O víťazoch v oboch kategóriách môžu rozhodnúť aj čitatelia TRENDU a TREND.sk. Hlasovanie trvá od 14. októbra do 1. novembra. Podiel hlasov čitateľov na celkovom výsledku bude 33 percent. Rovnakú váhu hlasov majú aj osobnosti slovenského biznisu, ktoré sú registrované v TREND barometri. Partneri súťaže, spoločnosti PwC a Havel & partners, majú každý vo svojej kategórii 34-percentný podiel hlasov.

Víťazov ankety Manažér roka a Investor roka vyhlási TREND spolu s víťazmi ďalších výročných cien TREND TOP dňa 9. novembra 2021 na konferencii TREND TOP v Bratislave v Novej budove SND.


Manažér roka 2021

Ocenenie Manažér roka udeľuje TREND už od roku 2005. Jeho vlaňajším víťazom sa stal zakladateľ technologickej spoločnosti MTS z obce Krivá Juraj Habovštiak. Päticu nominovaných zostavuje redakcia TRENDU. O víťazovi rozhodujú hlasovaním osobnosti hospodárskeho života registrované v TREND Barometri, čitatelia TRENDU a TREND.sk a zástupcovia partnera Havel & Partners.


Investor roka 2021

Ocenenie Investor roka udeľuje TREND od roku 2016. Jeho vlaňajším víťazom sa stala spoločnosť Vetropack z Nemšovej, ktorá vyrába sklenené obaly. Päticu nominovaných zostavuje redakcia TRENDU. O víťazovi rozhodujú hlasovaním osobnosti hospodárskeho života registrované v TREND Barometri, čitatelia TRENDU a Trend.sk, ako aj zástupcovia partnera súťaže PwC.


Hlasovanie prebieha od 14. októbra do 1. novembra 2021.