František Burda, investičný analytik FinGO.sk

Tak ako každý rok, aj rok 2023 bude rokom výziev, ktoré nás čakajú. Po dlhých desiatkach rokov mieru v Európe sa k nám na dostrel priblížil konflikt nevídaných rozmerov. No rok 2023 pravdepodobne neprinesie ukončenie bojov. Všetci sme si zvykli na lacné a bezodné množstvo dodávaných energií z východu. Preto rok 2023 pre Európsku úniu bude kľúčový ohľadom otázky výmeny dodávateľa lacných energií. Čísla z posledných mesiacov USA nám ukazujú, že inflácia pravdepodobne dosiahla svoj vrchol a môžeme očakávať jej pokles.

„Zastavenie zvyšovanie úrokových sadzieb pomôže nakopnúť drahé kovy k lepšiemu zhodnoteniu“
František Burda, investičný analytik FinGO.sk

Súčasné vysoké sadzby ovplyvňujú rast ekonomík a svet bude preto pozorne sledovať, ako veľmi sa bude rast sadzieb spomaľovať. Centrálne banky musia vyhodnocovať údaje z trhu a opatrne reagovať tak, aby sadzby neprepálili a neuvrhli ekonomiku do recesie. Pod najväčším drobnohľadom bude FED a americký akciový trh. Od roku 2023 očakávam stabilizáciu úrokových sadzieb v USA, to znamená zastavenie ich zvyšovania. Táto skutočnosť potom môže veľmi rýchlo nakopnúť akciové trhy a drahé kovy k oveľa lepšiemu zhodnoteniu investícií v porovnaní s tým, aký bol pre ne rok 2022. Na akcie môže pozitívne vplývať aj fakt uvoľnenia pravidiel a ukončenia nulovej tolerancie prípadov covidu v Číne. Pokiaľ si Čína vyrieši tento problém a dôjde k úplnému otvoreniu ekonomiky, bude to mať pozitívny vplyv na ekonomický rast.

Olívia Lacenová, hlavná analytička Wonderinterest Trading

Akciové trhy sa momentálne nachádzajú v medveďom trende. Čo sa týka dlhodobého výhľadu pre rok 2023, je dobré pripraviť sa na to, že ešte pravdepodobne budú pokračovať v poklese, aj keď by nemal byť drastický. Hlavnú brzdu ich rozletu budú predstavovať vysoké sadzby centrálnych bánk, ktoré budú s najväčšou pravdepodobnosťou pretrvávať. Aj keď sa predpokladá, že inflácia už svoj vrchol dosiahla v tomto roku, klesať bude len veľmi pomaly. Pokiaľ však bude ustupovať, v druhej polovici roka by mohlo dôjsť k prehodnoteniu, prípadne miernemu uvoľneniu menovej politiky, čo by postupne viedlo k opätovnému oživeniu globálnej ekonomiky.

„V ochrane portfólií investorov by im pomohol byť nápomocný odklon od cyklických k defenzívnym sektorom“
Olívia Lacenová, hlavná analytička Wonderinterest Trading

Vo všeobecnosti by sa však investori mali pripraviť na pretrvávajúcu vyššiu volatilitu naprieč rôznymi triedami aktív na finančných trhoch. V ochrane svojich portfólií by im pomohol byť nápomocný odklon od cyklických k defenzívnym sektorom, ktoré dobre fungujú aj počas období recesií a čiastočný presun do bezpečných prístavov v podobe drahých kovov na čele so zlatom.

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ, Partners Investments

Inflácia, aktuálne jeden z najviac skloňovaných výrazov, aj podľa vyhľadávaní na Googli. Na vývoj inflácie sa budú upierať zraky investorov aj naďalej, pretože hneď, ako sa jednotlivým štátom podarí dostať rast cien k dlhodobému cieľu dvoch percent, centrálne banky budú môcť uvoľniť monetárnu politiku a podporiť čerpanie úverov a ochotu firiem investovať, čo bude mať pozitívny efekt na finančné trhy. Na stole je dokonca optimistický scenár, že USA by sa mohli svojmu inflačnému cieľu priblížiť pred letom 2023. V EÚ sa však situácia ukľudní pravdepodobne najskôr v roku 2024.

„Zaujímavé budú globálne akcie, kvalitné dlhopisy, realitné fondy sledujúce komerčné a priemyselné nehnuteľnosti“
Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ, Partners Investments

Je vysoko pravdepodobné, že trhy budú aj naďalej kolísať. História naznačuje, že práve toto sú príležitosti, ktoré by bolo chybou prehliadať. Kde hľadať príležitosti?  Zaujímavé sú akcie (jeden z najdôležitejších ukazovateľov, P/E ratio, má aktuálne pri globálnych akciových fondoch hodnotu 15 oproti priemeru za poslednú dekádu, kedy bol výrazne nad hodnotou 20). Atraktívne sú aj dlhopisy (výnos do splatnosti kvalitných globálnych dlhopisových fondov je aktuálne na úrovni 3 až 7 percent). Zaujímavé sú aj reality, konkrétne realitné fondy, ktoré investujú do  komerčných nehnuteľností. Nájomné kontrakty komerčných nehnuteľností z podstaty obsahujú inflačné doložky, ktoré chránia investorov pred infláciou. Okrem toho v tomto regióne začína byť nedostatok industriálnych a logistických nehnuteľností kvôli globálnej neistote a snahe presunúť časť výroby späť do Európy.

