátneho bankovníctva Privatbanka
Iste, kto hľadá chyby, nájde ich ľahko. Ale ide o celkový výsledok a zo zdravotného hľadiska malý zázrak.

Ronald Blaško, výkonný riaditeľ Americká obchodná komora v SR
Hlavnú a očakávanú úlohu – chrániť zdravie a životy občanov zvládla vláda výborne. Opatrenia na podporu ekonomiky však určite mohli byť rýchlejšie, adresnejšie a lepšie koordinované. Tu sa nám v nahote odkrýva kvalita našej štátnej správy a informatizácie spoločnosti. Máme ale novú vládu s minimálnou vládnou skúsenosťou, mali by sme preto pamätať aj na biblické "kto je bez hriechu, nech prvý hodí kameň”.

Daniel Gašpar, Managing Partner Crowdberry a.s.

Marián Marek, generálny riaditeľ PosAm

Martin Rakovský, CEO, ZľavaDňa

Martin Urban, generálny riaditeľ Jungheinrich

Miroslav Kunsch, generálny riaditeľ IPESOFT

Peter Markovič, dekan Fakulta podnikového manažmentu EU v Bratislave

Vladimír Kupčo, CEO VNET

14 % Výborne

Katarína Čechová, managing partner Čechová & Partners
Vyskytli sa aj nedorozumenia a pochybenia, veľa opatrení spôsobilo priame škody na ekonomike, avšak stupeň zabránenia šírenia Covid 19 v našej krajine sa nedá oznámkovať inak ako výbornou.

Gabriela Homolová, konateľka, Homola
V danej situácii pandémie, ktorú všetci prežívame, im nie je čo závidieť, a zatiaľ to zvládajú, klobúk dole.

Miroslav Očenáš, CEO & Founder, Kvety.sk
Teším sa z momentálnej situácie. Ak sa vláde podarí rozbehnúť ekonomiku, potom to vidím ako príležitosť voči ostatným krajinám, ktoré to ešte nemajú pod kontrolou.

Ľuboš Fussek, generálny riaditeľ, Baumit
Stačí sa pozrieť na výsledky.

Robert Spišák, predseda predstavenstva AZC
Slovensko zvládlo prvú vlnu pandémie na výbornú a majú na tom zásluhu obe vlády . Pelegríniho vláda reagovalo rýchlo a razantne a v tom trende pokračovala aj nová vláda. Matovičov "marketingový" spôsob vládnutia by bol za normálnych okolností vnímaný s rozpakmi, ale počas korony obstál. Korona taktiež rýchlo poučila premiéra , že nie je odborník "na všetko" a že sa musí obklopiť odborníkmi.

Bohuslav Benedek, predseda predstavenstva PARTNERS GROUP SK
Koronakrízu na výbornú ( s výnimkou bezhlavej karantény ), prevencia negatívnych ekonomických dopadov pravdepodobne nebola zvládnutá na požadovanej úrovni a najbližšia budúcnosť ukáže jej reálny výsledok.

Tomáš Osuský, generálny riaditeľ Hollen
Jednotka s hviezdičkou. V ekonomickej oblasti by som však privítal väčšiu finančnú injekciu pre podnikateľov a hlavne aby už p. Matovič konečne komunikoval svoju predstavu, plán o revitalizácii ekonomiky.

Andrej Révay, prezident Slovenská asociácia podnikových finančníkov

Štefan Mácsadi, predseda COOP Jednota Nové Zámky

9 % Dostatočne

Martin Kostič, riaditeľ Emark
Lock-down mal svoje miesto. Ale obávam sa, že úplne zaniká ekonomický rozmer tohto stavu. Ak vláda nevyšle jednoznačný signál zameraný na zobudenie ekonomiky, môžeme očakávať ekonomickú tsunami, ktorá bude mať výrazne väčší dopad na životy ľudí, než samotný koronavírus.

Martin Melišek, CFO Softec
Kroky vlády stále vyvolávajú dojem, že sa viac stará o zvládanie pandémie, ako o ekonomickú krízu, ktorú súvisiace opatrenia priniesli. Je jasné, že možnosti vlády sú značne obmedzené, napriek tomu sa vláda začína miesto reálnych opatrení utápať v nezmyselných diskusiách napr. o nedeľnom predaji. Takže osobne za doterajšie kroky neviem dať vláde dobré vysvedčenie.

Filip Vítek, data science director Teamviewer
Ig(n)oruje mnoho pravidiel, za dodržiavanie ktorých bojoval pred tým, než sa stal premiérom.

Ivana Molnárová, generálna riaditeľka Profesia.sk
Ak by som mala použiť jedno slovo, tak veľmi chaotický. Vnímam jeho micromanazersky prístup, čo nie je úplne leaderska vlastnosť.

5 % Nedostatočne

Jan Rollo, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Prima banka Slovensko
Reálné hodnocení dopadů vládních opatření na naše životy a ekonomiku i kvalitu naší demokracie bude možné nejdříve tak za rok až dva. Prozatím bylo asi zbytečně mnoho tradičních výhovoriek, chaosu, paniky a šíření atmosféry strachu a nenávisti. Tu se nové levicové vládě podařilo využít k dalším silným krokům směrem k socialismu - méně svobody, výrazně více státu a moci jeho aparátu, více regulace, vyšší zadlužování a ještě více dotací a přerozdělovacích penězovodů, ke kterým se celkem rychle daří dosazovat nové naše lidi. Téměř neomezená moc novým vůdcům velmi zachutnala. Vyhraj volby a můžeš všechno v plném proudu...

Peter Stadler, generálny riaditeľ, predseda predstavenstva Wealth Effect Management
Nedostatočne v dvoch hlavných bodoch. V prvom urobila z komára somára. Šírením priveľkej paniky a strachu na základe nepodložených faktov uškodila slovenskej ekonomike ešte viac. Viď príklad objednávky stoviek pľúcnych ventilátorov, ktoré sa ani nevyužijú, zlá informovanosť verejnosti a pod. V druhom bode, ekonomickom, sa nedokázala postarať o včasné a jednoduché dotácie a stimuly pre tých, ktorí to potrebovali. Absolútne zlyhanie krízového manažmentu. Premiér Matovič by sa mal zamyslieť koho má za šéfa poradcov. Je ním absolútne nekompetentný človek.

Branislav Polák, Chief Inovation Officer STARMEDIA Co.
Ide o ukážkovú situáciu z pohľadu ekonomiky a spoločnosti, z ktorej vedie úspešná cesta jedine aplikáciou jasného, zrozumiteľného, rýchleho a konzistentného krízového managementu. Takýto prístup u pána Matoviča a spol. badať len veľmi okrajovo, ak vôbec.