Veľkou témou posledných rokov je rovnosť príležitostí, rovnaké platy pre mužov aj ženy a tiež odstraňovanie diskriminácie: rasovej, náboženskej či gendrovej. Prvé dve dekády 21. storočia priniesli zásadnú technologickú a digitálnu zmenu a sofistikované riešenia, ktoré by zrovnoprávneniu mali pomáhať.

A to aj vo svete investícií. V realite však v investičnom aj bankovom sektore stále vidno obrovskú priepasť medzi mužmi a ženami. Aj keď žijeme vo svete prakticky nekonečných možností, tzv. gender gap je tu stále.

Investuje výrazne viac mužov ako žien

Pozrime sa na to, koľko mužov a koľko žien je aktívnych vo svete investícií. Rozdiely sú zásadné. Ak spriemerujeme percento mužov či žien z rôznych skupín obyvateľstva, tak pri vlastníctve akcií vidíme viac ako polovičný rozdiel (34 percent mužov vs. 20 percent žien vlastní akcie). Podobný nepomer je aj pri podielových fondoch (23 percent mužov vs. 15 percent žien).

Avšak pri investovaní do kryptomien je rozdiel ešte väčší ako pri akciách, ETF, fondoch či nehnuteľnostiach. Ide o paradox, keďže kryptomeny mali vždy ambíciu stierať rozdiely v oblasti financií a priniesť slobodu a rovnocenný prístup pre všetkých. Podľa prieskumu CNBC však do kryptomien investuje viac ako dvojnásobok mužov ako žien (16 percent mužov vs. 7 percent žien).

rodová rovnosť a investovanie
Zdroj: CNBC

Na druhej strane, tento americký prieskum z augusta 2021 ukazuje aj pozitívne príklady, kde sa „gender gap“ zmenšuje. Stalo sa tak v posledných rokoch v segmente investovania do nehnuteľností. Takisto platí, že aj keď pri zvyšných investíciách ostávajú rozdiely stále zrejmé, pomaly sa zmenšujú.

Spôsob výchovy zhoršuje situáciu

Je prirodzené, že v osobnostných črtách mužov a žien sú rozdiely. Rozdielom v aktivite vo financiách a investovaní však navyše prispieva aj to, že ženy sú už od skorého detstva vedené viac-menej k opatrnému správaniu.

Naopak, pri mužoch sa podporuje dominantnosť, tzv. chlapské správanie a súťaživosť. Aj tieto „výchovné vzorce“ majú vplyv na neskoršie správanie v oblasti finančnej gramotnosti. Podľa prieskumu spoločnosti Ypulse klesá úroveň sebavedomia dievčat vo veku od 8 do 14 rokov približne o 30 percent, kým sebavedomie chlapcov vo veku 14 rokov chlapcov o 27 percent narastá.

Pritom práve sebavedomie je pri investovaní dôležité. Ďalší, tentokrát skôr plošný problém, je nedostatok informácií. Všetci odborníci sa zhodnú, že deti treba učiť rozumieť financiám už od skorého veku. Avšak vo väčšine krajín sveta je finančná gramotnosť na nízkej úrovni a ani vyspelé kapitalistické krajiny nelámu v tomto smere rekordy.

Najväčší tlak vyvíja Brusel

Vo všeobecnosti ženy zarábajú stále výrazne menej ako muži, odchádzajú do dôchodku so zásadne nižšími úsporami a ich celoživotné finančné príjmy negatívne ovplyvňuje aj založenie rodiny. S rozdielmi v oceňovaní mužov a žien nemá problém iba Európa. Napríklad v Austrálii dosahuje aktuálne platový rozdiel približne 13,4 percenta podľa toho, o aké odvetvie ide.

Faktom je, že Európska únia sa v znižovaní gender gap snaží asi najviac. Rodová rovnosť má významné postavenie v agende EÚ a únia je na dobrej ceste v nasledujúcich rokoch gender gap zmenšovať. Konkrétne, Európska komisia prišla 4. marca 2021 s návrhom legislatívy, ktorá má zaistiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu pre obe pohlavia. Cieľom je zlepšiť informovanosť a transparentnosť odmeňovania a donútiť veľké firmy podávať správy o aktuálnych rozdieloch v odmeňovaní žien a mužov.

Znížený príjem a finančná závislosť na manželoch a partneroch počas materskej dovolenky logicky limituje možnosti žien zapojiť sa do investovania. Podmienky aj situácia sa zlepšujú aj vďaka podporným projektom súkromných firiem vrátane bánk a sporiteľní, avšak jednotlivé vlády majú v tejto téme stále čo dobiehať.

Geraldine Weiss prelomila tabu

Aj keď to ženy mali v investičnom prostredí obzvlášť ťažké, história pozná aj úspešné príbehy. Jednou z prvých žien, ktoré sa preslávili vo svete financií, bola Geraldine Weiss. Aj keď mala výborné vzdelanie, žiadna investičná firma jej nechcela dať lepšiu ako asistentskú pozíciu. Preto sa rozhodla vypracovať sa úplne sama.

Počúvala rozhovory svojich rodičov, vyštudovala obchod a financie na vysokej škole a vďaka knihám sa naučila investovať. V roku 1966 vo veku 40 rokov založila spolu s Fredom Whitmorom spoločný investičný projekt, ktorý po jeho odchode viedla sama pod menom G. Weiss, aby zamaskovala svoju skutočnú identitu.

Takto anonymne viedla úspešne svoj investičný projekt až do roku 1977, kedy v obľúbenom programe PBS-TV „Wall Street Week with Louis Rukeyser“ odhalila svoju identitu. Weissovej stratégia zameraná na dividendy predbehla stratégie odporúčané inými investormi a dosiahla nadpriemerné výnosy aj na chudobných trhoch. Raz a navždy ukázala, že ženy dokážu na finančných trhoch dosahovať rovnaké úspechy.

Lucia Žárska
Hlavná analytička brokerskej spoločnosti ProfitLevel. Do jej portfólia patrí webová stránka Mafinn, kde figuruje ako spoluzakladateľka. Jej oblasťou záujmu je vzdelávanie laického publika v oblasti investícii. V brokerskej firme sa venuje hlavne oblasti finančných trhov.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora