Do konca programového obdobia ostáva vyčerpať z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) ešte 8,87 miliardy eur. Aby sa Slovensko vyhlo dekomitmentu, tento rok treba vyčerpať aspoň 346,65 milióna eur. Vyplýva to z materiálu Informácia o stave implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020 k 31. máju 2021 a pokrok za máj, ktorý na stredajšie rokovanie predložila vicepremiérka a ministerka pre investície Veronika Remišová (Za ľudí) a ktorý kabinet vzal na vedomie.

Ku koncu mája dosiahla alokácia vo výzvach z EŠIF výšku 19,72 miliardy eur, pričom za máj sa alokovalo okolo 78 miliónov eur. „V roku 2021 je potrebné ešte vyhlásiť výzvy a vyzvania pre zabezpečenie cieľa, ktorým je dosiahnutie 100-percentnej alokácie vo vyhlásených výzvach a vyzvaniach za každý operačný program a jeho prioritné osi, so zohľadnením nevyužitých súm na uzatvorených výzvach/vyzvaniach," napísal rezort investícií v materiáli.

Sulík
Neprehliadnite

MH chce do konca tohto rozpočtového obdobia vyčerpať všetky eurofondy

Čo sa týka zazmluvnenia eurofondov, v tomto roku treba podľa tvorcov materiálu nakontrahovať ešte 2,23 miliardy eur. Máj považuje rezort z tohto pohľadu za veľmi podpriemerný, keďže sa zakontrahovalo len 13,21 milióna eur. Ku koncu mája dosiahlo samotné čerpanie peňazí z EŠIF úroveň 7,07 miliardy eur, čo predstavuje zhruba 46 percent.

Kým odporúčaný ročný plán čerpania stanovený rezortom investícií je vo výške 2,86 miliardy eur, do konca mája sa vyčerpalo 634,38 milióna eur, čo je 22,15 percenta plánu. „Z implementačných skúseností môžeme konštatovať, že najviac žiadostí o platbu – najmä za stavebné práce – na jednotlivé riadiace orgány prichádza vždy v 3. štvrťroku daného roka, čo sa prejaví v čerpaní až v poslednom štvrťroku daného roka," podotkol rezort.

Ministerstvo v materiáli dodalo, že najvyššiu potrebu čerpania v percentuálnom vyjadrení vykazujú operačný program (OP) Rybné hospodárstvo, program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A SK-AT a Integrovaný regionálny operačný program (IROP).

Na snímke sú príchody ministrov na 1. zasadanie vlády pod vedením premiéra Eduarda Hegera.
Neprehliadnite

EK prijala návrh nášho investičného plánu pre nové eurofondy, tvrdí Remišová

Čo sa týka rezortov, v plnení plánu kontrahovania eurofondov ku koncu mája zatiaľ najlepšie obstálo ministerstvo kultúry (plán splnilo na 94,9 percenta). Z plánovaných zhruba 16 miliónov eur zazmluvnil rezort kultúry už okolo 15,4 milióna eur. Rezort zdravotníctva splnil plán kontrahovania na 57,21 percenta, ministerstvo školstva na 46,85 percenta a ministerstvo hospodárstva na 39,36 percenta. Nad 20 percent splnili plán kontrahovania aj envirorezort a agrorezort, ministerstvo investícií splnilo plán zatiaľ na 17,71 percenta, rezort dopravy na 15,26 percenta a rezort vnútra na 8,48 percenta. Ministerstvo práce vykazovalo pri plnení plánu kontrahovania z OP Ľudské zdroje záporné hodnoty (-22,23 percenta), rezort investícií si to vysvetľuje tým, že došlo k zreálneniu finančných prostriedkov, teda k nevyčerpaniu celej zazmluvnenej sumy už ukončených projektov. Ušetrené peniaze sa vrátili do OP na ďalšie využitie.

Naopak, pri plnení plánu čerpania je zatiaľ na prvom mieste agrorezort (57,81 percenta), nasledovaný rezortom práce (47,62 percenta) a envirorezortom (22,12 percenta).

Premiér Eduard Heger (OĽANO) po rokovaní vlády uviedol, že sa dohodol Remišovou, že takéto podklady budú na vláde preberať pravidelne. „Ak chceme tú enormnú sumu – tých necelých deväť miliárd eur – vyčerpať, tak je potrebné, aby sme tomu venovali veľkú pozornosť," okomentoval premiér. Dodal, že ak sa na jeseň ukáže, že niektoré rezorty nie sú schopné vyčerpať tieto peniaze, automaticky bude dochádzať k realokácii.