Dovedna 46 záujemcov, 24 študentiek a 22 študentov stredných škôl, sa do uzávierky zapojilo do letnej súťaže TRENDU o najlepšiu esej. V uplynulom týždni všetky práce vyhodnotila odborná osemčlenná porota a v dvojkolovom hodnotení sa zhodla na výsledkoch.

Najlepšiu prácu poslal študent LEAF Academy Jakub Andrej Filčák a nazval ju Ekonomická veľmoc 21. storočia: Bermudy, Jersey a Holandsko.

Na druhom mieste podľa rozhodnutia poroty skončila Veronika Chomová z Katolíckej spojenej školy sv. Mikuláša v Prešove, ktorá sa venovala zmenám sveta pod vplyvom covidu-19. Rovnakú tému si vybrala aj tretia ocenená – Sára Pihuličová z Evanjelického lýcea v Bratislave.

Formu eseje ako kritérium súťaže zvolili jej organizátori preto, lebo je to tradičný žáner, ktorý pomenúva aj nepríjemné problémy a hľadá riešenia, umožňuje reflektovať svet okolo nás a našu úlohu v ňom. TREND ako tradičné ekonomické médium týmto spôsobom vytvára priestor mladým ľuďom, ktorí sa zamýšľajú nad dianím vo svete a vo svojom okolí.

Ilustračný obrázok
Zdroj: TREND

„Sme radi, že súťaž TRENDU získala takú veľkú odozvu v generácii autorov narodených v 21. storočí. V snahe vytvárať priestor pre mladých budeme pokračovať,“ uviedol šéfredaktor TRENDU a predseda poroty Tomáš Skřivánek. Členmi poroty boli osobnosti verejného života a ekonomiky.

Víťazi získavajú honorár vo výške 1 000, 600 a 300 eur a ponuku platenej stáže v redakcii TRENDU. Od 19. júla bude TREND.sk eseje postupne zverejňovať.

Confident,Handsome,Student,Holding,Books,And,Smiling,At,Camera,,Library
Neprehliadnite

Hľadáme talenty: Súťaž TRENDU o najlepšiu študentskú esej