V slovenských mestách sa dlho parkovalo „nadivoko“. S pribúdajúcim počtom áut a čoraz väčšími nárokmi na skvalitnenie verejného priestoru rastie dopyt po efektívnych parkovacích riešeniach. Riaditeľ ParkDots Martin Budaj v rozhovore pre TREND hovorí, že pri funkčnej parkovacej politike netreba vymýšľať koleso a treba sa inšpirovať tam, kde to už funguje.

Čo je dôležité pre dobre fungujúci parkovací systém?

Dôležité je zamerať sa na podstatu a dobre vyriešiť tri kľúčové oblasti – rezidentské, návštevnícke parkovanie a efektívnu kontrolu. Samozrejme, všetko postavené na evidenčnom čísle vozidla (EČV) ako unikátnom identifikátore. Všetko ostatné sa už rieši digitálne.

Niekedy sa pozornosť miest sústreďuje na špeciálne technológie. Vyriešia však problémy parkovania?

Domnievam sa, že len samotné špeciálne technológie nemusia priniesť želaný efekt. Za uplynulých šesť rokov sme s ParkDots prešli dlhú cestu vývoja, ktorá sa začala pri parkovacích senzoroch. Je veľmi užitočné, že vďaka nim ľudia nájdu voľné miesto na parkovanie, no myslím si, že sú len doplnkom. Keby ste tak pokryli hoci aj celé mesto, no nezaviedli by ste rezidentské a návštevnícke parkovanie a efektívnu kontrolu, regulácia by nakoniec nefungovala.

Čo by mali mestá urobiť ako prvé, ak plánujú zaviesť parkovací systém?

Najdôležitejšie je ujasniť si koncepciu regulácie. Stanoviť si kľúčové problémy, ktoré mesto potrebuje vyriešiť. Mestá sú často preplnené autami, ktoré parkujú bez pravidiel, čím sa komplikuje parkovanie pre obyvateľov, návštevníkov a zákazníkov obchodných prevádzok. Pri špecifikovaní požiadaviek je dobré ísť sa pozrieť, inšpirovať sa, ako to funguje v iných mestách, a vyvarovať sa chýb, ktorými už iní prešli. Zároveň sa netreba báť diskutovať s dodávateľmi a robiť si prípravno-trhové konzultácie.

Sú zásadné rozdiely v aplikovaní systému rezidentského parkovania v menších a vo väčších mestách?

Pre menšie mestá máme k dispozícii cenovo dostupnú verziu riešenia, ktorá úplne postačuje pri niekoľkých stovkách vydaných parkovacích kariet ročne. Väčšie mestá sa však musia pripraviť na potrebu spracovania veľkého počtu žiadostí. Napríklad v Bratislave za rok a pol cez náš systém vydali a spracovali bezmála stotisíc žiadostí o parkovacie karty. Ručne by si to vyžiadalo množstvo personálnych zdrojov a znamenalo by to obrovské náklady. Celý proces by sa navyše časovo predĺžil. Preto je kľúčová automatizácia, vďaka ktorej žiadateľovi stačí vo väčšine prípadov rodné číslo a EČV a kartu môže mať vydanú do desiatich minút. Pohodlne, z domu, cez mobil či tablet. Rovnako pri kontrole – menšie mestá si vystačia s mobilnou aplikáciou. No tam, kde je denne potrebné skontrolovať tisícky parkovacích miest, je nevyhnutnosťou skenovacie auto. Vždy sa dá začať v malom a postupne rozširovať funkčnosť aj rozsah regulácie. Mestá môžu s naším systémom rásť, využívať to, čo potrebujú, a v takej miere, v akej potrebujú. Systém je pripravený na škálovanie podľa ich potrieb.

Pôsobíte na Slovensku aj v zahraničí. Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Mnoho sme do nášho riešenia investovali, a preto sa chceme orientovať aj na zahraničné trhy. Téma parkovania je relevantná všade, no je potrebné dôkladne analyzovať a zohľadniť konkurenciu a špecifiká konkrétneho trhu a jeho jednotlivých subsegmentov (mobilná parkovacia aplikácia, rezidentské parkovanie a kontrola). Verím, že vďaka skúsenostiam na zahraničných trhoch môžeme priniesť niektoré inovácie aj naspäť na Slovensko.

Sú špecifiká, ktoré súvisia s naším regiónom v oblasti parkovania?

