V porovnaní s aprílom 2021 zdraželi najviac ceny v doprave a to o 19 percent. Stalo sa tak pod vplyvom nárastu cien pohonných látok o vyše 31 percent. V oblasti reštaurácie a hotely zdraželi ceny o 17,6 percenta, čo je dôsledok zmien vo financovaní obedov na základných školách ešte v septembri 2021. S vyššími cenami ako pred rokom sa ale zákazníci mohli stretnúť aj v samotných reštauráciách či kaviarňach.

Potraviny a bývanie sú oblasti, na ktoré Slováci zo svojich rodinných rozpočtov míňajú najviac. Potraviny im totiž ukrajujú z ich nákladov približne pätinu, v prípade bývania ide dokonca o štvrtinu celkových spotrebných výdavkov. Aj preto sú na ich vyššie ceny spotrebitelia citlivejší.

Tempo zdražovania v apríli zrýchlilo ako v oblasti potravín a nealkoholických nápojov, tak aj v oblasti bývania.  Obe tieto oblasti sa vďaka ich mohutnému zastúpeniu v spotrebnom koši podpísali výrazne pod celkový nárast a zrýchlenie spotrebiteľských cien v apríli 2022.

Oproti aprílu 2021 zaznamenali výrazný nárast cien potraviny a nealkoholické nápoje a to o 13,9 percenta. Zákazníci v obchodoch platili viac najmä za oleje a tuky (29,8 percenta), zeleninu (26,2 percenta), chlieb a obilniny (16,4 percenta), mlieko, syry a vajcia (13 percent) a mäso (12 percent). To v praxi znamená, že kým v apríli 2021 urobili Slováci a Slovenky nákup potravín za 100 eur, v apríli 2022 to už bolo takmer 114 eur. V košíkoch alebo vozíkoch pritom mali tie isté tovary.

Dôvodov, prečo potraviny dražejú, je viacero. Producenti uvádzajú ako jeden z dôvodov drahšie energie potrebné na výrobu. Ďalším dôvodom je vysoká cena ropy a následne aj pohonných látok. Potraviny je potrebné nielen vyrobiť, ale aj do obchodov prepraviť. Pri cenách potravín je vždy dôležitý aj faktor počasie, ktorý má dopad na úrodu – rastlinného pôvodu. To má následne vplyv aj na živočíšnu výrobu, t. j. na chov zvierat (v podobe drahšieho krmiva). Stav úrody sa vždy premietne do vývoja cien agrokomodít na burzách a skôr ci neskôr sa to ukáže aj na cenovkách v obchodoch.

Obchodníci upozorňujú zároveň aj na vyššie náklady, ktoré majú spojené so zabezpečením hygienických a bezpečnostných opatrení. Potravinári zase vyššie náklady pociťujú aj kvôli ekologizácii výroby, zavádzaniu nových technológií či kvôli drahším obalovým materiálom.

K surovinovej kríze, o ktorej sa začalo hovoriť pred vyše rokom, sa pridal v posledných mesiacoch vojnový konflikt na Ukrajine.  Zvyšovanie cien ropy, energií a mnohých kľúčových agrokomodít na svetových trhoch je evidentné a premieta sa to aj do cien pohonných hmôt na čerpacích staniciach a taktiež do cenoviek tovarov na pultoch v našich obchodoch.

Najzastúpenejšia položka spotrebného koša bývanie v apríli 2022 zaznamenala medziročný nárast cien o 15,7 percenta. Dôvodom je prudký – dvojciferný nárast cien energií ešte z januára 2022. Drahšie boli naďalej aj stavebné materiály, čo sa odrazilo na medziročne vyššom imputovanom nájomnom až o takmer 20 percenta. Priplácali sme si ale aj za služby súvisiace s bývaním (údržba a opravy obydlia o 19,2 percenta).

Aktuálne sa prikláňame k názoru, že tohtoročná inflácia bude pomerne vysoká, odhadujeme ju na úrovni okolo 10 percent. Hoci existujú obavy z ešte vyššej úrovne. Slováci si tak určite aj v nasledujúcich mesiacoch budú priplácať oproti vlaňajšku za potraviny, pohonné látky, energie, ale aj za stavebné materiály. Pravdupovediac, v žiadnej oblasti inflácie v najbližšom období neočakávame pokles cien oproti minulému roku.

Ktoré domácnosti pociťujú zdražovanie najviac

Zdražovanie v obchodoch pociťujeme všetci, nakoľko ide o pomerne prudké a očividné zmeny. Očakávame, že platy Slovákov a Sloveniek v tomto roku porastú pomalšie ako ceny. To v praxi znamená, že väčšina zamestnancov by si mala zo svojich tohtoročných miezd dovoliť v priemere menšie množstvo tovarov a služieb ako vlani.

Zdražovanie výraznejšie ale pocítia domácnosti seniorov, nízkopríjmové domácnosti, domácnosti nezamestnaných, domácnosti jedného rodiča s deťmi, domácnosti s viacerými deťmi, ale i (a v neposlednom rade) domácnosti so zdravotne znevýhodnenými členmi.

Inflácia a jej dopad na úspory Slovákov

Rýchle zdražovanie nie je dobrou správou pre naše peňaženky. Vysoká inflácia nielenže oslabuje reálny rast platov, ale znehodnocuje aj úspory obyvateľov na účtoch v bankách. Nakoľko účty v bankách sú úročené nulou a vklady sotva jedným percentom v priemere. Inflácia valcuje úroky na bankových vkladoch už šiesty rok po sebe (zahŕňajúc už aj rok 2022).

Počas predchádzajúcich piatich rokov inflácia na Slovensku vždy prevýšila úroveň úrokovej miery ako na bežných účtoch, tak aj na termínovaných vkladoch. V roku 2022  tomu nebude inak, nakoľko očakávaná inflácia spoľahlivo prevýši úrokové miery na bankových účtoch či vkladoch. Jednou z možností, ako sa z dlhodobého hľadiska dá popasovať s infláciou, je investovanie.

Eva Sadovská

Ekonomická analytička nadnárodnej investičnej spoločnosti WOOD & Company. Predtým pôsobila o. i. ako vedúca analytička Poštovej banky. Je absolventkou Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave – odborov matematická pravdepodobnosť a štatistika, finančná a poistná matematika.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora