Po Svetovej zdravotníckej organizácii sa americký prezident pustil do ďalšej svetovej inštitúcie, ktorú chce „zresetovať“ podľa záujmov USA. Trumpova administratíva dostala za

úlohu rozsiahlo novelizovať „zastarané colné praktiky“ vo Svetovej obchodnej organizácii (WTO). Ako sa vyjadril americký prezident, chce naprávať „rokmi neférové zaobchádzanie so Spojenými štátmi“.  

Viac detailov prezradil v posledných dňoch Robert Lighthizer, americký obchodný zástupca vo WTO. Uviedol, že zmeny v colných tarifách stanovených Svetovou obchodnou organizáciou  sú urgentne nutné, aby lepšie reflektovali súčasnú hospodársku realitu. Podľa jeho vyjadrenia by zmeny v clách Svetovej obchodnej organizácie mali prísť čím skôr.

„Krajiny s veľkou a rozvinutou ekonomikou udržiavajú vysokú úroveň colných sadzieb. Tie sú mnohokrát vyššie ako tie, ktoré aplikujú Spojené štáty americké,“ uviedol vo vyjadrení pred Snemovňou reprezentantov USA.

Zmeny miera predovšetkým na Čínu

Trumpova administratíva sa od nástupu k moci sťažuje, že WTO nedokázala obviniť a potrestať Čínu za jej nekalé obchodné praktiky. USA chcú, aby sa s Čínou, druhou najväčšou ekonomickou veľmocou na svete, už ďalej nezaobchádzalo ako s rozvojovou krajinou.

Lighthizer sa sťažuje, že WTO a jej odvolací orgán zaobchádzajú so Spojenými štátmi ako s „najväčším obchodným zneužívateľom na svete“. Pritom proti tomuto stojí jednoduchá štatistika dovozov, kde majú USA dlhodobo negatívne saldo, čiže obrovský deficit obchodnej bilancie.

Na druhej strane, čísla tiež indikujú USA ako najväčšieho „troublemakera“ vo WTO. USA sú totiž účastné až v 90 percentách sporov podaných pred Svetovou obchodnou organizáciou. Ak sa v zásadách sporov niečo vo WTO zmení, môže to narušiť celý rokovací proces. Pretože dnes sú to práve súdne spory, ktoré krajiny využívajú na dosiahnutie lepšieho výsledku.

Washington ochromil akcieschopnosť WTO už minulý rok. Blokoval menovanie odvolacieho orgánu, ktorý rozhoduje o odvolaní v sporoch, a tým znížil schopnosť organizácie zasahovať do obchodných vojen.

Lighthizer suverénne vyhlasuje, že Trumpova administratíva bude aj naďalej napádať praktiky zahraničných krajín. A to primárne tých, ktoré podľa USA flagrantne porušujú pravidlá WTO.

Američania sa chystajú priškrtiť bezcolný import

Spojené štáty aktuálne uvažujú o znížení súčasného limitu, do ktorého sa neplatí clo. Ten je dnes na úrovni 800 dolárov. Podľa Lighthizera americký limit vysoko presahuje limity u hlavných obchodných partnerov.

Dokladujú to aj čísla. Do Spojených štátov prišla vo fiškálnych rokoch 2018 a 2019 kombinovaná preprava v počte 1,2 miliardy zásielok de minimis (t. j. pod hranicou minimálnej sadzby pre uplatnenie cla), z čoho 60 percent pochádzalo z Číny. Na porovnanie, za rovnaké obdobie registrujú USA len 68 miliónov formálnych záznamov, z ktorých menej ako 11 percent pochádzalo z Číny.

Neprimerane vysoký objem podlimitných zásielok naznačuje, že Čína a ďalšie krajiny pravdepodobne zneužívajú vysoký prah de minimis v USA, aby sa vyhli plateniu ciel. Bude zaujímavé sledovať, aká bude reakcia Číny na tieto zmeny, ktoré môžu zásadne ovplyvniť cenu importovaných tovarov.

Martin Krištoff

Absolvent Fakulty ekonómie a podnikania na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Viac ako dva roky pôsobil ako finančný analytik u obchodníka s cennými papiermi CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. Ako hlavný analytik spoločnosti CFD World sa aktuálne venuje portfolio managementu a analýzam akciových titulov z hľadiska fundamentálnych a technických ukazovateľov.