Viac ako polovica (55 %) majiteľov bitcoinu v USA sú nováčikovia. S nákupom tejto digitálnej meny totiž začali len v uplynulých dvanástich mesiacoch.

Vyplýva to z výročného prieskumu spoločnosti Grayscale. Prieskum meria, ako Američania investujú do kryptomien a obsahuje hneď niekoľko zaujímavých poznatkov.

Investovanie do bitcoinu
Zdroj: Virtuse Exchange
Investovanie do bitcoinu

Napríklad až 44 percent respondentov sa za posledný rok stalo otvorenejšími voči nákupom bitcoinu.

Vnímanie Bitcoinu sa za posledný rok stalo priaznivejším alebo zostalo neutrálne
Zdroj: Virtuse Exchange
Vnímanie Bitcoinu sa za posledný rok stalo priaznivejším alebo zostalo neutrálne

V otázke dôvodu prečo sa Američania začínajú zaujímať o bitcoin, dominuje možnosť dlhodobých investičných príležitostí. Nepovažujú ho teda len za krátkodobú špekuláciu ale veria mu aj ako uchovávateľovi hodnoty a možnosti zabezpečenia sa do budúcnosti či na dôchodok. 

Vnímanie bitcoinu ako investície alebo meny
Zdroj: Virtuse Exchange
Vnímanie bitcoinu ako investície alebo meny

Doteraz sa vo všeobecnosti uvádzalo, že bitcoin a kryptomeny sú doménou prevažne mladšej generácie. Aktuálny prieskum vyvracia aj tento naratív, aspoň pokiaľ ide o demografiu investorov v USA.

Najvýraznejší medziročný nárast, až 16 percent, totiž zaznamenali starší investori vo veku od 55 do 64 rokov. Oslovení respondenti uviedli, že by určite alebo pravdepodobne zvážili celý rad krypto aktív.

Aj napriek nárastu záujmu starších investorov je však priemerným investorom mladší muž, ktorý nemá problém akceptovať mierne riziko pri investovaní. K rovnakému záveru pritom dospel prieskum Grayscale aj minulý rok.

Percentuálny podiel záujemcov o investovanie do bitcoinu
Zdroj: Virtuse Exchange
Percentuálny podiel záujemcov o investovanie do bitcoinu

Najzaujímavejšie je, že prieskum tiež zistil, že až 77 percent respondentov s väčšou pravdepodobnosťou bude investovať do bitcoinu prostredníctvom tzv. Exchange Traded Fund (ETF). 

Okrem toho je zreteľné, že Američania sa zaujímajú aj o iné kryptomeny, nielen o bitcoin.

Prieskum napríklad zistil, že 87 percent bitcoinových investorov vo svojom portfóliu vlastní aspoň jeden altcoin.

Vlastníctvo iných kryptomien medzi súčasnými vlastníkmi bitcoinov
Zdroj: Virtuse Exchange
Vlastníctvo iných kryptomien medzi súčasnými vlastníkmi bitcoinov

Záver z celkového prieskumu

V prvom rade je potrebné uvedomiť si, že bitcoin má obmedzenú zásobu a celkový počet vyťažených bitcoinov algoritmus limituje na 21 miliónov. Ani o jeden viac. V prípade, že bude tento obrovský dopyt aj naďalej pokračovať, je reálne očakávať exponenciálny nárast hodnoty bitcoinu v blízkej budúcnosti. 

Štúdia tiež jednoznačne poukázala na trend výrazne rastúceho záujmu o bitcoin a digitálne aktíva. To aj napriek intenzívnej rezistencii zo strany regulátorov, bánk a médií.

Rastislav Vasilišin
Rastislav Vasilišin je zakladateľ a CEO spoločnosti Virtuse Exchange. Zaoberá sa problematikou financií s dôrazom na nový trend prepájania tradičného „starého” sveta financií s novou rýchlorastúcou oblasťou krypto ekonomiky a digitálneho sveta.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora