Väčšina ľudí si na začiatku októbra myslí, že sa v najbližších mesiacoch nenakazí koronavírusom. Najviac sú o tom presvedčení respondenti, ktorí sa nechcú dať zaočkovať. Nakazenie očakáva najmä skupina respondentov, ktorí sa ešte len plánujú dať zaočkovať. Vyplýva to z prieskumu „Ako sa máte, Slovensko?“.

Slabá miera očkovania

„Zistenie, že nezaočkovaní si nemyslia, že sa v naj

bližších zimných mesiacoch nakazia koronavírusom, zodpovedá záveru, že ľudia, ktorí očkovanie odmietajú, zároveň podceňujú riziko nakazenia sa. Veľký podiel starších respondentov, ktorí neočakávajú, že sa nakazia, je zrejme jedným z faktorov vysvetľujúcim našu slabú mieru očkovania vo vyšších vekových kategóriách," myslí si Miloslav Bahna zo Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV).

Len 8,2 percenta respondentov sa podľa prieskumu domnieva, že sa nakazí v blízkej dobe koronavírusom. Naopak, 55,2 percenta odpovedalo „nie“ alebo „skôr nie“. Viac ako tretina respondentov odpovedala, že nevie.

Očkovanie
Neprehliadnite

K očkovaniu motivovala najmä snaha ochrániť zdravie blízkych, ukazuje prieskum

Kým v skupine zaočkovaných je 9,2 percenta takých, ktorí očakávajú, že sa nakazia, v skupine ľudí, ktorí sa zaočkovať dať neplánujú, je tento podiel len 5,1 percenta. Až 62,7 percenta respondentov, ktorý sa očkovať neplánujú, si myslí, že sa koronavírusom nenakazí. Medzi zaočkovanými je takýchto respondentov len 53,1 percenta.

V skupine respondentov, ktorí sa zaočkovať dať neplánujú, je odpoveď „nie“ celkovo najčastejšou odpoveďou na otázku, či si myslia, že sa nakazia koronavírusom. Najviac respondentov (21,6 percenta), ktorí očakávajú, že sa v najbližších mesiacoch nakazia, je v malej skupine ľudí, ktorí sa ešte nezaočkovali, ale deklarujú, že sa plánujú dať zaočkovať. Aj skupina respondentov, ktorá Covid-19 prekonala, si myslí, že sa nakazí častejšie než respondenti, ktorí očkovanie odmietajú.

Starší ľudia si častejšie myslia, že sa nenakazia

To, že sa koronavírusom nenakazia, si myslia častejšie starší respondenti a respondenti, ktorí uviedli, že sa epidémie koronavírusu neobávajú. Odpoveď na otázku, naopak, nesúvisí s aktuálnou pandemickou situáciou v okrese.

Janka Bittó Cigániková Radovan Sloboda
Neprehliadnite

Vyše 66 percent ľudí je za očkovanie, pätina ho ale odmieta. Viac sa očkujú ženy

„Je pozoruhodné, že napriek tomu, že tu máme už tretiu vlnu pandémie, až vyše 60 percent z tých, ktorí sa neplánujú zaočkovať, stále podlieha ilúzii vlastnej nezraniteľnosti, ktorá je často sprievodným javom odmietania očkovania. Viac než 50 percent z už zaočkovaných či z tých, ktorí sa plánujú dať zaočkovať, naopak, zrejme dôveruje tomu, že očkovanie ich pred nákazou účinne ochráni,“ komentovala Barbara Lášticová z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Prieskum sa uskutočnil od 5. do 10. októbra. Iniciovala ho prieskumná spoločnosť MNFORCE, komunikačná agentúra Seesame v spolupráci so Sociologickým ústavom SAV a Ústavom výskumu sociálnej komunikácie SAV.