Dominik Hapl, Portfolio manager, Across Private Investments

Centrálne banky sa aj v roku 2023 budú snažiť znížiť infláciu k ich stanovenému cieľu dvoch percent.  Očakávame, že v prvej polovici roka bude kulminovať rast sadzieb, ktorý už v USA pribrzdil rast cien. Zvyšok práce spraví bázický efekt. Ak sa podarí udržať ceny na súčasných úrovniach, v máji by sa inflácia v USA mohla priblížiť k cieľu. Pravdepodobnosť tohto scenára narastá, keďže v prvom kvartáli bude pokračovať uťahovanie menovej politiky a rast úrokových sadzieb až k úrovniam okolo 5 %. V eurozóne si na pozitívne efekty menovej politiky budeme musieť počkať. ECB by sa mohla priblížiť k cieľu inflácie na jeseň 2023. Za hlavné riziká považujeme konflikt na Ukrajine, možnú eskaláciu konfliktu medzi Čínou a Taiwanom a to, že rast sadzieb prinesie hlbšiu recesiu, ako sa očakáva. To by mohlo znamenať možný začiatok opätovnej dlhovej krízy v Európe. Prípadne ak by sa nejaká zo systémových bánk dostala do problémov.

„Za investičnú príležitosť číslo jeden naďalej považujeme akcie. Z regiónov preferujeme USA, Čínu a eurozónu“
Dominik Hapl, Portfolio manager, Across Private Investments

Za investičnú príležitosť číslo jeden naďalej považujeme akcie. Z regiónov preferujeme USA, Čínu a eurozónu. Očakávame, že hodnotovým akciám sa naďalej bude dariť lepšie ako rastovým, nakoľko prichádza fáza ekonomického spomalenia. S obratom ekonomického cyklu sa karta otočí aj medzi hodnotovými a rastovými titulmi. Pri poslednom úrokových sadzieb sa opäť stávajú atraktívne dlhopisy. Budúci rok by mohol byť výborný na budovanie dlhopisových pozícií s dlhou splatnosťou a vyššou duráciou. Práve tie budú rásť rýchlejšie pri opätovnom znižovaní sadzieb. Kryptomeny ostanú zatiaľ pod tlakom ako barometer rizikového apetítu. Komodity svoj potenciál nateraz z väčšej časti vyčerpali a ak nepríde k novému externému šoku, je pravdepodobné, že sa budú obchodovať v širšom pásme.

Martin Krištoff, Portfolio manager, Haberl Wealth Management

Kľúčovou hybnou silou pre akciové trhy sú úrokové sadzby. Sprísnenie menovej politiky bude diktovať kurz trhu, ktorý bude opäť závisieť od toho, ako rýchlo sa inflácia v nasledujúcom roku ochladí a ako na to budú reagovať centrálne banky jednotlivých krajín. Zmena agresívnej rétoriky, či už Fedu alebo ostatných centrálnych bánk by mohla znamenať obrat na akciových trhoch, no nemusí to byť tak rýchlo ako v roku 2020, keďže popredné ekonomiky budú s veľkou pravdepodobnosťou v recesii.

„Zmena agresívnej rétoriky centrálnych bánk by mohla znamenať obrat na akciových trhoch“
Martin Krištoff, Portfolio manager, Haberl Wealth Management

Prvých šesť mesiacov bude pravdepodobne sprevádzaných miernou recesiou, no na prelome tretieho a štvrtého kvartálu očakávame výraznejšie zotavenie sa z „medvedieho trhu“. No v nasledujúcom období je potrebné byť obozretnejší, pretože konečné slovo budú mať nakoniec aj tak centrálne banky na čele s Fedom. Zdá sa, že oživenie trhu z minima z polovice októbra 2022 bolo založené na očakávaní, že Fed bude znižovať sadzby skôr. V podstate sa trh zotavil, pretože investori sa pozerali za očakávaný vrchol tohto cyklu zvyšovania sadzieb. Ak však sadzby zostanú vyššie dlhšie, ako sa vo všeobecnosti očakáva, nedávne oživenie možno nebolo opodstatnené. Ak zoberieme do úvahy všetky premenné, rok 2023 bude bez výraznejších vzostupných alebo klesajúcich trendov. Dnešné nižšie ceny budú pravdepodobne o niekoľko rokov vnímané ako výhodné ponuky.

