Tridsať rokov po rozpade česko-slovenskej federácie sa nebývalo roztvárajú nožnice v ratingovom hodnotení Česka a Slovenska - v prospech Česka. Aspoň teda pokiaľ vezmeme do úvahy ratingové hodnotenie dlhových záväzkov oboch krajín z pohľadu troch globálne najvýznamnejších ratingových agentúr, teda Moody's, Standard & Poor's a Fitch.

Akýmsi „etalónom kvality“ sú dlhopisy nemecké. Tie sú spomínanými agentúrami hodnotené dlhodobo tými úplne najlepšími známkami. Preto sa ponúka zhodnotiť to, ako príliš za súhrnným hodnotením nemeckých dlhopisov – a teda jeho schopnosťou splniť svoje dlhové záväzky – zaostávajú tie české a tie slovenské.

Česko teraz zaostáva za Nemeckom o deväť stupňov, pretože v hodnotení každej z troch uvedených agentúr majú jeho dlhopisy o tri stupne horšie hodnotenie ako nemecké dlhopisy. Slovenské dlhopisy však za tými nemeckými zaostávajú hneď o štrnásť stupňov. Pritom v rokoch 2006 až 2010 Slovensko vykazovalo prevažne lepší súhrnný rating ako Česko. Strácalo vtedy na Nemecko menej ako Česko.

Od októbra 2019 Česká republika dosahuje svoje vôbec najlepšie hodnotenie v histórii krajiny od roku 1993. V októbri 2019 totiž zlepšila svoje hodnotenie o jeden stupeň agentúra Moody's. O rok skôr, v auguste 2018, zlepšila svoje hodnotenie agentúra Fitch. Predtým bolo hodnotenie Českej republiky zo strany daných troch agentúr stabilné od roku 2011.

Treba však zvážiť, že v hodnotení agentúr existujú rozdiely, dané odlišnou metodikou. Napríklad agentúra Moody's držala rating cudzomenových záväzkov SR na nemennej úrovni „A1“ v rokoch 2002 až práve 2019. Za rovnakú dobu agentúra Fitch zmenila príslušné hodnotenie SR hneď šesťkrát, a to vždy v smere zlepšenia hodnotenia, celkovo o sedem stupňov.

Z celosvetového pohľadu je ČR stále „dlžníkom druhej kategórie“. Žiadna z troch najdôležitejších agentúr jej neprisudzuje prvotriedne hodnotenie, ktoré patrí krajinám typu spomínaného Nemecka, ale aj Holandska, Švajčiarska alebo napríklad Austrálie. V hodnotení Standard & Poor's sa ale SR umiestňuje len o dva stupne nižšie ako Spojené štáty, ktorých dlh je všeobecne považovaný zo bezpečného útočiska.

Spoločne s Estónskom je SR však jedinou krajinou bývalého východného bloku, ktorá dosahuje rating z pásma investičného, a to vysokého stupňa. Vykazuje ho v hodnotení všetkých troch spomínaných agentúr, zatiaľ čo Estónsko dosahuje na vysoký stupeň iba z pohľadu dvoch z nich. Cudzomenové záväzky SR sú v investičnom pásme nepretržite od vzniku krajiny v roku 1993. Naposledy špekulatívny stupeň prisúdila niektorá z troch kľúčových agentúr, konkrétne Moody's, niekdajšiemu Československu v roku 1992.

Verejné financie SR sú v lepšom stave ako verejné financie väčšiny krajín, ktoré vykazujú lepšie hodnotenie. Ratingové agentúry do hodnotenia totiž premietajú aj iné ako rýdzo ekonomické aspekty, napríklad kvalitu a stabilitu inštitúcií alebo geopolitickú pozíciu.

Lukáš Kovanda
Český ekonóm a autor ekonomickej literatúry. Pôsobí ako hlavný ekonóm Trinity Bank. Analyzuje a komentuje makroekonomické témy, investície aj nové fenomény typu zdieľanej ekonomiky, kryptomien či fintechu. Prednáša na Národohospodárskej fakulte Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Je členom vedeckého grémia Českej bankovej asociácie.
Upozornenie

Upozornenie: Redakcia sa nemusí stotožňovať s názorom autora

 
Anti-government protest in Czech Republic
Neprehliadnite

30 rokov samostatnosti: Česi ekonomicky jednoznačne porazili Slovensko