Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) uzavrel v stredu (20. 10.) piaty prípad úmrtia v súvislosti s očkovaním na prevenciu ochorenia covid-19. 

Ústav priblížil, že príčina úmrtia 71-ročného muža stanovená pitvou súvisela so vznikom ochorenia nervového systému. „Vzhľadom na závery patologicko-anatomickej pitvy a časovú súvislosť s očkovaním bola kauzálna súvislosť medzi očkovaním a úmrtím vyhodnotená ako pravdepodobná," priblížil.

Doplnil, že v prípade, ak v časovej súvislosti po očkovaní nastane úmrtie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nariadi vykonanie pitvy, výsledky ktorej poskytujú primárne dôkazy o príčine úmrtia.

ŠÚKL v prípade hlásených úmrtí úzko spolupracuje so sekciou súdneho lekárstva a patologickej anatómie ÚDZS.

K štvrtku 21. októbra tak ústav na Slovensku evidoval spolu päť úmrtí v kauzálnej súvislosti s očkovaním, z toho pri troch prípadoch bol súvis stanovený ako možný a v dvoch ako pravdepodobný. Pri iných uzavretých prípadoch vrátane niektorých medializovaných bol súvis vylúčený.

Na snímke očkovanie 3. dávkou vakcíny klientov Domova sociálnych služieb (DSS) v Barci v Košiciach 21. októbra 2021 proti ochoreniu COVID-19. FOTO TASR - František Iván
Neprehliadnite

ŠÚKL eviduje 8774 hlásených podozrení na nežiaduce účinky vakcín, išlo najmä o zvýšenie tlaku