Lukáš Lipovský, analytik, XTB

Trhy očakávajú, že proces zvyšovania úrokových sadzieb bude pokračovať aj v prvej polovici roka, čo môže spomaliť ekonomický rast a uvrhnúť americkú a európsku ekonomiku do recesie. Vďaka tomu môžu byť najmä rizikové aktíva, ako kryptomeny a akciové trhy ďalej pod tlakom. Vysoké ceny energií a rast cien ropy môžu udržiavať vyššie úrovne inflácie najmä v Európe, čo môže podporovať spoločnú menu voči americkému doláru v raste. Európa bude musieť budúci rok opäť plniť zásobníky s plynom, čo môže viesť k nárastu cien energií. Situácia na ropnom trhu tiež nie je pozitívna, nakoľko Rusko oznámilo zníženie produkcie ropy, dokonca hrozí, že nebude dodávať čierne zlato krajinám, ktoré zavádzajú cenový strop. Vďaka tomu sa môžu ceny ropy udržiavať aj počas budúceho roka na zvýšených úrovniach, čo môže podporovať inflačný rast.

„Stagflácia môže obmedziť priestor na zavádzanie reštriktívnych politík centrálnych bánk, čo môže podporiť v raste zlato“
Lukáš Lipovský, analytik, XTB

V druhej polovici roka trhy očakávajú, že centrálne banky upustia od zavádzania reštriktívnej politiky. V prípade, ak sa vyššie ceny energií udržia aj v druhej polovici roka, európska a americká ekonomika sa môžu dostať do stagflácie, ktorá je charakteristická zvýšenou úrovňou inflácie a nízkym, alebo žiadnym ekonomickým rastom. Práve to môže obmedziť priestor na zavádzanie reštriktívnych politík centrálnych bánk, čo môže podporiť v raste zlato. Konzervatívni investori budú v neistých ekonomických časoch hľadať bezpečné aktíva a ak centrálne banky ukončia cyklus zvyšovania úrokových sadzieb, zlato sa stane lukratívnejšie pre investorov oproti dlhopisom. Koncom roka, respektíve v roku 2024 sa očakáva ekonomické oživenie, čo by malo pomôcť rizikovým aktívam, najmä akciovým trhom. Preto pre mnohých akciových investorov bude v budúcom roku dôležité najmä správne načasovanie nákupov akcií. Rok 2023 bude veľmi dynamický a tí, ktorí využijú správne načasovanie, môžu dosiahnuť nadpriemerné zhodnotenia svojich investícií.

Peter Štadler, CEO, Wealth Effect Management

Pozerajúc sa dopredu vidíme klesajúcu infláciu a hoci by náladu na trhu z tohto faktu mohla profitovať, finančné trhy by sa mali pripravovať na rastúce recesijné sily. Recesia v Spojených štátoch sa typicky spája s globálnymi medvedími akciovými trhmi. Pravdepodobnosť recesie posudzujeme na základe 15 indikátorov naprieč 3 kategóriami. Momentálne viac ako 75 percent našich indikátorov signalizovalo príchod recesie v Spojených štátoch do 3. kvartálu 2023. Vzhľadom na pretrvávajúce geopolitické riziká je situácia v Eurozóne ešte pochmúrnejšia. Trh práce v Spojených štátoch nateraz vykazoval odolnosť a miera nezamestnanosti sa udržiavala stabilná, na nízkej úrovni 3,7 percenta. Ak sa budú ekonomické podmienky naďalej oslabovať, ponuka práce môže padnúť strmšie a viac plošne a eventuálne sa stočiť smerom k hromadnému prepúšťaniu. Ak si trh práce bude naďalej udržiavať svoju silu, môže byť nateraz opodstatnené predpokladať v Spojených štátoch miernu recesiu.

„Neodporúčame nadmerne navýšiť podiel akcií, obzvlášť vzhľadom na vyhliadky rastúcej atraktivity dlhopisov s vysokým ratingom“
Peter Štadler, CEO, Wealth Effect Management

Vo všeobecnosti odporúčame byť opatrní a selektívni ohľadom akcií. Trhové valuácie, hoci sa stali omnoho rozumnejšie, sa príliš nevzdialili od historických priemerov. Zisk na akciu indexu S&P 500 (forward EPS) je aktuálne na úrovni 16,9 oproti 10-ročnému priemeru 17,1. Pretože potenciálne straty môžu byť vysoké, z pohľadu portfólií neodporúčame v celkovej štruktúre nadmerne navýšiť podiel akcií, obzvlášť vzhľadom na vyhliadky rastúcej atraktivity cenných papierov s fixným výnosom s vysokým ratingom. Zároveň to však neznamená, že by investor s ohľadom na dlhodobý horizont nemal ostať zainvestovaný. V kontexte privátnych investorov by mal akciový trh byť vnímaný primárne ako strategický nástroj, ktorého hlavným cieľom je zveľaďovanie reálneho majetku a nie špekulácia.