Podiel realitných fondov na investičných podielových fondoch je druhý najväčší a predstavuje 22 percent. Realitné fondy patria do skupiny podielových fondov, ktoré sú nástrojom dlhodobého kolektívneho investovania. Investovanie do takýchto fondov prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Investori si cez realitné fondy kupujú podiely v administratívnych budovách, nákupných centrách či logistických parkoch a de facto sa stávajú ich spoluvlastníkmi.

Národná banka Slovenska (NBS) delí podielové fondy podľa investičnej stratégie na dlhopisové, akciové, zmiešané, realitné a ostatné fondy. K 30. júnu 2021 predstavovali aktíva investičných podielových fondov objem 8 658,3 mil. eur. Na medziročnej báze bol zaznamenaný ich nárast o 16,6 percenta, oproti predchádzajúcemu kvartálu o 4,5 percenta. Od vypuknutia pandémie, teda od konca roka 2019, prišlo k nárastu aktív investičných podielových fondov o 15,5 percenta.

peniaze
Neprehliadnite

Tržby obchodníkov boli vyššie ako pred koronou. Oproti minulému roku vzrástli o 1,5 percenta

Najväčší podiel na celkových aktívach podielových fondov mali k 30. júnu 2021 zmiešané fondy s podielom 49,3 percenta. Nasledované boli realitnými fondmi s podielom 22,2 percenta a dlhopisovými fondmi s podielom 16,6 percenta. Akciové fondy sa podieľali na celkových aktívach podielom 11,8 percenta. Ostatné fondy vykázali ku koncu júna 2021 podiel 0,1 percenta.

Čo to znamená investovať do realitného fondu a aké výnosy môžeme očakávať?

Investovaním do realitného fondu sa človek de facto stáva spolumajiteľom nákupného centra či administratívnej budovy. Od investora sa vyžaduje iba kapitál, o správu nehnuteľnosti sa už ale postará tím profesionálov. Takéto investovanie sa vyznačuje výnosmi pochádzajúcimi z nájmov dohodnutých na dlhšie obdobie a pri predaji z nárastu trhovej ceny nehnuteľnosti. Z dlhodobého hľadiska sa výnosy realitných fondov nachádzajú nad úrovňami inflácie. Tá sa počas posledných rokov nachádzala v rozpätí 1,3 až 2,7 percenta, pričom počas posledných mesiacov tohto roka sa pohybuje v rozmedzí 2,9 až 3,8 percenta. Pochopiteľne, aj vo výkonnosti realitných fondov existujú určité rozdiely. Podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) bolo k 10. septembru 2021 priemerné trojročné zhodnotenie realitných fondov (prevažne cielených pre retailových investorov) v SR na úrovni 2,96 percenta. Niektoré realitné fondy kvalifikovaných investorov naopak dosahovali počas uplynulých rokov výnosy vyššie ako 8 percent ročne.

nakupovanie
Neprehliadnite

Inflácia v auguste prudko zrýchlila na 3,8 percenta. Ide o takmer deväťročné maximum

Podľa najaktuálnejších údajov NBS boli aktíva realitných fondov na Slovensku k 30. júnu 2021 vykázané v objeme 1 920,6 mil. eur. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka prišlo k nárastu ich objemu o 18,0 percenta, oproti koncu predchádzajúceho kvartálu o 5,2 percenta. Od vypuknutia pandémie (t. j. o 31. decembra 2019) sa objem aktív realitných fondov zvýšil o 22,8 percenta.

Vývoj aktív realitných fondov v SR
Zdroj: WOOD & Company
Vývoj aktív realitných fondov v SR

Ako sa darí realitným fondom v Českej republike?

V našom pravidelnom prehľade budeme venovať pozornosť aj kvartálnemu vývoju realitných fondov v ČR. Mnoho investorov zo Slovenska totiž vyhľadáva investičné príležitosti aj v Českej republike – realitné fondy retailových i kvalifikovaných investorov nevynímajúc. V prípade Českej republiky patria práve realitné fondy medzi preferované investičné nástroje investorov. K 30. júnu 2021 boli aktíva realitných fondov v ČR vykázané na úrovni 156,6 mld. Kč (6 153,3 mil. eur) a ich podiel na celkových aktívach podielových fondov predstavoval 21,4 percenta. Medziročne došlo k nárastu aktív realitných fondov v ČR o 16,6 percenta, oproti predchádzajúcemu kvartálu o 7,1 percenta. Od vypuknutia pandémie (teda oproti koncu roka 2019) išlo o nárast na úrovni 20,9 percenta. Vyplynulo to z aktuálnych údajov Českej národnej banky (ČNB).

Prečo investovať do realitných fondov?

Konzervatívna investícia – Investovanie do realitných fondov je určené pre pragmaticky uvažujúcich ľudí, ktorí plánujú dlhodobo zveľaďovať svoj majetok a nepodliehajú rizikovým trendovým vlnám investičného aktivizmu.

Stabilné výnosy – Investovanie do realitných fondov sa vyznačuje stabilnými výnosmi pochádzajúcimi z nájmov dohodnutých na dlhšie obdobie a pri predaji z nárastu trhovej ceny. Zároveň sa dlhodobo nachádzajú nad úrovňami inflácie v krajine. V prípade výkonnejších fondov pre kvalifikovaných investorov sa výnosy dlhodobo nachádzajú dokonca až na úrovniach od 8 do 10 percent ročne.

Zodpovednosť s ohľadom na budúcnosť svojich blízkych – Investovanie do realitných fondov (ktoré sú tvorené rokmi overenými a kvalitnými nehnuteľnosťami) je zodpovedným investovaním voči majetku svojej rodiny a ide tak zároveň o investovanie do kvality života blízkych.

Vstupný kapitál – Do realitných fondov môžeme investovať už od niekoľkých desiatok eur, v prípade realitných fondov pre kvalifikovaných investorov ide o vstupný kapitál na úrovni 50 – 100 tisíc eur.

Diverzifikácia – V prípade investovania do realitného fondu investor získava podiely v niekoľkých administratívnych budovách, nákupných centrách, logistických parkoch alebo hoteloch, čím diverzifikuje svoje riziko v prípade nižšej investičnej výkonnosti niektorej z vlastnených nehnuteľností. 

Starostlivosť – Investícia do realitných fondoch je pre takých investorov, ktorí chcú investovať do nehnuteľnosti, no nemajú kapacitu na to, aby sa o ňu starali. V prípade realitných fondov sa od investora žiada jedine vklad a o nehnuteľnosti v portfóliu sa starajú tímy profesionálov.

Spolupráca s profesionálmi – V prípade investovania do realitných fondov je kľúčová spolupráca s profesionálmi s dlhodobými skúsenosťami, licenciou od národnej banky, pravidelnou valuáciou portfólia a auditovaním od renomovaných spoločností.

Hmatateľnosť – Hoci pri investovaní do realitných fondov sú nehnuteľnosti spravované profesionálmi, každý investor s nimi zostáva vo fyzickom alebo vizuálnom kontakte. Investori tak majú prehľad o kvalite ich správy, obsadenosti a spoločenskom prínose.

Lokálna investícia – Realitné fondy investujú vo veľkej miere do lokálnych aktív a investori tak prispievajú k rozvoju samotného regiónu.