Téma regulácie parkovania a parkovacej politiky sa na Slovensku dostáva do popredia len postupne, v posledných rokoch. V mnohých mestách zažívame ešte len prvú evolučnú vlnu digitalizácie parkovania, preto je potrebné zaviesť pevné základy. V zahraničí sú často ďalej, vo väčšej miere fungujú národné registre, vďaka čomu je digitalizácia parkovania pre mestá jednoduchšia. Je to tak napríklad v krajinách Beneluxu. Konkrétne v Holandsku funguje národný parkovací register, čo je v podstate evidencia všetkých parkovacích zón a parkovacích oprávnení. Vydané parkovacie lístky a karty doň zapisujú všetci účastníci trhu, čo uľahčuje zavádzanie regulácie v mestách a výrazne znižuje komplexitu. Preto je aj u nás nesmierne dôležité zavádzať legislatívne zmeny, najmä v oblasti objektívnej zodpovednosti a riešenia priestupkov, a postupne vybudovať centrálne registre a služby v oblasti parkovania. Tie potom budú môcť mestá prostredníctvom parkovacích systémov využívať a benefitovať z nich.

Aká je kapacita vášho parkovacieho systému?

Výhoda je, že systém ParkDots je multitenantný a beží v cloude, takže pre mesto nebeží na nejakom lokálnom serveri. Je poskytovaný v režime softvér ako služba (SaaS). Cloudové riešenie poskytuje absolútnu flexibilitu a takmer nekonečné možnosti škálovania. Keďže náš systém využíva mnoho miest, neustále ho rozvíjame, aby sme dokázali zaujať a obslúžiť čo najviac zákazníkov a používateľov.

Ako vidíte parkovanie budúcnosti?

Kľúčové je skvalitňovať používateľský zážitok pre vodičov. Sprístupňovať a využívať dostupné dáta tak, aby pre nich boli služby jednoduchšie. Veľkú rolu bude zohrávať automatizácia a perspektívne aj využitie umelej inteligencie a ďalších možností, ktoré informačné technológie prinesú. Je to relevantná téma pre čoraz viac miest, ktoré chcú zvyšovať kvalitu verejného priestoru prostredníctvom regulácie a skvalitňovať služby pre rezidentov a návštevníkov. A to tak, aby im neprimerane nerástli náklady a aby zároveň získavali viac dát pre rozvoj a skvalitňovanie služieb parkovacej politiky predovšetkým pre obyvateľov. To je podľa môjho názoru kľúčová úloha informačných systémov pre parkovanie. Na druhej strane vnímame zo strany miest rastúcu kompetentnosť a čoraz väčší záujem o tieto služby. Skúsenosti, ktoré sme v ParkDots za uplynulé roky nadobudli, sú nesmierne cenné. Spolu s vyladeným systémom ich zužitkovávame pri realizácii aj tých najnáročnejších projektov v mestách. Som presvedčený, že pre mestá je takáto opora veľmi dôležitá, keďže pri zavádzaní parkovacej politiky nastavujú vlastný chrbát a znášajú politické riziko. Fungujúci parkovací systém totiž nedostanete od „garážovej“ firmy. 

Riaditeľ ParkDots Martin Budaj
Zdroj: EMIL VAŠKO
Martin Budaj

Absolvent Fakulty managementu UK v odbore informačné systémy. Po troch rokoch pôsobenia na marketingovom oddelení SAP Slovensko sa päť a pol roka venoval rozvíjaniu nových oblastí podnikania v Slovak Telekome. Od roku 2016 je v spoločnosti PosAm produktovým vlastníkom parkovacieho systému ParkDots, posledný rok na pozícii riaditeľa. Od roku 2011 je spoluorganizátorom džezového festivalu na Liptove. Žije v Bratislave, je ženatý a má dve deti.

ParkDots
Tento komplexný parkovací systém v súčasnosti denne využíva 24 slovenských miest a obcí a mnohí ďalší zákazníci v zahraničí. Systém pokrýva všetky kľúčové biznisové procesy v oblasti parkovania. Mobilná aplikácia ParkDots na platbu parkovného je najpoužívanejšou parkovacou aplikáciou na Slovensku. V Bratislave má 43-percentný trhový podiel a od minulého roka cez ňu parkujúci len v hlavnom meste uhradili parkovné vo výške viac než 700-tisíc eur a kúpili si viac než 300-tisíc lístkov na časový kredit. Cez systém ParkDots bolo len za prvé tri mesiace 2023 prostredníctvom aplikácie na kontrolu a skenovacích áut skontrolovaných viac než jeden milión EČV parkujúcich vozidiel.

Ďalšie dôležité správy

Konferencia organizovaná týždenníkom TREND na tému
Neprehliadnite

Mestá potrebujú nadizajnovať funkčnú parkovaciu politiku