Napriek všetkému úsiliu je stav životného prostredia a jeho základných zložiek, teda vody, pôdy a ovzdušia, stále neuspokojivý. Skonštatovala to prezidentka SR Zuzana Čaputová. Svetový deň životného prostredia nám podľa nej už takmer polstoročie celosvetovo pripomína potrebu lepšej ochrany a tvorby životného prostredia.

Aj na Slovensku podľa hlavy štátu dochádza k mnohým zlepšeniam, ale dlhodobé trendy v mnohých ohľadoch nevyznievajú priaznivo.

...
Neprehliadnite

Životné prostredie je podľa Za ľudí v našich rukách, pomôžu aj malé riešenia

,,Najmä staré environmentálne záťaže, málo efektívne odpadové hospodárstvo, kvalita ovzdušia v niektorých regiónoch či ochrana lesov sú kľúčové oblasti, kde potrebujeme ako krajina pridať a dosiahnuť lepší stav," napísala na sociálnej sieti Čaputová.

Zmenu podľa prezidentky dosiahneme len vtedy, ak sa zásadným spôsobom zmení postoj jednotlivých vlád, nadnárodných firiem, veľkých podnikov, ale aj menších firiem k životnému prostrediu.

,,Pre ochranu klímy a dosiahnutie environmentálnej udržateľnosti je dôležité, aby sme to od nich vyžadovali a zároveň sa aj individuálne zodpovedne správali," zdôraznila Čaputová.