Sú startupy dobrá vec? Aký majú význam pre ekonomiku?

Martin Bodocký:
Startupy sú určite dobrá vec a majú významné miesto v raste ekonomiky. Každá začínajúca spoločnosť je istý čas startup, aj keď si nájde fungujuci business model veľmi rýchlo. Každý startup musí ponúknuť svojim klientom niečo nové, lepšie než konkurencia. Tým vytvára tlak na trh a núti ho inovovať. Čím viac je inovácií, tým lepšie je na tom zákazník a vo výsledku aj celá ekonomika.

Marek Zámečník:
Tým, že startupy pracujú na nových konceptoch, ideách a produktoch, vznikajú pracovné miesta s vysokou pridanou hodnotou. Startupy tvoria našu budúcnosť. Vďaka nim môžeme inovovať našu komunikáciu, vzdelávanie, to ako robíme obchod, to, ako vyrábame výrobky. Podporou startupov participujeme na tom, ako bude vyzerať naša budúcnosť.

Michal Nešpor:
Startupy sú často vnímané ako synonymum pre inovácie, ktorých cieľom má byť prinášať nové, efektívne a cenovo dostupnejšie riešenia, ktoré majú prinášať obyvateľom a ekonomike pridanú hodnotu vo forme najmä efektívnejších riešení a kvalifikovanejších pracovných miest. Z pohľadu krajiny to znamená prílev a budovanie vedomostnej ekonomiky. Startupy sú preto vnímané pozitívne a podporované vo všetkých vyspelých krajinách sveta.

Máme na Slovensku dosť startupov alebo by ich mohlo byť viac?

Martin Bodocký:
Startupov nikdy nie je dosť, ako nikdy nie je dosť inovácie. Počet startupov ale nie je to, čo hľadáme. Musíme najprv pripraviť prostredie, aby startupy mohli vznikať, aby sa ľudia naučili, ako vytvoriť produkt, ako ho správne otestovať, ako získať prvých zákazníkov a potom ako to prezentovať potenciálnym investorom. Je to stále viacej o učení, ako o počte.

Marek Zámečník:
Štatisticky v pomere k HDP máme málo startupov, ale aj financovanie je poddimenzované. Okolo podpory potrebujeme nastaviť určitú koncepciu, ktorá bude vyskladaná z fungujúcich nastavení iných krajín. Inak budeme stále považovaní za výrobnú halu Európy.

Michal Nešpor:
Na Slovensku sa, s ohľadom na posledné dekády, povedomie o startupoch určite zlepšilo. Vznikajú desiatky startupov ročne, počet ktorých je určite potrebné násobne zvyšovať s cieľom zvýšiť šance na viac úspešných startupov s pozitívnym dopadom na ekonomiku.

Aké prostredie je pre startupy ideálne? Môžu politici alebo samosprávy robiť niečo pre ich rozvoj?

Martin Bodocký:
V každom štádiu rozvoja firmy – od startupu až po korporát – by mala existovať pomoc samosprávy či štátu. Povedzme, že som človek, ktorý dostal nápad a potrebujem si zabezpečiť život, aby som mohol stráviť tri mesiace testovaním a hľadaním prvých zákazníkov. Mal by existovať program, ktorý mi to poskytne (niečo podobné ponúka miesto Viedeň) a keď nájdem prvých zákazníkov, mal by som mať šancu veľmi rýchlo a efektívne založiť spoločnosť, ideálne elektronicky. Keď bude viac práce, mal by som jednoducho zamestnávať ľudí z pohľadu malého podnikateľa, čo je na Slovensku stále vcelku komplikované. A potom by tu mali existovať fondy, ktoré investujú do komerčných fondov, čo už sa čiastočne deje cez EIF/EBRD.

Michal Nešpor:
Väčšina startupov pôsobí v medzinárodnom konkurenčnom prostredí. Vzhľadom na medzinárodnú konkurenciu ide boj startupov o kapitál, t.j. prístup k ľudskému ako aj investičnému kapitálu, ktorý je pre startupy s rýchlym rastom potrebný pre úspech. Úloha politiky, miest a samospráv je preto vytvoriť infraštruktúru, administratívne a daňové prostredie, ktoré umožní startupom jednoducho začať a rásť. K tomu patrí zjednodušenie byrokracie pri zakladaní a správe firmy, právne prostredie, ktoré je jednoducho pochopiteľné, transparentné, vymožiteľné a tým pádom atraktívne pre zahraničný kapitál (investorov), ako aj pre zahraničný ľudský talent (startup víza) a daňový systém, ktorý startup na začiatku nezaťažuje pri raste a motivuje súkromných investorov do startupu investovať. Napríklad dlhodobým započítavaním strát a ziskov z takéhoto investovania.

Na videu zaznejú aj odpovede na otázky: Je dôležitejšie mať prvých zákazníkov skôr, než investora? Ako podporujú rôzne krajiny startupy? Aký význam majú startupy pre ekonomiku? Nakoľko rizikové alebo problematické sú investície do stratupov? Aké riziko je možné očakávať od fondov, ktoré investujú do startupov? Ako môže startup získať peniaze? Ako by mal zakladateľ startupu uvažovať?

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora