Rok 2020 priniesol okrem ekonomickej recesie aj výrazný rast akcií technologických firiem. Témou roka 2021 však môže byť rotácia na trhu, čiže presun peňazí z nadhodnotených sektorov (vrátane technológií) do segmentov, ktoré najviac zasiahol koronavírus. Tomu by mali investori prispôsobiť aj svoje portfólio.

Ekonomika je v ranej fáze ekonomickej expanzie

Akciové trhy budú s vysokou pravdepodobnosťou aj v roku 2021 podporovať politiky centrálnych bánk. Aj keď oživovanie ekonomík koncom minulého roka spomaľovalo, vakcíny na Covid-19 budú v prvej polovici tohto roka ekonomické obmedzenia pomaly rušiť.

Opäť sa obnoví nábor zamestnancov, nastane väčší presun ľudí a spoločnosti sa pomaly budú vracať k „predpandemickému“ životu. Nástupom novej fázy ekonomického oživenia sa preto oplatí hľadať vyššiu návratnosť investícií zo sektorov, ktoré utrpeli najviac.

Rásť by mali aj najviac postihnuté sektory roka 2020

Každá ekonomika pravidelne strieda cyklus ekonomického rastu a poklesu. Príčiny recesie z minulosti mali rôznu podobu: finančná kríza vyvolaná toxickými hypotekárnymi dlhopismi, dlhová kríza, „dot-com“ bublina alebo naposledy koronavírus. V jednotlivých fázach neustále sa opakujúceho ekonomického cyklu sú vždy sektory, ktoré výrazne prekonávajú ostatné sektory, a tiež také, ktoré takzvane underperfomujú.

Dnes je globálna ekonomika v ranej fáze ekonomickej expanzie, v ktorej typicky rastie energetický, finančný, priemyselný a materiálny sektor. Naopak, v krízových časoch sa investori uchyľujú k utilitám a spotrebiteľským tovarom. Nastávajúci ekonomický rast je iný tým, že okrem vyššie zmienených sektorov by mal posilňovať aj cestovný, zábavný a letecký sektor. Čiže segmenty, ktoré kvôli uzatváraniu ekonomík utrpeli najväčšie straty.

Identifikovať potenciálne rastové sektory však nestačí, dôležité je rozložiť riziko a investovať do ETF fondov. Pre skúsených investorov je výzvou hľadať jednotlivé firmy, ktoré majú dostatočne silné obchodné modely a konkurenčnú výhodu na to, aby z krízy vyšli ešte silnejšie.

Vývoj ETF fondov, marec – december 2020
Zdroj: Tradingview.com
Vývoj ETF fondov, marec – december 2020

Priložený graf prehľadne ukazuje percentuálny rozdiel ETF fondov oproti hodnotám pred prepadom trhov v marci 2020. ETF fond zachytávajúci americký finančný sektor (fialová čiara) stráca na predpandemickú úroveň 8,7 percenta, nasleduje ETF hotelov (žltá čiara) so stratou 20,3 percenta a nakoniec energetické ETF (sviečkový graf) spolu s leteckým ETF (biela čiara) s približne rovnakou stratou 32 percenta. Prepady oproti predkrízovej úrovni signalizujú približný rastový potenciál daných sektorov.

Dlhodobý trend jednoznačne zvýhodňuje technológie

Aj v roku 2021 bude jednoznačne platiť, že z dlhodobého hľadiska má najväčší potenciál na rast (a prekonanie iných sektorov) investovanie do trendov v oblasti digitalizácie, automatizácie a e-commerce. Je však pravdepodobné, že krátkodobé podmienky dočasne viac zvýhodnia rast v minulom roku najviac zasiahnutých sektorov.

Rok 2021 bezpochyby naďalej otvára príležitosť na nákup technologických spoločností ako Amazon, Apple, Microsoft, AMD a ďalších, ktoré investujú do pokroku. V tomto prípade ide o rotáciu, čiže prelievanie kapitálu z nadhodnotených do podhodnotených sektorov. Kto nemá čas vyberať jednotlivé akcie a investovať podľa cyklov, prípadne nemá v portfóliu technologické firmy či firmy z najviac zasiahnutých sektorov, mal by v tomto roku zvážiť ich zaradenie do portfólia.

Lukáš Baloga

Popri štúdiu na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave zbieral prvé skúsenosti ako junior analytik v brokerských spoločnostiach. Nedávno ukončil postgraduálne štúdium na NTU v Nottinghame. Ako hlavný analytik ProfitLevel a pracovník dealingu sa v súčasnosti venuje predovšetkým makroekonomickému dianiu a jeho aplikovaniu na finančné trhy. Jeho prácou je zároveň príprava podkladov pre investovanie do rôznych finančných nástrojov.

Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora