Členské štáty EÚ musia účinnejšie financovať všetky typy služieb sociálnej starostlivosti.  

S cieľom podporiť dôstojné pracovné podmienky

Uznesenie, za ktoré zahlasovalo 436 poslancov, 143 bolo proti a 54 sa zdržalo hlasovania, vyzýva krajiny EÚ na reformu sociálnych služieb, aby mohli poskytovať komplexný, rovnaký a včasný prístup k potrebnej starostlivosti.

Podľa poslancov by sa európske štrukturálne a investičné fondy mali využívať na investovanie do starostlivosti o deti, starších ľudí a iných skupín odkázaných na sociálnu pomoc.

Europoslanci zdôraznili, že je potrebné prijať legislatívne opatrenia a investície na úrovni EÚ s cieľom podporiť dôstojné pracovné podmienky a zatraktívniť prácu v odvetví sociálnej starostlivosti. Komisia a členské štáty by podľa nich mali zabezpečiť, aby pracovníci z EÚ a z tretích krajín boli prijímaní do práce za spravodlivých podmienok, a to napríklad zlepšením systému uznávania kvalifikácií.

Opierajú sa o údaje

EP trvá na tom, že európska stratégia v tejto oblasti musí zahŕňať investície do kvalitnej verejnej starostlivosti o každé dieťa v Únii. Členské štáty by podľa prijatého uznesenia mali poskytovať nepretržitú podporu rodičom vrátane vyplácania materských, otcovských a rodičovských príspevkov.

Europarlament sa pri týchto výzvach opiera o údaje, podľa ktorých počet osôb v EÚ, ktoré budú potrebovať dlhodobú starostlivosť, sa zvýši z 30,8 milióna v roku 2019 na 38,1 milióna v roku 2050.

Obyvateľstvo EÚ starne, pričom v roku 2018 malo 19 percent občanov EÚ 65 alebo viac rokov. Približne 80 percent všetkej dlhodobej starostlivosti v Európe pritom poskytujú osoby poskytujúce opateru mimo oficiálneho inštitucionálneho rámca.

Ďalšie dôležité správy

ženy
Neprehliadnite

Europarlament žiada opatrenia proti chudobe žien v Európe